Huri Sahin stapt per direct op als wethouder in Oegstgeest

10

Wethouder Huri Sahin (Progressief Oegstgeest) heeft donderdagavond haar ontslag aangekondigd. Ze deed dat aan het begin van de raadscommissie Ruimte, waar het over de norm voor sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten zou gaan. “Ik heb geconstateerd dat er een onoverbrugbaar verschil is ontstaan over het wijzigen van de norm voor sociale woningbouw en daarmee de urgentie om meer betaalbare woningen te realiseren”, aldus Sahin in een verklaring aan de gemeenteraad.

PrO-wethouder Huri Sahin maakt bekend dat ze per direct haar functie neerlegt. Iedereen is stomverbaasd.

Met een voorstel dat donderdagavond in de commissie Ruimte zou worden besproken, wil het college de Woonvisie van Oegstgeest (waarin staat dat minimaal 15% van nieuwbouw uit sociale woningen moet bestaan) in lijn brengen met de Regionale Woonvisie (waarin 25% is opgenomen). Coalitiepartijen VVD, CDA en PrO ontkennen echter dat er sprake zou zijn van een conflict hierover binnen de coalitie. “Over de techniek wist ik dat we wel een discussie konden hebben”, legt CDA-fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk uit, “maar over de inhoud was er volgens mij niet zoveel verschil.”

Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met burgemeester Emile Jaensch, PrO-fractievoorzitter Melanie van Driel, VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren en CDA-fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk

Het lag wel in de lijn der verwachting dat de discussie geen gemakkelijke zou worden, aangezien coalitiepartij VVD normaal gesproken kritisch staat tegenover het verhogen van de norm voor sociale huur. Fractievoorzitter Sven Spaargaren vindt het echter jammer dat Sahin die discussie niet eerst wilde afwachten. “Er waren geen onoverbrugbare verschillen van meningen, we hebben het niet eens kunnen uitspreken”, reageert hij verbaasd. “Wij hadden absoluut niet het gevoel dat het een lastige avond zou worden.”

Politiek drijfveer
Sahin wachtte de discussie over dit onderwerp echter niet af. Aan het begin van de commissie Ruimte las ze een brief voor, waarin ze wees op haar politieke drijfveren en het gevoel van onvermogen dat ze in dit geval voelde. “Vanuit een groot rechtvaardigheidsgevoel en mijn drijfveer om op te komen voor kwetsbare mensen ben ik politiek actief geworden. Ieder mens heeft recht op een huis. Dat is een fundamenteel bestaansrecht”, zei ze na het ‘onoverbrugbare verschil’ te hebben aangekondigd. Na haar verklaring verliet ze direct de zaal en was niet bereikbaar voor een verdere toelichting.

Uiterste consequentie
Burgemeester Emile Jaensch voerde eerder op de dag een gesprek met Sahin over het gevoel dat bij haar leefde, maar had niet verwacht dat het tot haar aftreden zou leiden. “Mij werd vanmiddag duidelijk dat zij het heel moeilijk zou vinden als dit voorstel niet door de gemeenteraad zou komen”, zegt Jaensch desgevraagd. “Ik hield een heel klein beetje rekening met de uiterste consequentie (aftreden, red.), maar toch heeft het me verrast.” Verbazing is ook wat bij de rest van het college overheerst.

Haar eigen partij Progressief Oegstgeest bracht Sahin vlak voor het begin van de vergadering op de hoogte. Dat leverde een emotionele reactie op bij fractievoorzitter Melanie van Driel, die later op de avond met een verklaring kwam. “Voor ons kwam het vrij onverwacht dat dit gebeurde en we betreuren dat ze deze keuze heeft gemaakt. Tegelijkertijd hebben we richting onze coalitiepartners ook gezegd dat we nog steeds vertrouwen hebben in de samenwerking.” De komende weken gaat de partij op zoek naar een wethouderskandidaat die de plek van Sahin in kan gaan nemen.

Vergaderingen verplaatst
De twee commissievergaderingen die voor donderdagavond waren gepland, zijn na de mededeling van Sahin geschorst en zullen maandagavond worden voortgezet. Dan zal ook de Woonvisie worden besproken waar Sahin het in haar verklaring over had en zal wellicht duidelijk worden waarom de bestuurder zich niet in de discussie kon vinden.

Delen

10 reacties

 1. Een Leids burger op

  Eerst raadslid Pasterkamp weg en nu een wethouder (van diezelfde partij)
  Volgens Sahin zou er een verschil van inzicht zijn met de gemeenteraad, waardoor aanblijven niet mogelijk is. Wellicht verwachte Sahin dat de meerderheid van de gemeenteraad haar voorstel niet zou steunen en wilde ze het blijkbaar niet aanpassen.

  • U voegt niets toe dat niet reeds in het artikel te lezen is. Wat de vraag doet rijzen waarom u eigenlijk reageerde.

