Commissaris van de Koning Jaap Smit (links) neemt de profielschets in ontvangst. (Foto's: Chris de Waard).

Voorschotense raad stelt unaniem profielschets nieuwe burgemeester vast

Tijdens een extra vergadering heeft de gemeenteraad van Voorschoten eerder vanavond unaniem de profielschets vastgesteld voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. De raad vergaderde afgelopen avond in het bijzijn van Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit. Na vaststelling nam hij de profielschets in ontvangst uit handen van de voorzitter van de vertrouwenscommissie. Dat is fractievoorzitter Sjoerd van den Dool van de VVD Voorschoten die die rol als leider van de grootste partij op zich mocht nemen.

Chris de Waard in gesprek met voorzitter Sjoerd van den Dool van de vertrouwenscommissie over de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester voor Voorschoten.

Nu de profielschets is vastgesteld wordt de vacature opengesteld en kan iedereen die belangstelling heeft voor het hoogste ambt in Voorschoten zich melden door een brief te sturen aan de Koning. Commissaris Smit voert vervolgens gesprekken met de benoembare kandidaten en maakt vervolgens een selectie die hij aan de vertrouwenscommissie voorlegt. Half juli komt de raad in beslotenheid bijeen om over de kandidaten te praten en tot een voordracht te komen. Direct na de vergadering wordt de naam bekend gemaakt van de enige kandidaat die voor benoeming zal worden voorgedragen.

Chris de Waard in gesprek met Commissaris van de Koning Jaap Smit over de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester voor Voorschoten.

De kans is groot dat de kandidaat die wordt voorgedragen nu ook al burgemeester is van Voorschoten. Waarnemer Pauline Bouvy-Koene trad in september 2016 aan en dat bevalt iedereen goed. Ze werd vanavond daarom door de raad nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren. Die uitnodiging werd aan het einde van de vergadering door commissaris Smit nog eens gememoreerd.

Bouvy-Koene zelf heeft steeds gezegd de profielschets af te willen wachten alvorens te besluiten of ze inderdaad zal solliciteren. Die ligt er nu, maar of haar sollicitatiebrief nu inderdaad verstuurd gaat worden, houdt ze voor zich. “De procedure is geheim”, is eigenlijk alles wat Bouvy-Koene vanavond over kwijt wilde.

Begin april kondigde ze overigens wel aan een huis in Voorschoten te hebben gekocht. Na enig aandringen, voegt Bouvy-Koene toe dat ze vindt dat de profielschets interessant en zorgvuldig is opgesteld. “Ik heb Voorschoten leren kennen als een prachtige gemeente en vertrouw nu verder op de vertrouwelijkheid van het proces. Ook ik moet de uitkomst afwachten gegeven het feit dat geheimhouding nu is opgelegd over het proces.”

Tijdens een bijzondere raadsvergadering zal de nieuwe kroonbenoemde burgemeester van Voorschoten op 16 oktober worden benoemd.

Politiek Voorschoten Burgemeester Koene


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×