(Foto's: Chris de Waard).

Leiden en Leiderdorp tekenen overeenkomst voor snelle hulp bij schulden

Vanmiddag is in het Leidse stadhuis een convenant getekend door een hele trits partijen, waaronder de gemeenten Leiden en Leiderdorp, om sneller in actie te komen als wordt gesignaleerd dat mensen in de financiële problemen raken.

De gemeente wil in zo’n geval zo snel mogelijk in actie komen, om te voorkomen dat de problematiek verder oploopt. Organisaties als woningbouwcorporaties, ziektekosten verzekeraars, de Sociale Verzekeringsbank en bijvoorbeeld de Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. merken vaak in een relatief vroeg stadium dat er iets aan de hand is als rekeningen onbetaald blijven.

Chris de Waard sprak met de wethouder Damen (Leiden) en Beekhuizen (Leiderdorp) en met corporatie-directeur Arie Feij van de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren.

In de vandaag gesloten overeenkomst gaan alle partijen nauw samenwerken om schulden in een vroeg stadium te signaleren en aan te pakken. “De ervaring is dat inwoners zich nu pas melden voor schuldhulpverlening als de schuld is opgelopen tot 40.000 euro. Het is dan heel lastig om een regeling te treffen met schuldeisers. Het doel is daarom om inwoners met schulden eerder in beeld te krijgen en te helpen”, zei de Leidse wethouder Marleen Damen bij de ondertekening van het pakket afspraken.

De werkwijze is dat aangesloten partners betalingsachterstanden of inkomensbeslag bij inwoners melden bij het vroegsignaleringsteam ‘Snelle Hulp Bij Schulden’, een team dat bestaat uit medewerkers van de Stadsbank en de Sociale wijkteams. Het vroegsignaleringsteam legt vervolgens een huisbezoek af. De inwoner krijgt hulp bij het aanvragen van inkomensondersteuning en het ordenen van de thuisadministratie. Als er achterliggende problemen zijn, worden die ook aangepakt. Het doel is om zo snel mogelijk de lopende rekeningen te betalen en een oplossing te vinden voor de achterstand, maar ook om de oorzaken van de schuldenproblematiek weg te nemen.

De samenwerkingspartners die het convenant vandaag hebben ondertekend zijn de gemeente Leiderdorp, de gemeente Leiden, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Rijnhart Wonen, Woonzorg Nederland, GGD – Meldpunt Zorg & Overlast, Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden, Ons Doel, De Sleutels, Portaal, de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren en de Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. (SPL). De bedoeling is dat het aantal partijen dat melding wil maken van betalingsachterstanden verder zal toenemen en meer partijen aansluiten bij het convenant.

Leiden Leiderdorp Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×