VVD-raadslid Tom Leest verdiept zich in de warmtevoorziening van Leiden en roept op tot duurzame oplossingen. (Foto: Lieuwe van Slooten).

VVD Leiden: "Toekomst stadsverwarming roept veel vraagtekens op"

Het contract tussen energieleverancier Nuon en energiecentrale Uniper aan de Langegracht over de levering van warmte aan Leiden loopt begin 2020 af. In de ideale situatie zou de stadsverwarming daarna worden gevoed met warmte uit de Rotterdamse havens, maar die warmterotonde is met minimaal een jaar vertraagd. Zo goed en zo kwaad als het gaat bereidt de gemeente Leiden zich nu voor op de komst van een tijdelijke oplossing. “Theoretisch kunnen gezinnen uit Leidse wijken in de kou komen te zitten”, aldus VVD-raadslid Tom Leest in Politiek071.

Eind 2018 werd een belangrijke stap gezet in de mogelijkheid voor Leiden om gebruik te gaan maken van de restwarmte uit de Rotterdamse havens. In een principeovereenkomst tussen de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland wordt ingezet op het verzorgen van de stadsverwarming voor verschillende Leidse wijken. Daarvoor legt het Warmtebedrijf Rotterdam een ondergrondse pijpleiding aan door de randstad. Die zogenoemde Warmterotonde kan dan de functie van de Uniper-energiecentrale aan de Langegracht overnemen.

Vertraging
Vooruitlopend daarop besloot Nuon eerder om het warmtecontract met Uniper per 1 januari 2020 alvast op te zeggen, maar door vertraging bij de aanleg van de Warmterotonde komt dat moment te vroeg. Nuon moet daardoor op zoek naar een manier om Leiden in ieder geval tot 2021 – naar verwachting loopt de aanleg van de warmterotonde nog meer vertraging op – van stadsverwarming te voorzien.


IJsbrand Terpstra in gesprek met VVD-raadslid Tom Leest in Politiek071

Hoewel de Leidse gemeenteraad niet aan zet is, het gaat vooralsnog vooral om afspraken tussen twee marktpartijen, proberen verschillende raadsleden zich voor te bereiden op de veranderingen. Onder hen VVD’er Tom Leest, die onlangs bijvoorbeeld een bezoek bracht aan de centrale en zich nu verdiept in de verschillende toekomstscenario’s voor de stadsverwarming. “Er is natuurlijk een scenario waarbij Nuon, Uniper en het Warmtebedrijf er niet uitkomen, dan zitten er theoretisch gezinnen uit Leidse wijken in de kou”, zegt Leest.

CO2-uitstoot
Nuon blijft – bij gebrek aan pijpleidingen uit Rotterdam – echter verplicht om de stad op een andere manier toch te verwarmen. In een motie roepen de liberalen binnenkort daarom op om in het geval van een tijdelijke oplossing alleen te kijken naar een manier van verwarmen die geen extra CO2-uitstoot oplevert. “Want het laatste dat we met zo’n duurzaam en groen college zouden willen, is dat er bijvoorbeeld dieselgeneratoren ingezet gaan worden.”

Ondanks dat de gemeente niet direct aan zet is, vindt Leest wel dat de Leiden zich er wel wat makkelijk vanaf maakt. “We moeten op z’n minst proberen hier en daar wat eisen te stellen, zoals in dit geval over CO2-uitstoot.” Op de langere termijn ziet Leest de rol van de gemeente daarnaast wel toenemen, als het bijvoorbeeld aankomt op keuzes over de manier waarop de stad verwarmt gaat worden. “We hebben bijvoorbeeld een warmtevisie, maar tijdens een bezoek aan Uniper werd mij verteld dat zij daar nooit bij betrokken zijn. Dat vind ik raar.”

Dure pijpleiding
Leest wijst erop dat het nog maar allerminst zeker is dat de energiecentrale binnenkort haar deuren sluit. “Zij willen gewoon elektriciteit blijven produceren. Dan vraag ik me af waarom we helemaal uit Rotterdam warmte gaan halen met een dure pijpleiding, terwijl de restwarmte van de energieproductie in Leiden gewoon geloosd gaat worden. Dat klinkt niet erg duurzaam en past volgens mij niet bij de Leidse duurzaamheidsambities.”

Volgens Leest gaat het er vooral om dat er in de gemeenteraad een gesprek komt over dit onderwerp en dat de vragen erover worden geagendeerd. “We hoeven hier vanavond echt geen antwoorden op te geven.” Leest draagt daar met de agendering van het onderwerp in de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid op 12 april in ieder geval aan bij. Dan zal ook zijn motie ‘géén milieuvervuilende (tijdelijke) warmtevoorziening in Leidse wijken’ worden besproken.

Advertentie

Leiden Politiek Warmterotonde


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×