Alleen tegen illegaal verkamerde panden gaat de gemeente optreden. Bij dit pand aan de Haagweg 29 moet de verkamering waarschijnlijk ongedaan worden gemaakt. (Foto: Chris de Waard).

Al verkamerde buurten profiteren niet van nieuwe Leidse regels

Ondanks de quota die de gemeente Leiden wil invoeren met betrekking tot het aantal verkamerde panden per straat zal dat niet in alle gevallen een oplossing zijn voor problemen die buurten nu hebben met het fenomeen dat tal van woonhuizen de afgelopen jaren zijn opgedeeld in onzelfstandige woonruimtes voor bijvoorbeeld studenten. Panden die in het verleden met de benodigde vergunning zijn verkamerd, mogen dat namelijk tot in lengte van jaren gewoon blijven. Alleen panden die illegaal zijn onttrokken aan de reguliere woonfunctie moeten in het nieuwe beleid weer ontkamerd worden.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Fleur Spijker over de nieuwe regels voor verkamering die deze week ter inzage zijn gelegd.

In de ‘Beleidsregels onttrekking en woningvorming’ is opgeschreven in welke mate panden in de verschillende Leidse wijken mogen worden onttrokken aan de gewone woonfunctie en ook of woningvorming mag plaatsvinden. In het eerste geval wordt een pand opgedeeld in kamers. Dat zijn zogenaamde onzelfstandige wooneenheden. In het tweede geval worden er in één pand meerdere appartementen of woningen gemaakt. Die krijgen van de gemeente en eigen huisnummer en worden daardoor gezien als zelfstandige woonruimtes.

Door de forse groei van het aantal onzelfstandige woonruimten en kleine appartementen door woningvorming is de afgelopen jaren de leefbaarheid in verschillende buurten ernstig onder druk komen te staan. “Hierdoor is er op plaatsen niet langer sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat”, aldus Spijker die daarom nieuwe spelregels wil invoeren. Daarmee wordt verkameren niet onmogelijk gemaakt, maar gaan er wel veel meer regels gelden die moeten voorkomen dat de leefbaarheid in de wijken eronder leidt.

De nieuwe regels houden onder meer in dat in het centrum niet meer dan vijftien procent van de woningen in een straat verkamerd mag worden. In de wijken rond het centrum wordt dat percentage acht procent en in de buitenwijken vijf. Bij woningvorming, dus het maken van zelfstandige woonruimtes in een pand, gaan minimumafmetingen gelden. Zo’n zelfstandige woning moet minimaal 24 vierkante meter groot zijn. Verder is bepaald dat tussen twee verkamerde woningen horizontaal en, indien van toepassing, verticaal minimaal twee aaneengesloten woningen moeten staan die niet zijn verkamerd. Hiermee wordt ook verkamering binnen een portiek of een flat gereguleerd. Overigens worden daarbij ook panden meegeteld die niet in gebruik zijn als woning.

Als tussen de woningen een brandgang of een toegang naar een achterpad zit, worden de woningen als aaneengesloten beschouwd. Als er een pad of straat aanwezig is die bedoeld is als openbare verkeersroute dan worden de woningen niet als aaneengesloten beschouwd. In dat geval kan de woning aan de andere zijde van het pad of de straat verkamerd worden.

Uitzonderingen
Uitzonderingen op de regels komen er ook. Bijvoorbeeld als een woning gebruikt gaat worden voor mensen die doorstromen vanuit de maatschappelijke opvang. Ook als het verkamerquotum al is bereikt, wil de gemeente de mogelijkheid openhouden om deze kwetsbare doelgroepen te huisvesten.

Intrekken vergunningen
Een voordeel van het verplicht stellen van een vergunning bij onttrekking aan de woonfunctie of bij woningvorming is dat de vergunning kan worden ingetrokken als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Zo is de gemeente voornemens om dergelijke vergunningen in te trekken in geval van slecht of achterstallig onderhoud van de panden vanwege de negatieve invloed die dat heeft op de leefbaarheid in de buurt. Ook stelselmatige overlast kan tot intrekking leiden. Een derde reden om een onttrekkingsvergunning in te trekken is als een verkamerde woning niet meer als zodanig in gebruik is. Doordat met quota gewerkt gaat worden, zouden anders ten onrechte vergunning kunnen worden geweigerd.

Boetes
Wie zich niet aan de regels houdt kan ook te maken krijgen met boetes. Die gaan variëren van 2.500 euro tot 5.000 euro voor gewone vergunninghouders en wie voor zich bedrijfsmatig met verkamering bezighoudt gelden boetes die twee keer zo hoog zijn.

Deze publicatie is onderdeel van een serie artikelen over verkamering in Leiden, mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Leids Mediafonds.

Advertentie

Leiden Politiek Verkamering


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×