De Leidse wethouder Marleen Damen werkt met haar collega's uit de buurgemeenten aan een herziening van de jeugdhulp. (Foto: Chris de Waard).

Leiden buigt zich over toekomst jeugdzorg in de regio

De samenwerking op het gebied van jeugdzorg in de regio wordt de komende tijd herzien. Belangrijk bij de doorontwikkeling van het beleid is betere ondersteuning voor kinderen die hulp nodig hebben waarbij de eigen belevingswereld van de kinderen centraal staat. Dat moet leiden tot meer hulp op maat en minder, soms onnodige, doorverwijzingen naar dure specialistische zorg.

Soms kan een kind bijvoorbeeld ook prima geholpen worden met extra begeleiding op school of door deel te nemen aan sport of activiteiten in de wijk. “Maar we blijven natuurlijk wel goed kijken wat een kind nodig heeft,” zegt Damen. “Als er wel gespecialiseerde hulp nodig is, dan krijgt ene kind die gewoon.”

Chris de Waard in gesprek met wethouder Marleen Damen over de doorontwikkeling van de jeugdhulp in de regio.

Onterechte doorverwijzingen
In de regio Leiden wordt relatief veel gebruik gemaakt van gespecialiseerde jeugdhulp. Zelfs meer dan het landelijk gemiddelde terwijl op basis van de bevolkingssamenstelling juist een lager percentage voor de hand zou liggen. Jeugdhulpverleners geven bovendien aan dat ze te vaak kinderen doorverwezen krijgen die beter op een andere manier geholpen kunnen worden. Laagdrempelige hulp in de eigen omgeving bijvoorbeeld. Bijkomend voordeel is dat het prijskaartje daarvan lager is.

Praktijkondersteuners
Vroegsignalering en preventie zijn belangrijke factoren in het nieuwe visiestuk van de regio. De praktijkondersteuners waar Leiden nog dit jaar mee gaat experimenteren, moeten daar een belangrijke bijdrage aan gaan leveren. Dat moet helpen bij het beter verwijzen van kinderen naar de juiste zorgverlener. Huisartsen hebben nu vaak geen compleet beeld van de mogelijkheden en verwijzen daarom vaker dan nodig door naar dure specialisten. De praktijkondersteuners hebben de verschillende vormen van laagdrempelige hulp wel goed in beeld en kunnen daardoor een belangrijke factor worden in het proces. In onze regio wordt in Alphen aan den Rijn en Voorschoten al met deze praktijkondersteuners gewerkt.

Miljoenentekorten blijven
De oplopende kosten die gemeenten maken voor jeugdhulp hebben twee belangrijke oorzaken. De toename van de hulpvraag en prijsstijgingen bij jeugdhulpaanbieders. Het tekort op het budget voor jeugdhulp bedraagt voor Leiden dit jaar zo’n 4,3 miljoen euro en de jaren erna naar verwachting 3,4 miljoen per jaar voor de periode vanaf 2023.

Met de nieuwe visie willen de gemeenten in de regio in elk geval iets doen aan die eerste oorzaak en waar mogelijk bijsturen. Wel is duidelijk dat dat niet voldoende oplevert om de tekorten om te buigen. Er wordt daarom samen met veel andere gemeenten bij het Rijk aangedrongen op meer geld voor jeugdhulp.

Nieuwe visie per 2021 toegepast
De maatregelen die uit de nieuwe werkwijze volgen, kunnen niet per direct  worden ingevoerd. Dat komt doordat veel contracten al zijn afgesloten. Voor 2020 wordt daarom bekeken waar al kan worden bijgestuurd binnen de bestaande afspraken en vanaf 2012 wordt de nieuwe visie leidend bij het afsluiten van nieuwe zorgcontracten.

Leiden Maatschappij Politiek Regio jeugdhulp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×