De leden van de Referendumkamer Leiden bogen zich vrijdag over heet LEAD-referendum. (Foto/video: Chris de Waard).

Organiseren LEAD-referendum kost 450.000 euro

Als het de initiatiefnemers van een referendum over de wolkenkrabbers in Leiden-Noord lukt om ook in de volgende fase voldoende handtekeningen op te halen dan kan heel Leiden later dit jaar voor een derde keer naar de stembus. “Want een referendum is gewoon een verkiezing met stemformulieren, stemhokjes, mensen die de stemmen tellen”, vertelde Joop van Holsteijn van de Leidse referendumkamer vrijdagmiddag toen de leden voor het eerst in tien jaar bij elkaar kwamen om zich over het inleidende referendumverzoek over concept raadsvoorstel RV_18_0124 te buigen. Dat is de ‘Nota van Uitgangspunten’ voor bouwplan LEAD.

Als het referendum er komt dan kost dat de gemeente Leiden circa 450.000 euro aan organisatiekosten.

Kort na het weekeinde komt de Referendumkamer met een advies over het inleidend referendumverzoek voor de gemeenteraadsleden. Dat advies is vrijwel zeker positief. Eerder oordeelde het Leidse college al dat het onderwerp referendabel is en liet burgemeester Lenferink weten dat ook aan de tweede voorwaarde is voldaan. Het verzoek wordt ondersteund met voldoende geldige handtekeningen.

Komende donderdag beslist de raad over het advies van de Referendumkamer en dus over het definitief instemmen met het referendumverzoek. In april wordt vervolgens de vraagstelling vastgesteld en kunnen de initiatiefnemers aan de slag met de laatste fase alvorens het referendum een feit is. Er moeten voor de definitieve referendumaanvraag 5.000 handtekeningen worden ingezameld. Dat kan online via DigiD en op een aantal locaties die de gemeente volgens de Leidse referendumverordening beschikbaar moet stellen.

Een laatste hobbel die genomen moet worden om tot een succesvolle uitslag te komen is de opkomst. Hoewel de  referendumuitslag hoe dan ook raadgevend is en de gemeenteraad van de uitkomst kan afwijken, is het staand beleid om de uitkomst te respecteren. Tenzij de drempel van dertig procent opkomst niet wordt gehaald en die kans is niet denkbeeeldig nu de volksraadpleging niet samenvalt met reguliere verkiezingen.

Leiden Politiek LEAD


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×