   • Een Leids burger op

    Alweer mis Hypocriete CommentZeur: al de eerste zin bevat informatie die niet hier in de berichtgeving staat. Voeg zelf eens wat toe: bijvoorbeeld over die norm van 25% sociale woningbouw die men in Oegstgeest blijkbaar niet wil bij nieuwbouw maar slechts 15 %. Ik vind dat schandalig en kan me goed voorstellen dat de vertrokken wethouder daar niet mee accoord wilde gaan. Maar anderzijds moet zij toch ook op de hoogte zijn geweest van de coalitieafspraken.

 2. Krijgt zo iemand, zelf ontslag genomen hebbende, wachtgeld mee? Dan wil ik ook wel een maandje of zo wethouder ergens zijn, liefst in een grote stad. En ja, mijn vraag is wel relevant. Het gaat om verantwoording afleggen en dragen in een publieke functie. Mag je bij het begin van de vergadering een brief voorlezen en dan zonder commentaar af te wachten of een eerlijke discussie in een open democratische bijeenkomst aan te gaan wegvluchten? Is dit nu echt progressief? Wie help je hiermee?

  • Een Leids burger op

   In principe heeft een wethouder, anders dan een gemeenteraadslid…, recht op wachtgeld. Of ze daar ook gebruik van gaat maken weet ik niet aangezien ik haar persoonlijke financiele situatie niet ken. In het algemeen is het zo dat bij zelf genomen ontslag het UWV (of andere uitkerende instantie) een sanctie (verlaging van de uitkering) kan opleggen. Behalve als je bijvoorbeeld tengevolge van TEver doorgeschoten EU-beleid een binnengepamperde frauderende verkeerd omgepoolde Pool bent. Dan doet het UWV….. niets…. ¨uiteraard¨…
   https://www.ad.nl/economie/polen-kunnen-bij-uwv-fluitend-onterechte-ww-uitkering-krijgen~add7b1c5/
   .
   Het lijkt me echter onwaarschijnlijk dat wachtgeld voor wethouders verlaagd zou worden bij zelf genomen ontslag. Meten met 2 maten?….. Zo ken ik het verhaal van een oud-wethouder die er eerlijk voor uit kwam dat hij tijdens zijn wachtgeldperiode zelfs niet eens hoefde te solliciteren. (dat deed hij overigens wel)
   .
   Als wethouder kan het gebeuren dat de raad niet accoord gaat met je voorstellen namens het college.
   Dan kan het gebeuren dat het via ingediende moties niet door kan gaan of gewijzigd moet worden. Ook kun je naar de raad komen met een nieuw voorstel in de hoop dat daar dan wel een raadsmeerderheid voor te vinden zou zijn. Kun je niet leven met het besluit van de gemeenteraad dan moet je niet de moties naast je neerleggen maar opstappen vind ik. Het opmerkelijke hier is dat de wethouder vooraf kon weten wat er in coalitieverband was afgesproken.

  • Een Leids burger op

   Op de site van het UWV staat ook nog:¨Als u zelf ontslag neemt, krijgt u meestal geen WW-uitkering. Dat geldt ook als u ontslag neemt in uw proeftijd. Als u een WW-uitkering aanvraagt, beoordelen wij altijd de reden van uw ontslag en de omstandigheden waaronder u zelf ontslag nam.¨.
   .
   Afhankelijk van die omstandigheden kan ook een sanctie plaatsvinden.
   .
   Maar bij wethouders gaat het om wachtgeld.

 3. Hulde aan de wethouder. Ze is niet vanwege een of andere bagatel afgetreden. Het gaat om een zeer belangrijke en principiële kwestie, namelijk de bouw van voldoende sociale huuwoningen, waaraan al jaren een schrikbarend tekort is in de Leidse regio, en het nakomen van regionale afspraken hierover.
  Gemeenten als Oegstgeest en Voorschoten weigeren al decennia om voldoende sociale huurwoningen te (laten) bouwen, ondanks afspraken in de regio en op provinciaal niveau. Het is teleurstellend dat de fractie van Progressief (?) Akkoord het belang hiervan niet onderkent en geen consequenties wil verbinden aan de opstelling van de asocialen van VVD en CDA. Eveneens teleurstellend, en een beetje laf, is het dat de gemeente Leiden niet bij de provincie durft aan te dringen op een steviger houding tegenover gemeenten die hun verantwoordelijkheid t.a.v. de bouw van sociale huurwoningen niet nemen, mensen liever dakloos laten worden en vinden dat Leiden het probleem maar moet oplossen.
  Oegstgeest en Voorschoten laten met hun gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef goed zien niet meer zelfstandig te kunnen blijven.

Over de auteur

IJsbrand Terpstra

Politiek verslaggever in de Leidse regio en presentator van Politiek071.

Je bent nu offline