De Leidse gemeenteraad in vergadering bijeen. (Foto: Chris de Waard).

Leiden trekt bijna zeven ton uit voor doorlichten subsidies

De gemeente Leiden trekt bijna zeven ton uit om uit te zoeken of de vijfhonderd subsidies met een totaal bedrag van zo’n 27 miljoen euro nog wel in voldoende mate bijdragen aan het doel waarvoor ze gegeven worden. De operatie hoeft geen bezuiniging op te leveren, zegt wethouder Marleen Damen. Wel voorziet ze een verschuiving van het subsidiegeld, omdat bijvoorbeeld dubbelingen uit het subsidiebeleid worden gehaald.

Als meerdere organisaties met gemeentelijke subsidie soortgelijke doelen nastreven, wordt daar iets aan gedaan. “Partijen zeggen ook zelf dat ze niet altijd goed weten wie precies wat doet”, zegt Damen: “Ik krijg soms zelfs te horen dat organisaties vinden dat ze eerder concurrenten dan collega’s zijn”. Met het ontdubbelen komt geld vrij dat als het aan Damen ligt, ingezet kan worden voor het ondersteunen van nieuwe doelen.

Chris de Waard sprak met wethouder Damen en de raadsleden Ries van Walraven (SP), Alyssa Voorwald (VVD) en Susannah Herman (D66) over het subsidiebeleid en het geld dat ermee is gemoeid om alles door te lichten.

Verschillende partijen in de raad hadden kritiek op een deel van het ‘Programmaplan Sterke Sociale Basis’ van wethouder Damen waar een raadsmeerderheid mee heeft ingestemd. De 698.000 euro die nodig is voor de uitvoering van het doorlichten van de subsidies bestaat uit circa 350.000 euro voor tijdelijke extra capaciteit bij de gemeente zelf en een soortgelijk bedrag voor de gesubsidieerde relaties van de gemeente die er ook tijd in moeten steken. Daar kunnen de critici zich nog wel in vinden. Wat steekt is de 98.000 euro die is uitgetrokken voor een programmamanager die 16 tot 20 uur per week wordt ingehuurd via een extern bureau. Volgens Damen is dat noodzakelijk omdat de gemeente zelf de benodigde expertise niet in huis heeft.

Advertentie

Leiden Politiek Sterke Sociale Basis


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×