Omliggende buurten massaal tegen omvang project LEAD Leiden

44

Bewoners van Leiden Noord hebben ernstige bezwaren tegen de bouw van hoge woontorens op het  KPN/Monuta-terrein langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden. Dat blijkt uit een uitgebreide enquête die in de aangrenzende wijken is gehouden naar de mening van omwonenden over LEAD Leiden. Zo heet het plan.

Projectontwikkelaar RED company heeft in samenwerking met de gemeente Leiden een plan ontwikkeld voor de bouw van ruim vijfhonderd woningen verdeeld over drie woontorens waarvan de hoogste 115 meter meter zou moeten worden.

Deze diashow vereist JavaScript.

“Omdat noch de gemeente, noch de projectontwikkelaar bereid waren om via een enquête de mening van de bewoners te peilen, hebben we zelf een enquête uitgezet in de omliggende wijken naar de meningen over LEAD”, vertelt Miranda van Eck die met een aantal bewoners het initiatief voor het opstellen en verspreiden van de vragenlijst nam”.

Honderden ingevulde enquêtes
De enquête is door 376 respondenten ingevuld. Hiervan zijn 28 personen geïnteresseerd in een woning binnen het project. Deze zijn dan ook positief over de plannen. Een ruime meerderheid van 66,1 procent van de respondenten spreekt zich uit tegen de bouw van LEAD in de huidige voorgenomen vorm.

Belangrijkste bezwaren
Uit de enquête komt een aantal belangrijke bezwaren naar voren. De woontorens zijn te hoog en bevatten teveel woningen, heet project past niet bij de kleinschalige laagbouw woonwijk Nieuw Leyden en ook niet bij de historische stad Leiden, er ontstaat veel extra autoverkeer en parkeerdruk in een wijk die stedenbouwkundig autoluw is ontworpen en zo verkocht/verhuurd is aan de bewoners, er zijn serieuze zorgen over onveilige fietsverkeersstromen en de verstoring van het straatbeeld door rondslingerende fietsen en fietswrakken en er zijn nu al meerdere onveilige kruispunten in de omgeving. Met 1.700 extra fietsen van LEAD zal dit volgens de bewoners alleen maar nog slechter worden.

Presentatie LEAD  van ontwikkelaar RED Company

Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat de respondenten niet tegen woningbouw op het KPN/Monuta-terrein zijn. Een meerderheid geeft aan het belangrijk te vinden dat er woningen worden toegevoegd aan dit terrein, maar die woningbouw moet dan wel aansluiten bij de bestaande laagbouw van de wijk Nieuw Leyden en de historische binnenstad. Midden hoogbouw van twintig tot dertig meter heeft daarbij de voorkeur. Ook geven de omwonenden aan dat er behoefte is aan veel groen met behoud van volgroeide bomen en ook aan buurtwinkels.

Participatie
Het participatietraject dat is opgezet door de projectontwikkelaar in samenwerking met de gemeente krijgt een ruime onvoldoende van de respondenten. Het plan lijkt reeds definitief en er is slechts over enkele kleine wijzigingen gesproken. Over het belangrijkste punt, de grote hoeveelheid woningen, mocht niet gesproken worden. De tegenstanders van het plan vinden bovendien dat het traject begeleid en nauwgezet geregisseerd wordt door de projectontwikkelaar waardoor het participatieproces niet onafhankelijk was.

De omliggende buurten wijzen er verder op dat alle problemen, zoals de hoogte, leefbaarheid, parkeerproblematiek en verkeersproblematiek zijn op te lossen door het aantal woningen in de plannen te beperken.

Oproep aan raadsleden
De opstellers van de enquête vragen de gemeenteraad om de Nota van Uitgangspunten niet goed te keuren, de ontwikkeling van LEAD in de huidige vorm te stoppen en met de omwonenden verder in gesprek te gaan over wat er wel gewenst is aan woningbouw op deze locatie. De raadsleden zijn uitgenodigd op 2 februari om 13.00 uur op locatie van het bouwplan om met de bewoners in overleg te gaan.

Collegeprogramma D66, GroenLinks en PvdA

De drie Leidse coalitiepartijen D66, GroenLinks en PvdA spraken in hun beleidsprogramma ‘Samen maken we de stad’ dat eer de komende jaren circa 8.500 woningen bijgebouwd moeten worden binnen de Leidse stadsgrenzen. Langs de invalswegen is volgens het politieke akkoord ruimte voor hoogbouw. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de Churchilllaan, de Lammenschansweg en de Willem de Zwijgerlaan.

