Museumdirecteur Meta Knol tijdens de inmiddels afgeronde verbouwing en uitbreiding van De Lakenhal. Die uitbreiding levert lokale moderne kunst geen plekje op in de te tonen collectie. (Foto: Chris de Waard).

Kunstenaarsvereniging ARS: Gemeente moet Leidse moderne kunst in collectie Lakenhal afdwingen

Het bestuur van kunstenaarsvereniging Ars Aemula Naturae (ARS) beklaagt zich in een brief aan het Leidse college van burgemeester en wethouders over het kunstbeleid van Museum de Lakenhal. “Moderne en actuele Leidse beeldende kunst krijgt geen plaats in Museum de Lakenhal,” schrijft voorzitter Hans Baaijens. Ook niet na de verbouwing en uitbreiding. “Wij hebben hierover in het verleden al teleurgestelde signalen afgegeven en willen dat hierbij opnieuw doen.”

ARS wil dat de gemeente de Lakenhal opdraagt om in het tentoonstellingsbeleid aandacht te geven aan moderne kunst en de presentatie niet meer te begrenzen tot 1950, maar door te laten lopen tot op de dag van vandaag. “Zowel in de wisselende als in de vaste opstelling,” schrijft Baaijens die hoopt dat de gemeenteraad het opneemt in de op te stellen cultuurnota. “Als Leidse kunstenaarsvereniging vinden wij het onbegrijpelijk dat een stad als Leiden, die zich zo bewust is van haar (kunst-)historische rijkdom, de moderne tijd bewust veronachtzaamt en daarmee een signaal afgeeft, de levende beeldende kunst onbelangrijk voor de stad en haar bewoners te vinden.”

De ARS-voorzitter schrijft verder dat zijn organisatie er weliswaar vanuit gaat dat deze beleidskeuze weloverwogen en op integere basis tot stand is gekomen maar  hij noemt het desondanks ‘betreurenswaardig’. “Want de stad Leiden heeft een oude traditie van schilderkunst die pas werkelijk haar betekenis krijgt als we die traditie voortzetten tot in onze tijd. De geschiedenis van de stad is een belangrijk gegeven. Die geschiedenis is deels uniek en specifiek Leids, deels de verzameling van alles wat in een Europese stad kon gebeuren.”

ARS, dat dit jaar het 325-jarig bestaan viert als vereniging van professionele beeldend kunstenaars in Leiden, erkent in de brief aan het stadsbestuur dat de historie van de beeldende kunst belangrijk is, maar vraagt daarnaast dus expliciet aandacht voor actueel werk. “De actuele beeldende kunst in de stad verdient een goed museaal podium.”

ARS is geen museum en wil dat ook niet zijn. Wel worden er jaarlijks ongeveer zestien tentoonstellingen op galerieniveau gehouden en die tonen wat er op dit moment wordt gemaakt in de stad. “Die functie wil ARS ook uitbreiden,”schrijft Baaijens. “Onder de Leidse kunstenaars zijn er diverse met werken van museale kwaliteit, sommigen ook met werken die aangekocht zijn door de Lakenhal en andere musea in Nederland en daarbuiten. Voor het door u gewenste makersklimaat in de stad is het dan ook essentieel dat hun werk op museaal niveau wordt gepresenteerd in de stad. Wij hebben die kans nu in Leiden.” Volgens het ARS-bestuur zou Leiden een permanente creatieve impuls krijgen als de Lakenhal die rol zou vervullen.”

Niet alleen het bestuur van ARS laat van zich horen. Ook de aan ARS verbonden kunstenaars hebben een brief gestuurd. Niet aan de gemeente, maar aan museumdirecteur Meta Knol. “Kunstenaars moeten spreken door en met hun werk. Als er geen podium of ruimte is waar zij hun werk kunnen tonen zijn zij sprakeloos,” zo begint de brief die is ondertekend door vele tientallen kunstenaars uit Leiden.

Leiden heeft volgens de ondertekenaars van de brief geen serieus podium meer voor actuele kunst, met uitzondering van ARS en Marktsteeg 10. “Deze situatie wordt ervaren als een voor Leiden betreurenswaardige kaalslag in de beeldende kunst.” De kunstenaars vragen zich af wat de visie en functie van de Lakenhal is op het speelveld van de actuele beeldende kunsten in het algemeen en de Leidse kunstscene in het bijzonder. “In onze opvatting is het museum als podium onmisbaar in het onderkennen en ondersteunen van ‘stedelijk’ talent.”

De ARS-leden willen van Knol een toelichting op de rol van Museum De Lakenhal in het speelveld van de actuele kunsten. “Ook zouden we graag in gesprek gaan over het huidige beleid van Museum De Lakenhal. Het hardnekkige gerucht gaat dat er na de verbouwing geen ruimte meer is in de vaste opstelling voor actuele kunst en evenmin voor specifiek Leidse kunstenaars.” De briefschrijvers vragen zich af wat de doelgroep is dat het museum wil bereiken.

