Burgemeester Lenferink krijgt een rondleiding tijdens een werkbezoek in 2016. (Foto: Chris de Waard).

VVD Leiden eist afbouwplan bed-bad-broodvoorziening

De rijksoverheid heeft overeenstemming bereikt met Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven over een pilot van drie jaar voor Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s). Als de proef succesvol is, komen er later nog maximaal drie gemeenten bij.

Die vijf tot acht landelijke opvangcentra, de LVV’s, worden gezamenlijk door het rijk, de betrokken gemeenten en Europese fondsen gefinancierd. Het gaat uiteindelijk om 1500 opvangplaatsen. Ongedocumenteerde vluchtelingen zonder verblijfsstatus mogen dan uitsluitend in die LVV’s worden opgevangen. Lokale bed-bad-broodvoorzieningen moeten dan sluiten.

Nu duidelijk is hoe de opvang van vluchtelingen in Nederland er uit gaat zien, wil het Leidse VVD-raadslid Alyssa Voorwald van wethouder Marleen Damen weten hoe en per wanneer de gemeente Leiden de opvang aan het Maansteenpad gaat afbouwen. Volgens de nieuwe afspraken mag alleen kortstondige lokale noodopvang openblijven, maar dat is dan wel op kosten van de gemeenten zelf.

Leiden vangt tegen de zin van het rijk al jaren vluchtelingen op via de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden (STUV). De afgelopen maanden boog de Leidse raad zich al enkele malen over de kosten van de opvang in Leiden. Die drukken steeds zwaarder op de Leidse begroting, omdat het rijk de bijdrage, 180.000 euro per jaar, heeft gestopt. Ook is de beveiliging na enkele incidenten opgevoerd en ook dat kost de gemeente fors meer. Zo’n 75.000 euro per jaar.

Wethouder Damen is in gesprek met STUV om te kijken of de beveiliging kan worden afgeschaald, maar STUV voelt daar niet voor. Voorzitter Henk Boting vreest in dat geval voor de veiligheid van zijn medewerkers. “Ook als VVD maken we ons daar ernstig zorgen over,” zegt Voorwald. “Daarom willen we dat de wethouder zo snel mogelijk met een plan komt om de bed-, bad- en broodvoorziening af te bouwen”.

De VVD wil ook meer inzicht in het functioneren van de opvang in de Mors. Zo vraagt de partij hoeveel uitgeprocedeerden worden er op dit moment worden opgevangen in de Leidse bed-, bad- en broodvoorziening en ook of het college hen nu actief gaat verwijzen naar de vijf aangewezen pilotgemeenten. Ook vraagt de partij om een overzicht van de in- en uitstroom en de bestemming van de vertrokken vluchtelingen over de jaren 2016, 2017 en 2018.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek Bed-bad-broodvoorziening


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×