Al verkamerde buurten profiteren niet van nieuwe Leidse regels

3

Ondanks de quota die de gemeente Leiden wil invoeren met betrekking tot het aantal verkamerde panden per straat zal dat niet in alle gevallen een oplossing zijn voor problemen die buurten nu hebben met het fenomeen dat tal van woonhuizen de afgelopen jaren zijn opgedeeld in onzelfstandige woonruimtes voor bijvoorbeeld studenten. Panden die in het verleden met de benodigde vergunning zijn verkamerd, mogen dat namelijk tot in lengte van jaren gewoon blijven. Alleen panden die illegaal zijn onttrokken aan de reguliere woonfunctie moeten in het nieuwe beleid weer ontkamerd worden.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Fleur Spijker over de nieuwe regels voor verkamering die deze week ter inzage zijn gelegd.

In de ‘Beleidsregels onttrekking en woningvorming’ is opgeschreven in welke mate panden in de verschillende Leidse wijken mogen worden onttrokken aan de gewone woonfunctie en ook of woningvorming mag plaatsvinden. In het eerste geval wordt een pand opgedeeld in kamers. Dat zijn zogenaamde onzelfstandige wooneenheden. In het tweede geval worden er in één pand meerdere appartementen of woningen gemaakt. Die krijgen van de gemeente en eigen huisnummer en worden daardoor gezien als zelfstandige woonruimtes.

Door de forse groei van het aantal onzelfstandige woonruimten en kleine appartementen door woningvorming is de afgelopen jaren de leefbaarheid in verschillende buurten ernstig onder druk komen te staan. “Hierdoor is er op plaatsen niet langer sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat”, aldus Spijker die daarom nieuwe spelregels wil invoeren. Daarmee wordt verkameren niet onmogelijk gemaakt, maar gaan er wel veel meer regels gelden die moeten voorkomen dat de leefbaarheid in de wijken eronder leidt.

De nieuwe regels houden onder meer in dat in het centrum niet meer dan vijftien procent van de woningen in een straat verkamerd mag worden. In de wijken rond het centrum wordt dat percentage acht procent en in de buitenwijken vijf. Bij woningvorming, dus het maken van zelfstandige woonruimtes in een pand, gaan minimumafmetingen gelden. Zo’n zelfstandige woning moet minimaal 24 vierkante meter groot zijn. Verder is bepaald dat tussen twee verkamerde woningen horizontaal en, indien van toepassing, verticaal minimaal twee aaneengesloten woningen moeten staan die niet zijn verkamerd. Hiermee wordt ook verkamering binnen een portiek of een flat gereguleerd. Overigens worden daarbij ook panden meegeteld die niet in gebruik zijn als woning.

Als tussen de woningen een brandgang of een toegang naar een achterpad zit, worden de woningen als aaneengesloten beschouwd. Als er een pad of straat aanwezig is die bedoeld is als openbare verkeersroute dan worden de woningen niet als aaneengesloten beschouwd. In dat geval kan de woning aan de andere zijde van het pad of de straat verkamerd worden.

Uitzonderingen
Uitzonderingen op de regels komen er ook. Bijvoorbeeld als een woning gebruikt gaat worden voor mensen die doorstromen vanuit de maatschappelijke opvang. Ook als het verkamerquotum al is bereikt, wil de gemeente de mogelijkheid openhouden om deze kwetsbare doelgroepen te huisvesten.

Intrekken vergunningen
Een voordeel van het verplicht stellen van een vergunning bij onttrekking aan de woonfunctie of bij woningvorming is dat de vergunning kan worden ingetrokken als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Zo is de gemeente voornemens om dergelijke vergunningen in te trekken in geval van slecht of achterstallig onderhoud van de panden vanwege de negatieve invloed die dat heeft op de leefbaarheid in de buurt. Ook stelselmatige overlast kan tot intrekking leiden. Een derde reden om een onttrekkingsvergunning in te trekken is als een verkamerde woning niet meer als zodanig in gebruik is. Doordat met quota gewerkt gaat worden, zouden anders ten onrechte vergunning kunnen worden geweigerd.

Boetes
Wie zich niet aan de regels houdt kan ook te maken krijgen met boetes. Die gaan variëren van 2.500 euro tot 5.000 euro voor gewone vergunninghouders en wie voor zich bedrijfsmatig met verkamering bezighoudt gelden boetes die twee keer zo hoog zijn.

Deze publicatie is onderdeel van een serie artikelen over verkamering in Leiden, mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Leids Mediafonds.

Delen

3 reacties

 1. Een Leids burger op

  In de Mare(universiteitsblad) van vandaag staat o.a, : Woningen die nu al opgedeeld, mogen dat blijven, ook als het quotum wordt overschreden – mits de eigenaar de juiste vergunning heeft.
  .
  Kortom: er zullen weer zoveel uitzonderingsregeltjes komen dat de overlast veroorzaakt door verkamering nog wel even zal voortduren. Om van de nieuwe vorm van verkamering (studenten die een kamer gaan huren bij een bijstandsgerechtigde) nog maar te zwijgen.

 2. De tijd dat studenten overlast veroorzaken is echt wel voorbij. Ik moet zeggen dat ik ze een aanwinst in de straat vindt wat betreft leven in de brouwerij. Zeggen altijd netjes gedag, in tegenstelling tot de vele zure reaguurders onder dit soort topics.
  Anyway, wat ik niet snap is dat de Gemeente niet gewoon ergens in Leiden Zuid een hele grote nieuwe studentenflat met 1000 kamers neerzet…

  • Ja en zet er gelijk ff 3000 neer voor onze jongeren die geen studenten zijn

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline