Impressie van de nieuwbouw die aan de Schipholweg wordt gerealiseerd. (Afbeeldingen: Du Prie)

Voormalige postkantoor Schipholweg wordt brandweerkazerne met 180 appartementen

Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerpbestemmingsplan Schipholweg 130 vastgesteld. De locatie van het oude postkantoor en sorteer en -verdeelcentrum wordt herontwikkeld. De bestaande bebouwing wordt gesloopt en in plaats daarvan komt er een nieuwe brandweerkazerne met ernaast en erboven 180 appartementen.


Op de plek van het oude postkantoor komen een brandweerkazerne en 180 appartementen.

De brandweerkazerne komt in plaats van de verouderde kazerne aan de Gooimeerlaan in de Merenwijk en heeft als voordeel dat de aanrijtijden worden verkort. Niet alleen bij calamiteiten binnen Leiden, maar ook Leiderdorp en Oegstgeest kunnen vanuit de nieuwe kazerne sneller bereikt worden. Om die reden sluiten de kazernes in die twee Leidse buurgemeenten, die worden bemand door de vrijwillige brandweer, op termijn.

Wethouder Paul Dirkse over de nieuwe kazerne voor de brandweer die in de plaats komt van de huidige brandweerkazerne aan de Gooimeerlaan.


Parkeren in Lammermarktgarage en bij Lugdunum
Bij de nieuwbouw wordt rekening gehouden met de parkeerbehoefte van de bewoners van de appartementen rond de kazerne. Voor hun bezoekers is onvoldoende parkeercapaciteit en daarom stelt het college voor om hen te laten parkeren op de zeshonderd meter verderop gelegen Lammermarktgarage en op het parkeerterrein van voetbalclub Lugdunum in de Kikkerpolder. Dat terrein aan de Oegstgeesterweg ligt op circa vierhonderd meter van het nieuw te bouwen complex.

Advertentie

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Politiek Brandweerkazerne Schipholweg


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×