De brief is opgesteld door de Leidse beeldend kunstenaars Allart Lakke (Lisa van der Heijden en iwordt onderschreven door Boudewijn Schrijver (beeldend kunstenaar). Paul Bouter (beeldend kunstenaar). Marjan Waanders (beeldend kunstenaar). Matilde Zijp (beeldend kunstenaar). Janine Melai (beeldend kunstenaar). Andor Kranenburg (fotograaf). Jos van den Broek (verzamelaar). Hans Bonte (beeldend kunstenaar). Izaak Zwartjes (beeldend kunstenaar). Elsbeth Bauer (beeldend kunstenaar). Sophie Vrolijk (beeldend kunstenaar). Mary Geradts (beeldend kunstenaar). Geert Sinke (beeldend kunstenaar). Fleur van den Berg (beeldend kunstenaar) PopEye (grafitty kunstenaar). Mirése Mudde (beeldend kunstenaar). Mark Flipse (vormgever). Pollie Hogenboom (beeldend kunstenaar) Eva de Visser (beeldend kunstenaar). Dick Bakhuizen van den Brink (beeldend kunstenaar). Maria Smits (beeldend kunstenaar). Marja Sellier (beeldend kunstenaar). Tineke Jacobs (beeldend kunstenaar). Elisabeth Vuez (beeldend kunstenaar). Marjolein van Haasteren (beeldend kunstenaar). Loukie Hoos (beeldend kunstenaar). Lous Stuijfzand (beeldend kunsternaar). Laurens G. Vermaesen (beeldend kunstenaar). Renée Geurts (beeldend kunstenaar). Saskia Masselink (beeldend kunstenaar). Christiaan van Tol (beeldend kunstenaar). Dick Roukes (beeldend kunstenaar). Hein Kuipers (beeldend kunstenaar). Sylvia ten Kley (beeldend kunstenaar). Marijke Verhoef (beeldend kunstenaar). Patricia Nauta (fotograaf). Yvonne Burg (beeldend kunstenaar). Marijke UIttenbroek (kunsthistoricus). Josephine Verbist (beeldend kunstenaar). Xun de Graaf (leerling beeldend kunstenaar). Renske Gielisen (betrokkene). Peter Zuur (beeldend kunstenaar). Daniel Martin (beeldend kunstenaar). Remko Koopman (beeldend kunstenaar). Lenny Waasdorp (fotograaf). Johan Scherft (beeldend kunstenaar). Willem Overtoom (fotograaf). Gijs Donker (beeldend kunsternaar). Liana van Tol (beeldend kunstenaar). Joke Elzinga. (beeldend kunstenaar). Marijk Gerritsma (beeldend kunstenaar). Ricarda Zielonka (beeldende kunstenaar). Merijn Tinga (plastic soup surfer). Annemarie van Vlist (beeldend kunstenaar). Roger Busschot (fillmmaker, ontwerper). Annelies Brakkee (beeldend kunstenaar). Jan Onnekes (beeldend kunstenaar). Erik Romme (beeldend kunstenaar). Fenny van de Wal (beeldend kunstenaar). Henk Hannemann (beeldend kunstenaar). Marjolijn Groustra (beeldend kunstenaar). Elbert Ploos van Amstel (beeldend kunstenaar). Clara van den Hout (beeldend kunstenaar). Berna Zwinkels (amateurbeeldhouwer, verbonden aan ARS). Bert Kienjet (beeldend kunstenaar). Wendy van Baar (beeldend kunstenaar, fotograaf). Nicole Carvajal (beeldend kunstenaar). Frank Willem Jansen (beeldend kunstenaar, wetenschapper). Frank Zorge (Second life Art, beeldend kunstenaar). Clementine van Maren (beeldend kunstenaar). Nina Matser (beeldend kunstenaar). Rian Geurts (beeldend kunstenaar). Gerrie Brust Bijmolt (beeldend kunstenaar). Marianne van der LInden (beeldend kunstenaar). Astrid Beumer (beeldend kunstenaar). Marije Mommers (beeldend kunstenaar). Lidie Bossen (beeldend Kunstenaar). Ankie de Reus (beeldend kunstenaar). Sophie Diatchenko (glas in lood). Wim Hoogstraten (beeldend kunstenaar). Jaap de Raat (fotografie). Renate Bauer (beeldend kunstenaar). Theolieke Smit (beeldend kunstenaar). Bert van der Veer (beeldend kunstenaar). Wik de Jong (beeldend kunstenaar). Arjenne Fakkel (beeldend kunstenaar).

Cultuur Leiden ars_lakenhal


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×