Nanning Mol in de Voorschotense gemeenteraad. (Foto: archief)

Voorschoten wil meer grip op jeugdhulp met nieuwe praktijkondersteuner Jeugd

Om betere zorg op maat te bieden stelt de gemeente Voorschoten per 15 juni een ondersteuner Jeugd & Gezin aan. Deze ondersteuner gaat huisartsen helpen met het vroegtijdig signaleren van problemen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. De ondersteuner zoekt vervolgens uit welke zorg passend is. Zo wordt onnodig dure zorg voorkomen.

“Er zijn in de jeugdhulp grote tekorten”, zegt wethouder Nanning Mol. “Een van de oorzaken daarvan is dat we niet meer kijken hoe jongeren lokaal geholpen kunnen worden en daardoor komen jongeren al snel terecht in de dure jeugdhulp.” Met de ondersteuner Jeugd & Gezin moet dat voorkomen worden.

Ook huisartsen Zinkweg, Michielsens en Vorwald zijn blij met de nieuwe ondersteuner: “Door het inzetten van een ervaren praktijkondersteuner jeugd, zal vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten”, zo melden zij in een persbericht van de gemeente. “Bovendien blijven wij als huisarts beter betrokken bij het proces van behandeling. Dat komt ten goede aan de totale zorg, want het gaat vaak niet alleen om een kind of jongere, maar ook om de gezinsleden, die ook patiënten zijn in onze praktijk.”

De nieuwe ondersteuner is overigens nog niet definitief. Het gaat om een proef van anderhalf jaar.


Verslaggever Lieuwe van Slooten in gesprek met wethouder Nanning Mol

Politiek Voorschoten jeugdhulp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×