PvdA-voorman Gijs Holla bevroeg wethouder Spijker gisteren over de sociale woningbouw in Oegstgeest. (Foto: Chris de Waard).

PvdA Leiden: Oegstgeest moet verantwoordelijkheid sociale woningbouw nemen

De PvdA Leiden is geschrokken van de discussie in Oegstgeest over het percentage sociale woningbouw in het dorp. Dat staat op 15 procent terwijl in regionaal verband 25 procent is afgesproken. Vorige week donderdag stapte wethouder Huri Sahin per direct op toen bleek dat de raad, inclusief de fractie van haar eigen partij Progressief Oegstgeest (PrO), haar voorstel om het percentage te verhogen niet zou steunen.

Fractievoorzitter Gijs Holla van de Leidse PvdA vroeg gisteravond aan wethouder Fleur Spijker om contact op te nemen met haar collega in Oegstgeest om de Leidse buurgemeente op haar verantwoordelijkheid te wijzen om ook volop mee te werken aan het oplossen van de krapte op de markt van betaalbare woningen in de Leidse regio.

Chris de Waard in gesprek met fractievoorzitter Gijs Holla van de PvdA Leiden over de regionale afspraken rond sociale woningbouw waaraan Oegstgeest zich lijkt te onttrekken.

Spijker had vooruitlopend op de aangekondigde vraag van Holla al met Oegstgeest gesproken en meldde dat ze geen aanwijzingen heeft dat Oegstgeest zich niet aan de afspraak van 25 procent sociale woningbouw gaat houden. Dat is el een politiek antwoord, want Oegstgeest omarmt dat hogere percentage nog allerminst en wacht momenteel de uitkomsten van een woononderzoek af. Pas later dit jaar volgt een besluit over het percentage als de gemeenteraad van Oegstgeest de lokale woonvisie gaat actualiseren.

Mocht Oegstgeest het percentage sociale woningbouw niet verhogen van 15 procent naar 25 procent dan is die regionale afspraak niet zomaar af te dwingen. “U kunt dan geen kort geding tegen Oegstgeest aanspannen om ze te dwingen”, antwoordde wethouder Spijker desgevraagd aan Holla. “Wel komt de provincie Zuid-Holland dan mogelijk in beeld om de druk op te voeren”.

Leiden Maatschappij Oegstgeest Politiek sahin


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×