De onderhandelingen die D66 en GroenLinks met de VVD voerden zijn stukgelopen. De VVD wordt nu ingewisseld voor de PvdA. (Foto vorige formatiepoging: Twitter).

D66 en GroenLinks starten formatie met PvdA Leiden

Nadat donderdagavond de formatiegesprekken tussen D66, GroenLinks en de VVD mislukten starten morgen de nieuwe formatiegesprekken. Dit keer gaan D66 Leiden en GroenLinks Leiden in gesprek met de PvdA. “Deze keuze is gebaseerd op de informatie en argumentatie uit de informatiefase en uit de gesprekken die met het oog op een breed gedragen beleidsakkoord in de eerste weken van de vorige formatie hebben plaatsgevonden met de zes partijen die op dat moment niet deelnamen aan de onderhandelingen”, zo laten Paul Dirkse (D66) en Walter van Peijpe (GroenLinks) weten.

De PvdA is door D66 en GroenLinks uitgenodigd en heeft die inmiddels ook aanvaard. Morgen gaan de drie partijen, na een eerste verkennend gesprek vandaag, voor het eerst met elkaar om tafel om over een nieuw beleidsakkoord te onderhandelen. “Gelet op de manier waarop D66, GroenLinks en de PvdA inhoudelijk aankijken tegen de belangrijke maatschappelijke vraagstukken in de stad, en de manier waarop zij deze opgaven financieel en organisatorisch zouden willen realiseren, hebben wij er vertrouwen in dat deze drie partijen tot een beleidsakkoord kunnen komen.” Namens de PvdA Leiden treden fractievoorzitter Marleen Damen en vice-fractievoorzitter Gijs Holla aan als onderhandelaars.

Robert Strijk blijft in de komende fase als formateur optreden en zal dus leiding blijven geven aan de onderhandelingen over het beleidsakkoord en over de samenstelling van een nieuw college. “De insteek blijft om een beleidsakkoord op hoofdlijnen overeen te komen, dat veel ruimte biedt voor nadere uitwerking met de raad en met de stad.”

De partijen hopen nog steeds om eind mei met een nieuwe ploeg aan de slag te kunnen. Als de drie partijen eruit komen hebben ze een nipte meerderheid van 21 van de 39 zetels.

Leiden Politiek formatie2018leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×