Wethouder Marleen Damen werkt de komende tijd aan een inkoopplan voor nieuwe jeugdhulp. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Leiden bereidt inkoop nieuwe jeugdhulp voor: "Geen kind wordt meer uit huis geplaatst"

De gemeente Leiden werkt op dit moment – samen met andere gemeenten uit de regio – aan een nieuwe vorm van gespecialiseerde jeugdhulp. Centraal daarbij staat dat kinderen zoveel mogelijk in hun eigen thuissituatie worden geholpen, samengevat in de ambitie ‘geen kind wordt meer uit huis geplaatst’. Voor vijf soorten hulp, die oplopen in zwaarte en intensiteit, wordt nu gewerkt aan een manier om vanaf 2021 nieuwe zorgaanbieders te selecteren. Daarbij wordt ook gekeken naar een aanbestedingstraject, zoals onlangs gebeurde bij het Leidse welzijnswerk.

Afgelopen donderdagavond stemde de Leidse gemeenteraad in met het zogenoemde programmaplan dat bepaalt hoe kinderen en jongeren die specialistische hulp nodig hebben vanaf 2021 worden geholpen in de Leidse regio. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen vijf vormen van jeugdhulp, beginnend bij behandeling buitenshuis (ambulant), via vaste dagbesteding en een andere woonlocatie naar opname in een instelling en crisisbehandeling. Voor elk van deze vijf vormen van hulp is regionaal een aantal ambities afgesproken, waarmee de jeugdhulp de komende jaren toegankelijker moet worden en meer wordt gericht op het voorkomen van grotere problemen.


IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Marleen Damen (Jeugdzorg)

Derde stap
Het programmaplan is de derde stap in het opnieuw vormgeven van de jeugdhulp in Leiden. Eerder werd er met de Leidse regio al een gezamenlijke visie opgesteld en is bepaald hoe de jeugdhulp beter toegankelijk kan worden gemaakt. Met de goedkeuring van het programmaplan heeft wethouder Marleen Damen (Jeugdzorg) nu richtlijnen meegekregen voor het daadwerkelijk inkopen van gespecialiseerde jeugdhulp vanaf 2021. Voor een deel zal de gemeente de jeugdzorg gaan aanbesteden, waarbij organisaties een plan kunnen indienen en wordt gezocht naar de organisatie die de gestelde doelen het beste waar kan maken. Maar dat geldt niet voor alle onderdelen van de jeugdhulp, zegt de wethouder. “Voor de meest gespecialiseerde hulp is er maar een aantal aanbieders in Nederland, dus we gaan echt per onderdeel bekijken wat wijsheid is”, aldus Damen over de vijf onderdelen.

‘Ambitie niet haalbaar’
De SP was afgelopen donderdagavond bij monde van raadslid Ries van Walraven fel tegen het aanbesteden van de zorg omdat dat volgens de socialisten ten koste gaat van de continuïteit. “En het kost ook nog hartstikke veel geld om aan te besteden. Doe het dus niet, college!”, sprak Van Walraven de wethouder toe. Vanuit het CDA vroeg fractievoorzitter Joost Bleijie zich af hoe haalbaar de ambitie is dat er geen kinderen meer uit huis worden geplaatst. Damen: “Het is echt een ambitie die we hebben geformuleerd. Dat wil niet altijd zeggen dat we die kunnen realiseren, maar als het echt niet gaat kun je wel andere dingen verzinnen.” Als voorbeeld noemt Damen een gezin waarbij niet een kind uit huis wordt geplaatst, maar ouders tijdelijk elders gaan wonen en het kind thuis de benodigde hulp krijgt.


IJsbrand Terpstra in gesprek met VVD-raadslid Alyssa Voorwald

Eén regisseur
In een breed gesteund amendement van de VVD werd nog eens extra benadrukt waar bij de inkoop van nieuwe zorg ook zeker op moet worden gelet. ‘Eén gezin, één plan, één regisseur’ is de titel van het voorstel dat werd ingediend en toegelicht door raadslid Alyssa Voorwald. “We horen nog steeds geluiden van gezinnen dat er veel hulpverleners bij mensen thuis over de vloer komen en dat het onduidelijk is wie er precies de regie heeft. Daarom is het goed om dit nog eens expliciet in het plan op te nemen”, zegt Voorwald, die net als veel andere raadsleden en de wethouder wil streven naar maximaal één aanspreekpunt per gezin.

Inkooptraject
Met het vastgestelde programmaplan in de hand werkt wethouder Damen de komende tijd aan een inkoopplan. Daarin bepaalt ze op welke manier gezocht gaat worden naar geschikte partijen om de jeugdhulp te verlenen. In sommige gevallen gebeurt dat alleen samen met de gemeenten uit de Leidse regio, maar als het om de wat meer gespecialiseerde en zware hulp gaat, gebeurt dat in het grotere Holland Rijnland. De zoektocht en eventuele aanbestedingstrajecten moeten ruim voor 1 januari 2021 zijn afgerond, want dan lopen de huidige inkoopcontracten van de gespecialiseerde jeugdhulp in Leiden af.

Leiden Maatschappij Politiek jeugdhulp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×