De fractie van Progressief Oegstgeest kreeg steun van de partij in het dossier van de Woonvisie. (Archieffoto: Sleutelstad).

Leden Progressief Oegstgeest steunen pragmatische keuze fractie

Bijna twee weken na het vertrek van wethouder Huri Sahin hebben de leden van Progressief Oegstgeest laten blijken nog steeds achter hun fractie te staan. Dat gebeurde dinsdagavond tijdens een ingelaste ledenvergadering waar zo’n vijfentwintig leden op de hoogte werden gebracht van het vertrek. “Als je geen signaal krijgt (van de wethouder, red.), dan kan je heel weinig”, aldus partijvoorzitter Marja Kraakman.

Die kersverse voorzitter van PrO legde nog maar eens duidelijk uit hoe de partij naar de ontstane situatie kijkt. “Wat ons betreft was er geen reden tot opstappen. En het is in ieder geval een politieke doodzonde om dat te doen voordat het debat is gevoerd.” De leden wilden vooral weten hoe het dan toch zo ver kon komen. “Bij ons stond het doel voorop”, verklaarde fractievoorzitter Melanie van Driel, “maar Huri heeft zo lang aan het middel gewerkt (het updaten van de Woonvisie, red.), dat ons standpunt wellicht voelde als een ‘motie van wantrouwen’.”

Partijvoorzitter Marja Kraakman in gesprek met verslaggever IJsbrand Terpstra

‘Procedureel verwijtbaar’
Uit de reconstructie die Van Driel gaf, komt het beeld van een vastberaden wethouder naar voren, met daar tegenover een machteloze fractie. “Huri heeft gedurende de dag gezegd dat ze met deze uitkomst over de Woonvisie niet zou kunnen blijven. We hebben haar natuurlijk op andere gedachten proberen te brengen, maar dat wilde ze niet.” Sahin hield de beslissing om daadwerkelijk af te treden daarna lang voor zichzelf, waardoor er uiteindelijk geen tijd meer was voor een goed gesprek. “Dat is haar procedureel te verwijten”, concludeerde één van de aanwezige leden.

De pragmatische keuze van de fractie om niet met de woonvisie in te stemmen, maar er wel mede voor te zorgen dat er bij Nieuw Rhijngeest-Zuid met 25% sociale huurwoningen gerekend gaat worden, kon op enthousiasme rekenen onder de leden. “We moeten deze discussie ook niet zien als een verlies”, concludeerde Van Driel met de leden. “Als de motie voor 25% sociale huur bij Nieuw Rhijngeest-Zuid er doorheen komt, dan is dat een overwinning.” De bespreking van die motie staat donderdagavond op de agenda van de gemeenteraad en kan rekenen op brede steun.

Wethouders
Om snel met een nieuwe wethouder te kunnen komen, stelde PrO al binnen enkele dagen een profielschets op waarvoor tot woensdagavond gesolliciteerd kon worden. Tijdens de ledenvergadering van dinsdag hield oud-wethouder Ton Kohlbeck, vooruitlopend op de komende selectieprocedure, alvast een uitgebreid pleidooi voor een wethouder met een herkenbaar gezicht in Oegstgeest. Hij haalde fractievoorzitter Melanie van Driel als voorbeeld aan. “Jij zou een uitstekende kandidaat zijn.” Van Driel liet echter direct al weten niet beschikbaar te zijn.

Een ander bekend gezicht, oud-fractievoorzitter Tim van Tongeren, lijkt een serieuzere wethouderskandidaat. Maar hoewel hij heeft laten weten niet onwelwillend tegenover de functie te staan, wil hij voorkomen dat zowel hijzelf (als wethouder) als zijn partner (de recent aangetreden voorzitter van PrO, Marja Kraakman) op cruciale posities voor de partij actief zijn. Dat speelde ook al tijdens het fractievoorzitterschap van Van Tongeren, waardoor Kraakman zich daarna pas beschikbaar stelde voor het partijvoorzitterschap. Wat dat nu betekent voor de beschikbaarheid van Van Tongeren als wethouder, blijft vooralsnog onduidelijk.

Eind februari
Als het aan PrO ligt, wordt er eind februari in ieder geval een nieuwe wethouder voorgedragen aan de gemeenteraad. “Als het allemaal heel vlot gaat, is dat tijdens de reguliere raad van 21 februari”, zei Kraakman daarover. Als dat niet lukt, dan zou de voordracht begin maart tijdens een extra raadsvergadering kunnen plaatsvinden.

Oegstgeest Politiek sahin


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×