PvdA Leiden: Oegstgeest moet verantwoordelijkheid sociale woningbouw nemen

9

De PvdA Leiden is geschrokken van de discussie in Oegstgeest over het percentage sociale woningbouw in het dorp. Dat staat op 15 procent terwijl in regionaal verband 25 procent is afgesproken. Vorige week donderdag stapte wethouder Huri Sahin per direct op toen bleek dat de raad, inclusief de fractie van haar eigen partij Progressief Oegstgeest (PrO), haar voorstel om het percentage te verhogen niet zou steunen.

Fractievoorzitter Gijs Holla van de Leidse PvdA vroeg gisteravond aan wethouder Fleur Spijker om contact op te nemen met haar collega in Oegstgeest om de Leidse buurgemeente op haar verantwoordelijkheid te wijzen om ook volop mee te werken aan het oplossen van de krapte op de markt van betaalbare woningen in de Leidse regio.

Chris de Waard in gesprek met fractievoorzitter Gijs Holla van de PvdA Leiden over de regionale afspraken rond sociale woningbouw waaraan Oegstgeest zich lijkt te onttrekken.

Spijker had vooruitlopend op de aangekondigde vraag van Holla al met Oegstgeest gesproken en meldde dat ze geen aanwijzingen heeft dat Oegstgeest zich niet aan de afspraak van 25 procent sociale woningbouw gaat houden. Dat is el een politiek antwoord, want Oegstgeest omarmt dat hogere percentage nog allerminst en wacht momenteel de uitkomsten van een woononderzoek af. Pas later dit jaar volgt een besluit over het percentage als de gemeenteraad van Oegstgeest de lokale woonvisie gaat actualiseren.

Mocht Oegstgeest het percentage sociale woningbouw niet verhogen van 15 procent naar 25 procent dan is die regionale afspraak niet zomaar af te dwingen. “U kunt dan geen kort geding tegen Oegstgeest aanspannen om ze te dwingen”, antwoordde wethouder Spijker desgevraagd aan Holla. “Wel komt de provincie Zuid-Holland dan mogelijk in beeld om de druk op te voeren”.

Delen

9 reacties

 1. De PvdA Leiden heeft natuurlijk groot gelijk. Misschien kan ze dit echter beter via de provincie spelen, zoals de wethouder ook al leek te suggereren. De provincie heeft zelfs doorzettingsmacht. Maar ik weet niet of die in dit geval toegepast zou kunnen worden (zoek ik nog uit).

 2. Heb je haar weer op

  Je verlaat stampvoetend een commissie vergadering in Oegstgeest zo hard… dat die in leiden hoorbaar iS, EN DIE STAAN OP!
  Heel goed leiden, al veel te lang het afvoerputje van omliggende gemeente die wegkijken als het om een bijdrage gaat waar ze ook zelf verantwoordelijk voor zijn, en niet alleen de gemeente Leiden voor op laten draaien.

 3. Een Leids burger op

  De PvdA is, zoals wel vaker, hypocriet.
  Natuurlijk is het schandalig dat de gemeente Oegstgeest voornemens is om bij nieuwbouw slechts 15% en geen 25 % sociale woningbouw te realiseren.
  Maar tegelijkertijd gaat ´t Damentje van de PvdA in Leiden fors bezuinigen op het minimabeleid en dat is ook schandalig.
  https://sleutelstad.nl/2019/01/14/zorgen-over-nieuw-armoedebeleid-er-wordt-bezuinigd-over-de-hoofden-van-de-armen/
  Over wat Oegstgeest doet heeft Leiden in principe niets te zeggen.Bovendien is er formeel nog geen besluit genomen en is het afwachten wat Oegstgeest gaat doen. Alleen maar Holle woorden van Holla dus.

 4. Sociaal is Oegstgeest eigenlijk nooit meer geweest sinds begin jaren 90 van de vorige eeuw … Het “Elite” dorp houdt “paupers” graag buiten de deur … Maar dat was bekend … toch? Wees eerlijk.

   • Een Leids burger op

    Die 23.000 moet dan wel elk jaar opgehaald worden voor die stichting Leiden helpt. Maar de bezuiniging op het minimabeleid dan? (afschaffen declaratieregeling)
    Moet alles wat college nalaat maar via crowdfunding?
    .

    Crowdfunding is mooi maar biedt geen garantie op langere termijn. Heeft de gemeente niet ook een sociale taak?
    En dan neemt Holla, weliswaar terecht, Oegstgeest de maat met te weinig sociale huurwoningen maar ¨vergeet¨ blijkbaar dat zijn ¨eigen¨ wethouder aan het bezuinigen is op het minimabeleid.

 5. Het college van Oegstgeest wil desgevraagd wel 25 % toepassen bij het laatste grote project in Rijngeest Zuid. Zelfs wel 200 tot 300 “sociale huurwoningen”!! Maar dat worden kamers (wooneenheden) voor studenten van de universiteit. Er komt dus geen enkele wooneenheid waar de regeling eigenlijk voor bedoeld is. Schandelijke misleiding!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline