(Foto: Buro JP).

Zorgorganisaties en Zorg en Zekerheid samen voor vernieuwing zorg- en welzijnsonderwijs

Zorgorganisaties ActiVite, DSV|Verzorgd Leven en Topaz gaan samen met het zorgkantoor Zorg en Zekerheid en LOC zeggenschap in de zorg samenwerken om het zorg- en welzijnsonderwijs radicaal te vernieuwen. Op 22 mei hebben deze partijen hierover een intentieverklaring getekend. Vernieuwing is nodig, omdat het huidige zorgonderwijs volgens de bestuurders onvoldoende aansluit bij de praktijk van vandaag. Radicale vernieuwing van het zorgonderwijs komt voort uit de beweging radicale vernieuwing verpleeghuiszorg waarvan LOC de initiatiefnemer is.

Gezamenlijke opgave
Mieke Hollander, projectleider Radicale vernieuwing waardevol onderwijs: “Bij een beweging als Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties is het essentieel dat we ook kijken naar het personeel. Zorg is immers een vak dat draait om mensen. Voor, door en met mensen. Personeel is dan ook het krachtigste kapitaal dat we hebben in de zorg. Om te zorgen dat het personeel op een goede manier mee kan bewegen, is het belangrijk dat het onderwijs aansluit bij de wensen in de praktijk in de verpleeghuizen en de beweging van regels naar relaties ondersteunt. Ook is het nodig dat onderwijs past bij de huidige leerlingen en hun manier van leren. Daarom slaan zorgorganisaties in de regio Leiden de handen ineen voor radicale vernieuwing van het zorg- en welzijnsonderwijs. Wij zijn actief in gesprek met MBO en HBO onderwijsinstellingen om te zorgen dat de opleidingen van (toekomstige) medewerkers de uitgangspunten en ambitie van radicale vernieuwing verpleeghuiszorg ondersteunen”.

Arbeidsmarkt
Lia de Jongh, Lita Berkhout en Gerard Herbrink, bestuurders van de zorgorganisaties: “Ook de huidige personeelstekorten die vooral in de ouderenzorg spelen, dwingen ons om goed te kijken naar oplossingen. In het onderwijs zien we dat er nog veel nadruk ligt op theorie en verpleegtechnisch handelen. Terwijl het belangrijk is om de passie die studenten hebben juist te behouden. Die gaat nu vaak verloren en dat is zonde. Vooral omdat het jaren duurt voordat die passie terugkomt. Daarom spannen we ons in en geven we vorm aan vernieuwende initiatieven in het onderwijs, die theorie en praktijk met elkaar verbinden. Waar ruimte is voor de waarden van mensen. Wij prijzen ons gelukkig met de reeds bestaande samenwerking met het LOC Zeggenschap in Zorg, de grote aanjager van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Ook de ondersteuning van het ministerie van VWS, directie langdurige zorg, ervaren wij als steun in de rug in het realiseren van onze ambitie”.

Betere zorg
Marthijn Laterveer, coördinator LOC Zeggenschap in zorg: “Ik ben erg blij met het initiatief om radicaal vernieuwend onderwijs te ontwikkelen. Vernieuwing van het onderwijs is essentieel om te komen tot zorg en ondersteuning die aansluit bij de behoeften van cliënten en naasten. Door dit initiatief krijgen we gemotiveerde medewerkers, die over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om de zorg te verlenen. Daarmee is het vernieuwende onderwijs een belangrijke bouwsteen om ‘radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’ een stap dichterbij te brengen.”

Gezamenlijke ambitie
Jan Kroes, divisiemanager zorg bij Zorg en Zekerheid: ”Wij juichen de gezamenlijke initiatieven en acties van de zorginstellingen en het LOC van harte toe en willen daar graag als zorgkantoor actief aan bijdragen. Ook de ambitie om de opbrengsten breed in de regio te delen heeft onze instemming.”

Leiden Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×