Energiebesparing Elzenhof Zoeterwoude gestart

2

Aan de Elzenhof in Zoeterwoude-Rijndijk is donderdag de vervanging van centrale verwarmingsinstallaties voor combiketels met warmtepomp van start gegaan. In combinatie met zes zonnepanelen per woning wordt de Elzenhof een stuk energiezuiniger en daarmee duurzamer.

De vervanging past binnen het Zoeterwoude Duurzaam 2030 beleid van de gemeente. De eerste buitenunit werd dan ook geplaatst door een team bestaande uit: wethouder Ton de Gans, Chrétien Mommers (directeur bestuurder Rijnhart wonen) en Peter Brunt (programmamanager duurzaamheid). De (overigens symbolische) plaatsing gaf donderdagochtend het startsein voor de vervangingsactie. De komende periode zal de firma Bonarius de overige woningen aan de Elzenhof onder handen nemen.


Ton de Gans, mevrouw Van den Eijkel (bewoonster) , Peter Brunt en Chrétien Mommers bij de buitenunit.

Delen
heropening sligro Leiden

2 reacties

 1. Geluid en regelgeving
  Erik Roelofse van de Nederlandse Stichting Geluidshinder: “Er is geen landelijke regelgeving en in de plaatselijke verordeningen staat niet gespecificeerd wat onder burenoverlast valt. Ik snap niet dat er geen regels zijn. Het lijkt een vergeten iets. Warmtepompen zijn vrij nieuw, maar we hebben te maken met een groeiend probleem.”

  Geluidsoverlast van warmtepompen
  Kassa zet het stevig neer in de berichtgeving op haar site: “Als de overheid niet ingrijpt, zal in de toekomst tot 20% van de Nederlanders ernstige geluidsoverlast van warmtepompen gaan ervaren. Warmtepompen worden op dit moment door de overheid gezien als een belangrijk alternatief voor de cv-ketel op gas.”

  Warmtepompen geluid en gevolgen
  Audioloog Wim Soede van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) stelt dat de gevolgen van de bijkomende geluidsoverlast verstrekkend kunnen zijn: “een hogere bloeddruk, hogere hartslag, stress, slaaptekort en gewichtsverlies.”

  Geluid warmtepomp
  Volgens de berichtgeving van Kassa kan het geluid oplopen tot 60 á 70 decibel. Dat is te vergelijken met auto’s die op 15 meter afstand langsrijden. Omdat het geluid afwijkt van natuurlijk geluid, valt het op en zou het overlast en aantasting van het woongenot veroorzaken. De redactie van Kassa zegt meerdere klachten te hebben gekregen van mensen die overlast ervaren van het geluid van een warmtepomp.

 2. Een wellicht nog belangrijker kanttekening bij de aardgasvrij-hype is dat het vervangen van gas door stroom nauwelijks invloed heeft op de noodzakelijke vermindering van de CO2-uitstoot. Voor de CO2-emissiereductie is de brandstofmix bij de stroomproductie namelijk meer bepalend dan het al dan niet toepassen van aardgas. De Nederlandse stroomproductie komt voor 88% (2016) uit fossiele bronnen. Ook de CO2-emissie van de warmtepompen die deze netstroom gebruiken moet hieraan worden toegerekend. Ook Nederlandse Tesla’s rijden vooralsnog grotendeels op kolen en gas2.
  Zonder aardgas zou het nulenergiehuis in Woubrugge niet langer energieneutraal zijnElektrisch verwarmen met behulp van infraroodpanelen of een warmtepomp is met de huidige brandstofmix bovendien niet zo duurzaam als wordt voorgespiegeld: twee derde van de gebruikte fossiele energie gaat bij opwekking en tijdens transport verloren voordat het als grijze stroom uit het stopcontact komt. Het theoretisch hoge rendement van ‘aardgasvrij + warmtepomp’ wordt dus tenietgedaan door het lage rendement en de hoge CO2-uitstoot per afgenomen kilowatt. Zolang het aandeel duurzame energie laag is, leveren warmtepompen géén CO2-winst, integendeel. Ombouw naar ‘aardgasvrij’ en ‘all-electric’, zoals nu wordt gepropageerd, verhoogt nog vele jaren de CO2-uitstoot per huishouden. In de voorlichting wordt dit gegeven steevast verzwegen en het rendement juist overdreven.

Over de auteur

Robbert Beurse

Verslaggever en inwoner van Zoeterwoude. Maakt radio in de Leidse regio sinds 1995.

Je bent nu offline