Voorschoten houdt Dorpsdialoog over samenwerken in de Leidse regio

De gemeente Voorschoten houdt op dinsdag 20 november een Dorpsdialoog over samenwerken in de Leidse regio. Tijdens de avond vindt,onder leiding van Frits Bloemberg een gesprek plaats met leden van het college van burgemeester en wethouders, inwoners, ondernemers en instellingen. Sociologisch adviesbureau Blaauwberg geeft een presentatie over de maatschappelijke trends en de opgaven van de toekomst. Daarnaast vindt in groepjes discussie plaats over de samenwerking in de Leidse regio.

In het coalitieakkoord hebben de VVD, D66 en GroenLinks afgesproken dat de gemeente Voorschoten zo veel mogelijk gaat samenwerken in de Leidse regio. Uitgangspunt is dat Voorschoten zelfstandig blijft. “We zien dat als het slimste antwoord op de opgaven van de toekomst, zoals de overgang naar duurzame energie, de toenemende vergrijzing, een groeiende zorgbehoefte, behoud van banen en welvaart, de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen, de bereikbaarheid van huis, school en werk en een leefbare en veilige leefomgeving,: aldus de gemeente.

Samen met de inwoners nadenken
Op dit moment denkt het gemeentebestuur na over de manier waarop de samenwerking in de Leidse regio het best vorm kan krijgen. Wethouder regiozaken Marcel Cramwinckel: “We willen dit graag doen samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Wat betekent die samenwerking volgens hen? Zien zij alleen kansen? Of zien ze ook risico’s? We horen graag wat de Voorschotenaren belangrijk vinden. En waar de gemeente volgens hen rekening mee moet houden.”

Aanmelden
Aanmelden voor de dialoogavond kan via dorpsdialoog@voorschoten.nl onder vermelding van naam en met hoeveel mensen u komt. Meer informatie is te vinden op www.voorschoten.nl/samenwerkingleidseregio. De bijeenkomst wordt gehouden op 20 november en begint om 19.30 uur in het Bondsgebouw aan de Leidseweg 100.

Advertentie

Maatschappij Politiek Regio Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×