(Foto: Chris de Waard).

Proef met sensoren voor kort parkeren Hooigracht start eind 2019

Bij de herinrichting van de Hooigracht zullen alle parkeerplekken in die straat verdwijnen. Ondernemers aan de Hooigracht hebben daarover zorgen geuit bij de gemeente en daarom wordt er een proef met sensoren voor laad- en losplekken gestart. Deze sensoren moeten het mogelijk maken dat klanten nog wel kort kunnen parkeren, zonder dat ze meteen een bon krijgen. De proef gaat in het laatste kwartaal van 2019 van start. De herinrichting van de Hooigracht start eind 2018.

Oorspronkelijk zou na de herinrichting van de Hooigracht nog wel de mogelijkheid blijven bestaan voor kort parkeren. Begin dit jaar liet de toenmalige wethouder Robert Strijk weten dat hij dit niet nodig achtte, omdat ook bezoekers tien minuten lang op een laad- en losplek mogen staan. Ondernemers brachten daar op hun beurt tegen in dat handhavers in de praktijk niet na tien minuten terug komen, maar meteen een bon uitschrijven. En dat zou klanten gaan kosten.

Objectief meetsysteem

Op verzoek van de Leidse gemeenteraad wordt een pilot gestart met sensoren die moeten meten hoe lang een auto ergens staat. Daarmee wordt gezocht naar een objectief meetsysteem dat zowel ondersteuning biedt voor de handhaver, als voor de automobilist. Hoewel een boodschap doen in kort tijdsbestek in juridische zin niet als laden en lossen gezien mag worden, kan door middel van dit systeem toch tegemoet worden gekomen aan de wens van de ondernemer en de klant om kort te mogen parkeren.

In 2018 gaat de gemeente nu verder met de uitwerking van het concept en wordt er draagvlak bij de betrokken partijen gecreëerd. In maart 2019 wordt de technologie gebruiksklaar gemaakt en in het tweede en derde kwartaal worden de sensoren geplaatst en in bedrijf gesteld. De proefperiode start in het laatste kwartaal van 2019 en begin 2020 worden de resultaten geanalyseerd en getoetst.

Herinrichting

De Hooigracht wordt heringericht bij de aanleg van de Centrumroute. Eén van de uitgangspunten is het opheffen van de parkeerplaatsen op de Hooigracht. Dat moet de verkeersveiligheid verbeteren en de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Ook moet het opheffen van parkeerplaatsen de doorstroom van het busvervoer bevorderen en kunnen er extra fietsenrekken worden geplaatst. De bomen en lichtmasten worden in een vast ritme geplaatst, waardoor de straat een groen karakter krijgt en een rustig, continu profiel. Dat moet bijdragen aan de leefbaarheid en verblijfskwaliteit van de straat.

Een impressie van de Hooigracht zoals die er na de herinrichting uit zal zien.

Economie Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×