Delen

44 reacties

 1. Ze wilden tot 100 meter, zeggen voor 115 meter, en halen er dan 10 meter van af (3 lagen) iedereen blij en de bouwer heeft er 5 meter bij.

   • Wim Hogenbirk op

    -Ruim 66,1% is tegen de plannen…van degenen die gereageerd hebben op de enquête.
    -Voorstanders van het project, ik ben er één van, vonden geen ruimte voor hun mening/argumenten<>manipulatief dus.
    -Argumenten tegen werden er soms met de haren bijgesleept<>het aantal jarigen per dag<>bezoek en hun auto’s. Pfffffffff.

 2. Op die bijeenkomsten bleek dat er ook heel veel mensen zijn die het een geweldig plan vinden. Maar die vullen die anti-LEAD enquête natuurlijk niet in.

 3. Martine Marijt Mergler

  Ik zou dr vol tegen aan kijken heb nu al. Steeds meer flats in noord ja dr moet meer wooningbouw komen zeker maar dr staan genoeg kantoren leeg die omgebouwd kunnen worden luba toren is voor 1/3 leeg hoorde ikmlaast gebouw beslastingdienst staat leeg daar kunnen we toch ook wat mee

  • Helemaal mee eens: laten ze de leegstaande kantoren die geen dienst meer kunnen doen als kantoren, eens ombouwen tot woningen!

   • Een Leids burger op

    Dat wordt ook gedaanbijvoorbeeld het oude postkantoor aan de schipholweg.
    Maar ook een voormalig kantoor aan de Haagweg wordt omgebouwd tot studentenwoningen|kamers.

 4. Een inwoner van Leiden op

  @Allert Goossens: logisch toch dat men bezwaar maakt als je die torens voor je deur krijgt en je niet gehoord wordt door de gemeente. Natuurlijk moeten mensen woonruimte hebben, vooral voor starters en/of pas afgestudeerden is er niets betaalbaars te huur of te koop, maar moet dat allemaal in Leiden? En dan heeft de gemeente Leiden ook nog de mond vol van “meer groen” en “minder auto’s”…Dat gaat m met het volbouwen van de stad niet worden hè?

 5. Uit een artikel in de Volkskrant van vandaag blijkt dat de huizenprijzen van nieuwbouw woningen in de steden in de Randstad sinds 2015 met 50% zijn gestegen. De directeur van het CBS, Pieter Hein van Mulligen zegt in het artikel dat dit komt doordat nieuwbouw woningen aan de hoogste bieder worden verkocht en niet voor een gefixeerde prijs. Dit drijft de prijs op. Ondertussen worden de niet-nieuwbouw woningen in onze stad rustig aan verder verkamerd. Conclusie: het bijbouwen van dit soort torenflats gaat starters en pas afgestudeerden niet helpen omdat zij de woningen in deze torens toch nooit kunnen betalen.

  • Een Leids burger op

   Niet alleen opvangen maar zelfs ook voorrang geven waardoor eind 2016 de wachttijd voor een sociale huurwoning 6 jaar was voor een reguliere woningzoekende terwijl die voor statushouders slechts een half jaar was…..
   Een typisch gevalletje van eigen-volk-laatst-beleid dus.

 6. Zonder een deugdelijk parkeerplan voor de vele extra auto’s en fietsen is dit project tot mislukken gedoemd.

 7. Een Leids burger op

  Er is juist gebrek aan betaalbare starterswoningen en betaalbare sociale huurwoningen. En geldt die 25 % sociale woningbouw niet voor LEAD?
  .
  Leiden is na Den Haag de dichtstbevolkte (aantal inwoners per vierkante km) stad van Nederland.
  .

  Veel mensen vinden dat er bijgebouwd moet worden maar toch vooral niet te hoog of in hun wijk.
  Maar juist gezien de hoge bevolkingsdichtheid en om niet elk groen stukje te bebouwen is het noodzakelijk om de hoogte in te gaan. En natuurlijk moet er ook voldoende parkeergelegenheid zijn.

 8. Petronelleke op

  Het terrein van Ikea in Leiderdorp lijkt me een geschikte locatie voor woningbouw. De infrastructuur, rotondes en zo, ligt er al, zo las ik.

  • Niet eens zo’n heel gek idee. Waarom moet het allemaal zo hutje mutje rond de WdZlaan. Ik weet alleen niet of Leiderdorp zich leent voor dergelijke projecten. Moet maar ’s geannexeerd worden door Leiden. Misschien dat dat helpt. En dan meteen goed OV regelen, zodat nieuwe bewoners niet bij voorbaat al een hoge parkeerdruk uitoefenen.

