Omliggende buurten massaal tegen omvang project LEAD Leiden

Bewoners van Leiden Noord hebben ernstige bezwaren tegen de bouw van hoge woontorens op het  KPN/Monuta-terrein langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden. Dat blijkt uit een uitgebreide enquête die in de aangrenzende wijken is gehouden naar de mening van omwonenden over LEAD Leiden. Zo heet het plan.

Projectontwikkelaar RED company heeft in samenwerking met de gemeente Leiden een plan ontwikkeld voor de bouw van ruim vijfhonderd woningen verdeeld over drie woontorens waarvan de hoogste 115 meter meter zou moeten worden.

“Omdat noch de gemeente, noch de projectontwikkelaar bereid waren om via een enquête de mening van de bewoners te peilen, hebben we zelf een enquête uitgezet in de omliggende wijken naar de meningen over LEAD”, vertelt Miranda van Eck die met een aantal bewoners het initiatief voor het opstellen en verspreiden van de vragenlijst nam”.

Honderden ingevulde enquêtes
De enquête is door 376 respondenten ingevuld. Hiervan zijn 28 personen geïnteresseerd in een woning binnen het project. Deze zijn dan ook positief over de plannen. Een ruime meerderheid van 66,1 procent van de respondenten spreekt zich uit tegen de bouw van LEAD in de huidige voorgenomen vorm.

Belangrijkste bezwaren
Uit de enquête komt een aantal belangrijke bezwaren naar voren. De woontorens zijn te hoog en bevatten teveel woningen, heet project past niet bij de kleinschalige laagbouw woonwijk Nieuw Leyden en ook niet bij de historische stad Leiden, er ontstaat veel extra autoverkeer en parkeerdruk in een wijk die stedenbouwkundig autoluw is ontworpen en zo verkocht/verhuurd is aan de bewoners, er zijn serieuze zorgen over onveilige fietsverkeersstromen en de verstoring van het straatbeeld door rondslingerende fietsen en fietswrakken en er zijn nu al meerdere onveilige kruispunten in de omgeving. Met 1.700 extra fietsen van LEAD zal dit volgens de bewoners alleen maar nog slechter worden.

Presentatie LEAD  van ontwikkelaar RED Company

Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat de respondenten niet tegen woningbouw op het KPN/Monuta-terrein zijn. Een meerderheid geeft aan het belangrijk te vinden dat er woningen worden toegevoegd aan dit terrein, maar die woningbouw moet dan wel aansluiten bij de bestaande laagbouw van de wijk Nieuw Leyden en de historische binnenstad. Midden hoogbouw van twintig tot dertig meter heeft daarbij de voorkeur. Ook geven de omwonenden aan dat er behoefte is aan veel groen met behoud van volgroeide bomen en ook aan buurtwinkels.

Participatie
Het participatietraject dat is opgezet door de projectontwikkelaar in samenwerking met de gemeente krijgt een ruime onvoldoende van de respondenten. Het plan lijkt reeds definitief en er is slechts over enkele kleine wijzigingen gesproken. Over het belangrijkste punt, de grote hoeveelheid woningen, mocht niet gesproken worden. De tegenstanders van het plan vinden bovendien dat het traject begeleid en nauwgezet geregisseerd wordt door de projectontwikkelaar waardoor het participatieproces niet onafhankelijk was.

De omliggende buurten wijzen er verder op dat alle problemen, zoals de hoogte, leefbaarheid, parkeerproblematiek en verkeersproblematiek zijn op te lossen door het aantal woningen in de plannen te beperken.

Oproep aan raadsleden
De opstellers van de enquête vragen de gemeenteraad om de Nota van Uitgangspunten niet goed te keuren, de ontwikkeling van LEAD in de huidige vorm te stoppen en met de omwonenden verder in gesprek te gaan over wat er wel gewenst is aan woningbouw op deze locatie. De raadsleden zijn uitgenodigd op 2 februari om 13.00 uur op locatie van het bouwplan om met de bewoners in overleg te gaan.

Collegeprogramma D66, GroenLinks en PvdA

De drie Leidse coalitiepartijen D66, GroenLinks en PvdA spraken in hun beleidsprogramma ‘Samen maken we de stad’ dat eer de komende jaren circa 8.500 woningen bijgebouwd moeten worden binnen de Leidse stadsgrenzen. Langs de invalswegen is volgens het politieke akkoord ruimte voor hoogbouw. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de Churchilllaan, de Lammenschansweg en de Willem de Zwijgerlaan.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek LEAD


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×