Referendumvraag Lead ongewijzigd, wel extra plekken voor handtekeningen

12

Tegen de zin van de initiatiefnemers en een minderheid in de Leidse gemeenteraad, blijft de vraagstelling over het bouwplan Lead precies zoals de Referendumkamer van de gemeente Leiden heeft geadviseerd: “Bent u VOOR of TEGEN het raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten LEAD over de stedelijke ontwikkeling aan de Willem de Zwijgerlaan in het gebied Nieuw Leyden?” Veel te lang, onduidelijk en ambtelijk taalgebruik vinden tegenstanders die ook graag willen dat de omstreden hoogte van de nieuwbouw langs de Willem de Zwijgerlaan, de hoogste toren wordt 115 meter, in de vraagstelling wordt opgenomen.

Chris de Waard in gesprek met insprekers Margo Sinteur en Mandy Hese over het LEAD-referendum.

Eerder deze week stelde voorzitter Joop van Holsteyn van de Referendumkamer al dat het in strijd is met de Leidse Referendumverordening om enkele punten uit het raadsvoorstel te halen en in de vraagstelling op te nemen. Een raadpleging kan alleen over het integrale voorstel gaan en dus kan je geen onderdelen expliciet benoemen. Een meerderheid van de Leidse raadsleden is het daarmee eens.

Chris de Waard in gesprek met burgemeester Lenferink over het LEAD-referendum.

Handtekeningen inzamelen op meer plekken
Vanaf 15 april hebben de aanvragers van het referendum zes weken de tijd om vijfduizend geldige handtekeningen in te zamelen om het verzoek te ondersteunen. Als dat lukt, gaat het referendum door. De gemeente had voorgesteld om vijf locaties aan te wijzen waar de handtekeningen kunnen worden gezet. Het Leidse stadhuis, het Vijf Meibad, het Stadsbouwhuis, de Zijl Bedrijven en Stedelijk Beheer aan de Admiraal Banckertweg.

Door gebruik te maken van gemeentelijke locaties waar al personeel aanwezig is dat de identiteit kan vaststellen van de ondersteuners van de referendumaanvraag, kan het proces zo kostenefficiënt mogelijk worden doorlopen.

De raad vindt dat de locaties niet voldoende over de stad zijn verspreid en op voorstel van de SP en de PvdA worden er vrijwel zeker enkele wijzigingen doorgevoerd. De Admiraal Banckertweg wordt waarschijnlijk vervangen door de wijkbibliotheek in Het Gebouw aan het Arubapad en tijdens de reguliere openingstijden van de BplusC-vestigingen in de Merenwijk en de Stevenshof kunnen ook daar handtekeningen gezet worden. BplusC wil daar aan meewerken en het kost dan ook geen extra geld, omdat er toch al baliemedewerkers aanwezig zijn.

Delen

12 reacties

 1. Henny Keereweer

  Nou ja, dat kan je toch nauwelijks een duidelijke referendumvraag noemen. Dat wordt tegen omdat mensen niet t risico gaan nemen door op een onduidelijke vraag te stemmen

 2. Parkeernorm is niet het sterkste argument, wordt helaas wel erg vaak aangehaald. Iemand aan lopen {goeie stoepen} fietsen (rijwielpaden) en OV gedacht?

  • Adinda Slingerland op

   Goed punt! Het OV stelt daar nu inderdaad nog helemaal niet veel voor. Het IS nog geen hoogwaardig OV-knooppunt te noemen (zo wordt het wel gebracht). Daar moet dus zeker nog in geïnvesteerd gaan worden, juist omdat OV-gebruik voor veel toekomstige doelgroep kopers/huurders blijkbaar het doel gaat worden. Vanuit de wijk klinken berichten over bijna ongelukken op het huidige fietsknooppunt en de Driemanschapskade. Met 1200 nieuwe gebruikers erbij zal ook daarnaar gekeken moeten gaan worden. om verkeersveiligheid te waarborgen. Gelukkig is de discussie in de raad al gaande.

 3. Marcellus_B op

  Wanneer men iets gaat bouwen of verbouwen dan moet er volgens de regelgeving worden voldaan aan de parkeernorm. Voldoet een plan daar niet aan, al is het maar 0,5 parkeerplaats meer, EN is de parkeerdruk in de omliggende wijk 80% of meer, dan zal het plan niet worden goedgekeurd door de gemeente.
  Het huidige plan van LEAD heeft een tekort van 300 (zegge: drie honderd) parkeerplaatsen, terwijl de omliggende wijk al een parkeerdruk van 100% of meer heeft. Toch wordt dit plan wel gesteund door de gemeente.
  Iets met gelijke monniken, gelijke kappen??

 4. Een Leids burger op

  In de nota van uitgangspunten betreffende Lead staast o.a.
  ¨Conform het huidige parkeerbeleid en gestelde parkeernormen is een aantal van circa 600 autoparkeerplaatsen en op basis van de CROW-methodiek een aantal van circa 550 autoparkeerplaatsen vereist.
  en
  ¨Het fietsgebruik door bewoners en bezoekers wordt versterkt en gefaciliteerd door twee inpandige fietsenstallingen op de begane grond, met 1.700 openbare plaatsen in totaal en verschillende in-en uitgangen. In het hoofdvolume is plaats voor in totaal circa 1.200 fietsen. De solitaire toren heeft een eigen fietsenstalling met circa 500 plekken.¨
  zie verder onder het kopjeverkeer en parkeren bij:
  https://leiden.notubiz.nl/document/7437440/1/RV_18_0124_Nota_van_Uitgangspunten_LEAD_%28incl_erratum_%2B_aanvaarde_am_%29