 9. Hendrika Henneke

  Of een keer een mooi hofje bouwen. Rond inplaats v vierkant. Met een gezellige gezamelijke tuin. Kunje elkaar nooit of zelden onlopen. En een keer samen bbq gezellige ronde tafel. Rond om banken moeten iets anders verzinnen. Leven en late leven ook goed vd kids

  • Mechie Vol

   Er Holle 3/4e van de gebouwen aan deze straat staat te huur… leeg! Level, diverse Schipholwegpanden, lubatoren, PTT, creatief omgaan met ruimte zou voor Leiden stap 1 moeten zijn.

 10. Danielle Slijkhuis

  Veel te hoog. Volgens mij hebben mensen geen idee hoe hoog het daadwerkelijk is. En dan de verkeersafwikkeling en de parkeerdruk: Leiden vindt dat de mensen die daar komen wonen dan maar een fiets moeten aanschaffen en met openbaar vervoer moeten gaan. Evengoed konen er 340 auto’s bij… en dat door het smalle straatje daar in de wijk….

 11. Ik hoor genoeg mensen schreeuwen over “te weinig parkeerruimte” en verkeersafwikkeling. Ik zou ook willen pleiten voor beter OV in de stad. Er wordt uiteraard bijgebouwd, maar niemand lijkt te denken aan OV. Niet iedereen kan en wil op de fiets de stad in. Er zijn ook ouderen, een sterk groeiende groep mensen, die afhankelijk zijn van goed, veilig en betaalbaar OV. In het artikel mis ik ook de doelgroep voor deze hoogbouw. Voor welk marktsegment wordt er gebouwd? Ook het sociale aspect mis ik. Hoe grimmig of gezellig wordt het in een buurt met zo veel hoogbouw? De WdZlaan krijgt bij mijn weten ook nog een toenemende vervoersfunctie #leidseRing. Hoe zit het daar dan mee? Ik ben benieuwd.

  • Ja, Martijn, want de projectontwikkelaar (vóór) en de gemeente (vóór) deden niets. dus doet de andere kant iets. Of mag dat niet? Bias, welja…

 12. Beste lezer, Ik heb de raadsleden van de gemeente Leiden in een brief aangeraden naar de Servetstraat in Utrecht te gaan en vlak onder de reusachtig oprijzende Domtoren uit de 13e eeuw, omhoog te kijken. Ik raad het de buurtbewoners rond het LEAD project ook aan. Want dáár zie en onderga je pas het abstracte cijfer op papier van LEAD wat deze hoogte in de realiteit met de omgeving en de mens doet.
  Het is een massief blok van 112 meter hoog wat over je heen valt. Wat een reus, die op een verpletterende manier uit de grond oprijst en zijn dak hoog in de wolken steekt……..de woonhuizen ver beneden zich latend.
  Ik heb ooit in de Domstad gewoond en wéét waarover ik spreek.
  Diep bedroefd ben ik, hoe overheden tegenwoordig de democratie met voeten treden, als
  zij de burgers buiten sluiten, waar zij qua woongenot en andere zaken correct op de
  hoogte moeten worden gesteld en op zuivere wijze inspraak dienen te krijgen.
  Deze woontorens worden immers vast geklonken aan de randen van onze mooie groene autoluwe
  wijken met oud- en nieuwbouwhuizen als wel flats, die qua hoogte smaakvol met elkaar zijn verweven. Dat laatste vertegenwoordigt nog een goede zorgplicht over stad en inwoners, waar men ooit op een correcte manier aan begonnen was………. De gemeente Utrecht heeft wolkenkrabbers geplaatst buiten de stad, aan de snelweg, op gepaste afstand van het centrum en de historische binnenstad. Utrecht doet hiermee recht aan de rechten van haar inwoners en de prachtige gotische historie van haar binnenstad.
  Wij zijn van mening dat Leiden er de voorkeur aan zou moeten geven deze koninklijke weg ook te bewandelen en ten halve te keren om niet ten hele te verdwalen……..
  Wij stellen daarom voor elkaar in het midden tegen te komen en recht te doen aan de democratische rechtsvorm waaronder wij allen vallen: burgers zowel de gemeente.
  De omwonenden hier vragen slechts om aanpassing van de hoogte, en wel tot de hoogste flats
  die er al staan. Alléén boven deze grens uitgaan tast hier de harmonie en het woongenot van velen aan.
  Het verhaal van de vrouwelijke architect die in de raadsvergadering aan het woord was vertelde de feiten van hoge woontorens: duur en milieubelastend bovendien. Je schrok als je al deze feiten hoorde, waar door LEAD zo gemakkelijk overheen wordt gestapt.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline