Stadstijgers in overleg (Foto's: Gerry van Bakel).

Lakmoesproef voor Stadstijgers: zou je zelf mee gaan doen?

De Stadstijgers zijn weer aan het werk in de stad. Dit jaarlijkse scholierenproject koppelt leerlingen van 5 vwo van het Leonardo College aan lokale opdrachtgevers die hulp nodig hebben bij het verwezenlijken van een project of idee. De leerlingen zijn een week vrijgesteld van hun normale schoolwerk om in groepjes een creatieve oplossing te bedenken.

Halverwege de week komen de Stadstijgers zich melden in de zogenaamde Dragon’s Den in gebouw PLNT aan de Langegracht om een eerste presentatie te geven over hun project aan een jury van drie wijze mannen en vrouwen. Om te horen wat er goed gaat, wat er nog ontbreekt, en handige tips en nuttige namen en telefoonnummers te krijgen. De lakmoesproef voor elk project zit in de vraag: word je zelf zo enthousiast dat je mee gaat doen en bijvoorbeeld vrijwilliger wordt bij de moestuin voor de Voedselbank of in het Singelpark.

De ‘Draken van dienst’ deze woensdagochtend zijn Marije van den Berg en Thijs Hemmes, beide  Leidenaren in hart en nieren en in het verleden voorzitter geweest van het Stadslab, en daarnaast Hans Freitag, voorzitter College van Bestuur van de scholengroep Leonardo Da Vinci.

Bij het Stadstijgerproject gaat het om het vinden van een oplossing voor een echt concreet probleem in de stad. Vijf jaar geleden werd deze projectweek geïnitieerd door Leonardo-docent Mark Gritter in samenwerking met het Stadslab. Dit jaar zijn de projecten: stationsgebied plasticvrij maken, ontdek het Singelpark, uitgaansleven voor jeugd van 14-17 jaar, nieuwe stadsgroentetuin voor de Voedselbank, daktuin op PLNT en hoe betrek je jongeren bij het Singelpark.

Eén voor één komen vertegenwoordigers van de groepjes naar voren om hun project uit te leggen, wat ze de eerste anderhalve dag hebben gedaan en wat ze voor ogen hebben. De juryleden geven vervolgens hun (opbouwende) kritiek en tips. Na afloop is de jury niet ontevreden met het aanbod en ze roemen het enthousiasme en de werklust van de leerlingen. Jurylid Marije van den Berg is degene die de lakmoesproef ter sprake brengt. Beantwoord de vraag: ‘do you eat your own dogfood?’ Het is heel simpel zegt Van den Berg: “Als je jezelf niet kunt overhalen, ontbreekt er nog iets in je verhaal.”


Juryleden Hans Freitag, Thijs Hemmes en Marije van den Berg in gesprek met Gerry van Bakel.

Docent Mark Gritter ziet het als een welkome aanvulling op het gewone curriculum van de school, ook al kost het de leerlingen een week en zitten ook zijn eigen leerlingen uit andere klassen een week zonder docent. “We vinden dit als school belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen.”


Docent Mark Gritter in gesprek met Gerry van Bakel.

Deirdre van Looijengoed houdt zich bezig met het uitgaansleven voor de jeugd van 14-17 jaar. Haar groepje wil graag een leuke gezellige club om met vrienden rond te hangen op vrijdag- en zaterdagavond. Omdat jeugd onder de achttien nog geen alcohol mag kopen en drinken, lijken ze minder interessant te zijn voor horeca. Zelf iets opzetten loopt algauw vast op het woud van regelgeving rondom vergunningen.


Deirdre van Looijengoed in gesprek met Gerry van Bakel.

Max van der Leek wil graag de groentetuin realiseren voor de Voedselbank. Zijn groepje heeft al contact gelegd met een bank voor financiële ondersteuning, want er moet geld op tafel komen en er moeten vrijwilligers geworven worden om de tuin te onderhouden. Ze denken aan een feest voor de wijk en willen aandacht generen via de wijkkrant. Wat is zijn reactie op de vraag van jurylid Van den Berg? “Het klinkt natuurlijk politiek correct, maar ik wil zelf ook meehelpen aan de tuin.”


Max van der Leek in gesprek met Gerry van Bakel.

Hugo Kuiper en zijn groep kijken of het stationsgebied vrij van wegwerpplastic van worden gemaakt. Zij hebben al ontdekt dat alhoewel de gemeente zegt dat er genoeg prullenbakken staan, het publiek die niet altijd weet te vinden. Zij hebben een kunstenares gevraagd mee te werken aan een opvallende prullenbak midden op het plein voor het station. “Zodra er plastic ligt, gooien mensen er heel makkelijk plastic bij.”


Hugo Kuiper in gesprek met Gerry van Bakel.

Een van de opdrachtgevers dit jaar is de Stichting Vrienden van het Singelpark. Piet Breebaart was bij de presentatie voor de jury en besprak naderhand met zijn groep de tips en wat er de komende dagen nog moet gebeuren. De Vrienden van het Singelpark hebben al eerder meegedaan aan het Stadstijgerproject. Breebaart vindt het vaak verrassend waar de Stadstijgers mee komen.


Piet Breebaart  in gesprek met Gerry van Bakel.

Vrijdag om 13.00 uur geven de groepjes hun eindpresentatie inde ‘Spotlight’ zaal beneden in gebouw PLNT aan Langegracht 70. Het beste idee maakt kans om uitgevoerd te worden dankzij de Foundation Awesome Leiden.

 

Advertentie

Leiden Maatschappij Onderwijs


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×