Referendumvraag Lead ongewijzigd, wel extra plekken voor handtekeningen

Tegen de zin van de initiatiefnemers en een minderheid in de Leidse gemeenteraad, blijft de vraagstelling over het bouwplan Lead precies zoals de Referendumkamer van de gemeente Leiden heeft geadviseerd: “Bent u VOOR of TEGEN het raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten LEAD over de stedelijke ontwikkeling aan de Willem de Zwijgerlaan in het gebied Nieuw Leyden?” Veel te lang, onduidelijk en ambtelijk taalgebruik vinden tegenstanders die ook graag willen dat de omstreden hoogte van de nieuwbouw langs de Willem de Zwijgerlaan, de hoogste toren wordt 115 meter, in de vraagstelling wordt opgenomen.

Chris de Waard in gesprek met insprekers Margo Sinteur en Mandy Hese over het LEAD-referendum.

Eerder deze week stelde voorzitter Joop van Holsteyn van de Referendumkamer al dat het in strijd is met de Leidse Referendumverordening om enkele punten uit het raadsvoorstel te halen en in de vraagstelling op te nemen. Een raadpleging kan alleen over het integrale voorstel gaan en dus kan je geen onderdelen expliciet benoemen. Een meerderheid van de Leidse raadsleden is het daarmee eens.

Chris de Waard in gesprek met burgemeester Lenferink over het LEAD-referendum.

Handtekeningen inzamelen op meer plekken
Vanaf 15 april hebben de aanvragers van het referendum zes weken de tijd om vijfduizend geldige handtekeningen in te zamelen om het verzoek te ondersteunen. Als dat lukt, gaat het referendum door. De gemeente had voorgesteld om vijf locaties aan te wijzen waar de handtekeningen kunnen worden gezet. Het Leidse stadhuis, het Vijf Meibad, het Stadsbouwhuis, de Zijl Bedrijven en Stedelijk Beheer aan de Admiraal Banckertweg.

Door gebruik te maken van gemeentelijke locaties waar al personeel aanwezig is dat de identiteit kan vaststellen van de ondersteuners van de referendumaanvraag, kan het proces zo kostenefficiënt mogelijk worden doorlopen.

De raad vindt dat de locaties niet voldoende over de stad zijn verspreid en op voorstel van de SP en de PvdA worden er vrijwel zeker enkele wijzigingen doorgevoerd. De Admiraal Banckertweg wordt waarschijnlijk vervangen door de wijkbibliotheek in Het Gebouw aan het Arubapad en tijdens de reguliere openingstijden van de BplusC-vestigingen in de Merenwijk en de Stevenshof kunnen ook daar handtekeningen gezet worden. BplusC wil daar aan meewerken en het kost dan ook geen extra geld, omdat er toch al baliemedewerkers aanwezig zijn.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek LEAD


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×