Wethouder Marcel Cramwinckel (D66, financiën) gaat in op de ingediende voorstellen bij de Voorschotense begroting. (Foto's: Chris de Waard).

Brede steun voor Voorschotense begroting

Met alleen de twee stemmen van PvdA en SP tegen heeft de Voorschotense gemeenteraad de begroting van het dorp gisteravond ongewijzigd vastgesteld. Wijzigingsvoorstellen die werden ingediend door CDA, PvdA, ONS Voorschoten en de SP kregen niet voldoende steun.

Chris de Waard in gesprek met D66-wethouder Marcel Cramwinckel over de Voorschotense begroting voor 2019.

Geen onderzoek naar alternatief voor cultureel centrum
De meeste discussie leverde een voorstel van de PvdA op. De fractie van Ad de Graaf wilde 50.000 euro uit de portefeuille economie halen om te besteden aan het onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van alternatieve plannen voor een nieuw cultureel centrum. Daar voelt de coalitie niets voor. Het college is al druk bezig met het uitwerken van een plan dat eerder daar de bibliotheek is opgesteld en dat wordt als kansrijk gezien. Onderzoek naar andere opties kost alleen maar tijd en geld en levert naar verwachting geen haalbaar alternatief op.

Chris de Waard in gesprek met CDA-fractievoorzitter René Zoetemelk over geld voor zwembad Het Wedde.

Ruim drie ton vrijval afschrijving zwembad niet gebruiken voor openhouden
Ook over een motie van oppositiepartij CDA over het openhouden van Zwembad het Wedde leverde de nodige discussie op. Fractievoorzitter René Zoetemelk had nieuw geld gevonden voor het zwembad. In 2023 is het gebouw dat in eigendom is van de gemeente namelijk afgeschreven, waardoor jaarlijks 318.000 euro beschikbaar komt. “Technisch klopt dat en kan het ook worden gebruikt om het zwembad open te houden”, gaf wethouder Cramwinckel van financiën toe. “Maar we gaan het niet doen. Dat is bestuurlijk niet verstandig”. Cramwinckel zou het een erg slecht signaal richting de provincie Zuid-Holland vinden die als toezichthouder Voorschoten begin dit jaar onthief van het preventief toezicht.

Chris de Waard in gesprek met D66-fractievoorzitter Adriaan Andringa over het CDA-voorstel over geld voor zwembad Het Wedde.

Koek groter maken
Cramwinckel, daarbij gesteund door de coalitiepartijen, wil het geld bij de Kadernota betrekken bij het totale financiële plaatje van de gemeente en dan een integrale afweging maken waar het geld aan besteed kan worden. Dat vinden ook onder ander D66 en de VVD. Fractievoorzitter Adriaan Andringa van D66 vindt dat je eerst moet kijken hoeveel geld er echt nodig is voor het zwembad en niet zomaar een zak geld beschikbaar stellen. Ook de VVD sluit zich aan bij het standpunt van de wethouder dat de koek eerst groter gemaakt moet worden, voordat er een hap uit genomen wordt.

Chris de Waard in gesprek met VVD-fractievoorzitter Sjoerd van den Dool over de Voorschotense begroting voor 2019.

De VVD is blij met de nu aangenomen begroting. Een heel verschil met een jaar geleden toen de begroting perse moest worden aangenomen om onder het toezicht van de provincie uit te komen. “Nu ligt er een keurig nette begroting”, vindt Van den Dool. Belangrijke punten zijn ook voor de liberalen het openhouden van het zwembad en een nieuw multifunctioneel centrum op de plek van de huidige bibliotheek.

Zonnepanelen in geluidschermen langs A4
Ook vroeg de partij, overigens net als enkele andere fracties, aandacht voor het plaatsen van geluidsschermen langs de A4. Zeker met de verbreding naar vijf rijbanen zijn die absoluut noodzakelijk. Voor de financiering kijkt de VVD niet alleen naar Rijkswaterstaat en de provincie, maar ook naar inwoners van Voorschoten. In de geluidsschermen zouden zonnepanelen kunnen worden opgenomen als kostendrager en bewoners kunnen ze dan afnemen om hun eigen energieverbruik te verduurzamen.

PvdA en SP tegen begroting Voorschoten
Na een begrotingsraad die donderdag om 13.00 uur begon en tot 21.00 uur duurde, had de gemeente Voorschoten de begroting voor 2019 vastgesteld. Met twee stemmen tegen. Die van de PvdA en de SP.

Chris de Waard in gesprek met PvdA-fractievoorzitter Ad de Graaf over de Voorschotense begroting voor 2019.

Fractievoorzitter Ad de Graaf vindt dat de begroting geen getrouw beeld geeft van de gemeentefinanciën omdat hij meerjarig alleen sluitend is gemaakt door te putten uit reserves. “We vinden het onvoldoende deugdelijk. Als je jaar in jaar uit inteert op je spaarpotten dan zijn die daarna leeg en hoe betaal je het dan? Zo schep je bovendien verwachtingen bij de bevolking die je niet kunt waarmaken”. De Graaf is niet blij met zijn tegenstem: “Ik vind dat je niet te makkelijk nee moet zeggen, maar als je echt vindt dat de cijferopstelling niet klopt dan kan je niet anders”.

Chris de Waard in gesprek met SP-fractievoorzitter Erik Maassen over de Voorschotense begroting voor 2019.

De SP had minder moeite met de tegenstem. “Het is als oppositiepartij niet onze begroting, het zijn niet onze plannen. En dan is het wel zo duidelijk om tegen te stemmen”, legt fractievoorzitter Erik Maassen zijn tegenstem toe. “Maar het is geen waarde-oordeel. Deze begroting is niet veel slechter dan eerdere begrotingen, maar we vinden dit gewoon zuiverder”.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×