(Foto's/video: Chris de Waard).

Kroonbenoemde burgemeester voor Voorschoten kan nog wel even duren (maar het kan ook snel gaan)

Waarnemend burgemeester Pauline Bouvy-Koene van Voorschoten wacht de profielschets af die de raad de komende periode gaat opstellen voor een vaste burgemeester voor het dorp. “Als die profielschets voor een kroonbenoemde burgemeester bij mij past, dan zal ik eens kijken of ik nog wat briefpapier heb liggen voor een sollicitatiebrief”, zei Bouvy-Koene gisteravond in de Sleutelstad-microfoon. In haar nieuwjaarstoespraak hintte ze al even naar de procedure die dit jaar wordt opgestart om Voorschoten weer van een vaste burgemeester te voorzien.

Chris de Waard in gesprek met burgemeester Bouvy-Koene over de kansen en uitdagingen van Voorschoten en natuurlijk ook over haar eigen rol daarbij.

Pauline Bouvy-Koene wil burgemeester van Voorschoten blijven. Dat blijkt uit alles, alleen kan ze het formeel nog niet zeggen. Haar collega’s in het college wel. Die geven stuk voor stuk aan dat ze hopen dat de huidige waarnemer zal solliciteren. Ook in de raad ligt ze goed en dus is de kans groot dat de in te stellen vertrouwenscommissie in de loop van 2019 een duidelijke voorkeur opneemt in de begeleidende brief bij de profielschets. De raad zou Bouvy-Koene namelijk kunnen uitnodigen om te solliciteren. In dat geval is de kans dat eventuele andere gegadigden voor het hoogste ambt in Voorschoten serieus overwogen worden eigenlijk verkeken en kan de benoemingsprocedure sneller verlopen.

Met dat ene zinnetje kan de Voorschotense gemeenteraad bovendien bewerkstelligen dat er snel duidelijkheid komt over de invulling van het burgemeesterschap. Formeel loopt de termijn van Bouvy-Koene als waarnemer in september af, maar Commissaris van de Koning Jaap Smit heeft al laten weten dat het weleens langer kan gaan duren. Er lopen momenteel namelijk al de nodige burgemeestersprocedures in Zuid-Holland. “En we hebben in Voorschoten geen acuut probleem, want ik ben niet van plan om direct te vertrekken. Voorlopig ben ik hier nog prima op mijn plek”, aldus Bouvy-Koene daarover. “De procedure voor de kroonbenoemde burgemeester in Voorschoten wordt af kort voor de zomer opengesteld, maar het kan ook erna worden”.

Bereikbaarheid, woningbouw en vertrouwen in de politiek
In haar nieuwjaarstoespraak stond Bouvy-Koene stil bij een aantal uitdagingen waar haar gemeente de komende tijd voor staat. De bereikbaarheid van het dorp krijg prioriteit, met name ook vanwege de komende herinrichting van het Lammenschansplein. Dat is nu al een knelpunt voor het autoverkeer.

Woningbouw is ook een speerpunt. Inbreiden en de realisatie van woningen op een aantal grotere locaties zoals het Intratuin terrein en het aangrenzende Segaar-Arsenaal terrein moeten de komende tijd voortvarend worden opgepakt, samen met kleinere projecten als Roosenhorst waar langs de Kniplaan een veertigtal woningen in het hogere segment wordt gerealiseerd.

Het vertrouwen van de inwoners in de politiek heeft de afgelopen jaren flink te lijden gehad onder alle problemen waarmee Voorschoten te kampen heeft gehad, Dat vertrouwen daalde in cijfers van dertig naar veertien procent, waar het landelijk gemiddelde op 34 procent ligt. Burgemeester Bouvy-Koene ziet in het herstel van dat vertrouwen een duidelijke rol voor zichzelf weggelegd. “Veel het gesprek blijven voeren, uitleggen wat we doen en hoe besluitvorming tot stand komt. Ik merk nog al eens dat mensen niet weten welke afspraken er gemaakt zijn. Dan wordt er gedacht dat we zomaar wat uit de hoge hoed toveren, terwijl alle beslissingen ooit door de gemeenteraad zijn genomen in een democratisch proces”.

Geluidsschermen langs A4
Een ander punt waar de burgemeester in haar nieuwjaarstoespraak aandacht voor vroeg is het plaatsen van geluidsschermen langs de A4. “Een flink deel van Voorschoten heeft nu te maken met ernstige overlast van het snelwegverkeer en daar moet een oplossing voor komen”, zo stelde ze. Die oplossing zal er ook wel komen. De oplossing moet komen van de provincie en Rijkswaterstaat en steeds meer partijen in Zuid-Holland zijn voor het neerzetten van de geluidswering. Ook de VVD Zuid-Holland heeft daar in het verkiezingsprogramma nu een passage over opgenomen, bevestigt Bouvy-Koene desgevraagd aan Sleutelstad.

Politiek Voorschoten Burgemeester Koene


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×