Begin deze maand kondigden Walter van Peijpe (GroenLinks) en Paul Dirkse (D66) aan dat de onderhandelingen met de VVD van start gingen. Die gesprekken zijn mislukt en nu volgt een nieuwe poging met de PvdA. (Foto: Chris de Waard).

Steeds meer duidelijk over oorzaken mislukken formatie met VVD Leiden

“Het formatieproces moet een inhoudelijke basis leggen voor de komende vier jaar. Nú worden er zaken gedaan op belangrijke thema’s. Als je dan op een gegeven moment merkt dat je er niet met elkaar uitkomt, dan moet je ook durven stoppen”. Aan het woord is Paul Dirkse. Als leider van de grootste politieke partij in Leiden is hij samen met voorman Walter van Peijpe van GroenLinks de opdrachtgever van formateur Robert Strijk die op Koningsdag meldde dat de formatiepoging van D66 en GroenLinks met de VVD was mislukt.

Chris de Waard sprak uitgebreid met Paul Dirkse van D66 Leiden over de vastgelopen onderhandelingen tussen zijn partij en GroenLinks met de VVD Leiden. Sinds gisteren zijn gesprekken gaande met de PvdA Leiden. De partijen hopen er snel uit te zijn. “Want we voelen natuurlijk ook wel de druk uit de stad”, zegt Dirkse. 

Oorzaken mislukken formatie D66 en GroenLinks met VVD
Waarop de gesprekken met de VVD precies zijn misgelopen wil geen enkele partij nu al tot in detail toelichten. Dirkse: “We gaan het heus wel uitleggen, maar eerst moeten we de formatie afronden. Als dat is geslaagd, gaan we het resultaat en ook het proces voorleggen aan onze eigen leden en aan de gemeenteraad”.

Een aantal oorzaken over de mislukte formatiepoging met de VVD is wel duidelijk geworden. Formateur Robert Strijk meldt in zijn eindverslag vooral dat geld het probleem was. “Uiteindelijk stelden de drie partijen andere prioriteiten als het gaat om het toedelen van geld aan ambities. Gebleken is dat de standpunten over financiën en een aantal belangrijke
inhoudelijke ambities van de drie partijen zo ver uit elkaar liggen, dat de onderhandelaars van D66 en GroenLinks hebben geconcludeerd dat verdere onderhandelingen in deze samenstelling van partijen geen kans meer hebben op succes”.

Verklaring VVD Leiden
De VVD meldt in de gesprekken gezocht te hebben naar gezamenlijkheid. “Daarbij is het wel nodig dat alle partijen water bij de wijn doen. De VVD was hier graag toe bereid en wilde graag de ingewikkelde zoektocht voortzetten. Tot onze spijt waren D66 en GL daar niet langer toe bereid”. Nu collegedeelname van de VVD uit beeld lijkt, stevent Leiden volgens fractievoorzitter Dorien Verbree af op een links college: “In plaats van de brede afspiegeling die Leiden de achterliggende jaren zo veel heeft gebracht. Wij betreuren dat, maar de fractie zal hard zal blijven werken om het Leidse VVD-geluid op een positieve manier voor het voetlicht te blijven brengen”.

Verklaring GroenLinks Leiden
De onderhandelaars van GroenLinks lichten een tipje van de sluier op en melden dat bijstandsuitkeringen, de bed-bad-en-broodvoorziening, het streven naar een autoluwe binnenstad en de financiële uitdagingen die Leiden te wachten staat struikelblokken bleken te zijn in het proces om een gezamenlijk bestuursakkoord te sluiten.

Verklaring D66 Leiden

Paul Dirkse en Vahit Köroğlu die namens D66 de onderhandelingen voerden, stellen het te betreuren dat de gesprekken niet tot een succesvolle uitkomst hebben geleid. “De knelpunten lagen bij onderwerpen als de autoluwe binnenstad, de invulling van de participatiewet, de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers en extra cameratoezicht. Ook op het gebied van financiën was er sprake van een verschil in prioriteiten tussen D66 en GroenLinks enerzijds en de VVD anderzijds”.

Beleidsakkoord
Tijdens het formatieproces is door de onderhandelaars ook gesproken met de fractievoorzitters van alle politieke partijen in Leiden. Zaken die belangrijk zijn voor de partijen die niet aan de onderhandelingstafel zitten, worden op die manier waar mogelijk meegenomen in de gesprekken. Dat moet resulteren in een breed gedragen beleidsakkoord, naast het bestuursakkoord dat de drie onderhandelingen partijen met elkaar willen sluiten. Van dat bestuursakkoord komt overigens ook een versie met begrijpelijk taalgebruik die ook voor de jeugd begrijpelijk is.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×