(Archieffoto: Chris de Waard).

Gemeente Leiden steekt 75 miljoen in moderniseren scholen

De gemeente Leiden steekt de komende jaren 75 miljoen euro in de Leidse schoolgebouwen. Dit is vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2019-2030. In de gemeente Leiden zijn tien scholen voor voortgezet onderwijs, vijf scholen voor speciaal onderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en 27 basisscholen.
De gemeente ontvangt van de rijksoverheid budget om aan de zorgplicht die Leiden voor de schoolgebouwen heeft te kunnen voldoen. Dat is echter niet toereikend. In het beleidsakkoord ‘Samen maken we de stad’ hebben de coalitiepartijen D66, GroenLinks en de PvdA daarom vastgelegd om dit rijksbudget aan te vullen met eigen middelen.

Wethouder Onderwijs Paul Dirkse: “Goede onderwijshuisvesting draagt bij aan gelijke kansen en talentontwikkeling. De kracht van dit huisvestingsplan is dat het samen met de Leidse schoolbesturen is opgesteld. Het schept duidelijkheid en geeft richting, en ook draagt het voor een groot deel bij aan de kwaliteit van het onderwijs.”

Veel scholen zitten in verouderde gebouwen. Sommigen zijn duur in onderhoud, zijn ontoegankelijk voor mensen met een beperking, passen niet meer bij de moderne onderwijsuitgangspunten of voldoen niet aan de klimatologische eisen van vandaag. Leiden vindt het belangrijk dat deze thema’s worden opgepakt. Dit sluit goed aan bij de eerder met het onderwijs afgesloten Green Deal. Hierin staan afspraken over energiebesparing, educatie over duurzaamheid en duurzame aanpassingen aan het schoolgebouw, zoals zonnepanelen.

In het huisvestingsplan is ook aandacht besteed aan voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs door geld te reserveren voor het bouwen van nieuwe gymnastiekzalen en het regelen van vervoer van leerlingen. Bij de nieuwbouw van gymnastiekzalen gaat de gemeente kijken of sportverenigingen ook gebruik kunnen maken van deze locaties.

Leiden Onderwijs


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×