 5. H.G.M. Hollander op

  Men vergeet erbij te vertellen, dat onze wijken met hoogbouw van 70 meter kunnen leven, maar niet met
  extreme hoogbouw van 115 meter hoog. Dit is naar voren gebracht.
  Al vanaf vorig jaar zijn allerlei wijkbewoners gestresst, lezen zich in, gaan in gesprek met allerlei experts, velen hebben hier de zenuwen over, gaan ermee naar bed en staan er mee op. Alsmaar hangt er een dreiging over alles heen. Denkt de gemeente Leiden dáár wel eens over na? Hoe maak je mensen gestresst en ziek?
  Wijkbewoners brengen allerlei realistische zaken in tegen de hoogte van 115 meter, maar de gemeente is niet van zins om te luisteren. 70 Meter is hen niet hoog genoeg. Burgers krijgen de Zwarte Piet.
  Overheden hebben – zoals bekend – nog maar zeer weinig boodschap aan burgers, terwijl zij een zorgplicht ten opzichte van hen hebben. Het is ook handig om over 20 jaar de sociale huur appartementen te verkopen. Dan heb je voor nu een rookgordijn en over 20 jaar komt de eerste ronde onderhoud, daar heb je dan financiëel draag krachtiger mensen voor nodig. Overal is aan gedacht. Geld is het enige belang, de rest is rookgordijn dat wordt doorzien en geen respect afdwingt.
  Dus de wijkbewoners zijn niet tegen (zoals wordt beweerd), ze zijn tegen die 115 meter hoog, en al die mensen en auto’s méér, die hun mooie wijken onder druk gaan zetten.
  De fijn stof en het volproppen vooral, mogen mensen aub nog een beetje gezond en gespaard blijven ?
  Mensen die de mond vol hebben van groen, duurzaam en verbinden maken er zelf een potje van. Ze rammen alles erdoor heen en luisteren niet. Bij mij komt nu de associatie op van een Januskop.
  Neemt u mij maar niet kwalijk, ik ben ongelooflijk boos en down van dit hele gedoe.
  En dat komt ook door hoe wij als burgers worden behandeld, en dat het voor mijn vrouw en mij al de tweede keer is dat een gemeente ons woongenot totaal verknoeit en ook nog eens huizenhoge OZB belastingen blijft vragen voor alle overlast. De vorige keer is mijn vrouw heel erg ziek geworden. Zij kreeg een pathologische hoge
  bloeddruk van 220 door stress en verdriet. Het teloor gaan van onze rust, het mooie huis wat zij helemaal professioneel beschilderd had met zeer fraaie decoraties.
  Mijn vrouw en ik zijn 12 jaar geleden uit Den Haag naar Leiden gekomen, omdat de gemeente Den Haag een groot kinderdagverblijf in onze tuinenkom met oude huizen plaatste, zonder er enige voorwaarden aan te verbinden.
  Hun belang was, een groot pand te beschermen tegen krakerstoestanden. Tien directe buren waren het slachtoffer en werden min of meer bespot tijdens een hoorzitting. (Zwarte Piet technieken). Hun woongenot was wel gereduceerd tot 0.
  We zijn gek van de herrie geworden, konden nooit meer op ons terras zitten en zijn (niet vrijwillig) weg getrokken, naar mooi, oud en rustig Leiden.
  Ook in Leiden opnieuw: niet luisteren, en ook zeker niet tot een compromis komen met een bevolking die 70 meter vraagt, en dus maar een reductie van 45 meter hoogte, en die je dan vervolgens op allerlei fronten – respect, gezondheid, rust en groen, een niet extreme maar vloeiende skyline, een onduidelijke stelling op het eventuele referendum construeert (expres wat ons betreft) – in de steek laat. Het is traditioneel voor veel beleidsdragers van deze tijdgeest.
  Hoogbouw in Leiden is niet strikt nodig volgens de Milieuraad Leiden. Waarom dan al dit machtsvertoon en lak aan degenen die hiermee worden opgezadeld. J’acuse !

  • Meneer Hollander, u verwoordt precies waar het om gaat, en met emotie. Dit is de kern van de zaak. Ik hoop dat het hele zotte plan teruggebracht wordt tot normale proporties.

  • Een Leids burger op

   Het standpunt van (veel) bewoners daar was en is allang bekend: dus dat zij torens willen < 70 meter. In de nota van uitgangspunten staat echter dat er 3 torens komen: 1 van 65 meter, 1 van maximaal 85 meter en 1 van max. 115 meter.
   Wie dus niet die hoge torens wil moet dus tegen stemmen.
   Hoogbouw is juist wel nodig als men niet elk nu nog groen plekje wil volbouwen en tegelijkertijd veel woningen wil bouwen.
   Het lijkt me een hopeloze en ook onwenselijke zaak om proberen die hoge torens tegen te houden. De wijkbewoners daar kunnen zich beter richten op verkeersafwikkeling, aantal parkeerplaatsen e.d. Misschien valt daar nog wat te bereiken.

  • Misschien is een goede dokter opzoeken? Of verhuizen naar het platteland, dat kan natuurlijk ook!

 6. Leiden-Noord op

  Hoop dat het mooie plan gewoon door gaat! Wat een gedoe allemaal joh, mensen doen alsof het op de Beestenmarkt gepland is ofzo, gewoon bouwen die handel!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline