Zaterdag Sleutelstad 'politieke' regioavond bij Café de Gouwe in Oegstgeest

Als informele aftrap van een onderzoek dat de politieke redactie van Sleutelstad na de zomervakantie start naar samenwerking tussen de vijf gemeenten die de Leidse regio vormen, is er aanstaande zaterdag een gezellige regio-avond in Café de Gouwe in Oegstgeest.

Eigenaar Chris Schollaardt geeft met enige regelmaat groepen de gelegenheid om een zaterdagavond zijn tent ‘over te nemen’ onder het motto ‘De Gouwe is De jouwe’. Daar maken Sleutelstad-journalisten Chris de Waard en IJsbrand Terpstra op zaterdag 8 juni dankbaar gebruik van voor hun regio-avond, waarvoor ze alle raadsleden, burger-, commissie- en duo-raadsleden, wethouders, burgemeesters, voorlichters en griffiemedewerkers uitgenodigd hebben om langs te komen. “Maar daarnaast is natuurlijk iedereen van harte welkom,” aldus de twee barmannen. “Samenwerken begint natuurlijk met elkaar (beter leren) kennen en daar is deze avond dan ook voor bedoeld.” Het duo rekent dan ook op een hoge opkomst.

De avond in De Gouwe begint zaterdag 8 juni om 21.00 uur en duurt tot 3.00 uur. Café de Gouwe is gevestigd aan de Rhijngeesterstraatweg 31 in Oegstgeest.

Onderzoek regionale samenwerking
De samenwerking tussen de vijf gemeenten in de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest en Zoeterwoude) is vaak ver te zoeken. Onlangs zegde de gemeente Lieden de solidariteit op in de regionale uitgaven van de jeugdzorg en ook de plannen voor een ijsbaan met regionale functie leverde veel frustratie op. Ook geven politieke partijen uit de regio aan elkaar na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen nog maar nauwelijks te hebben gesproken, terwijl daar wel behoefte aan is.

Aan de hand van vier thema’s (woningbouw, bedrijventerreinen, regionale (sport)voorzieningen en (jeugd)zorg) onderzoekt de politieke redactie van Sleutelstad vanaf september 2019 met financiële steun van het Leids Mediafonds welke inspanningen er worden verricht om tot betere regionale samenwerking te komen. Naast intensieve aandacht voor het politieke besluitvormingsproces, worden ook de maatschappelijke stakeholders in het onderzoek betrokken. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de mogelijke gevaren zijn van een gebrekkige regionale samenwerking en hoe verschillende regio-gemeenten daar mee omgaan.

Leiden Leiderdorp Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×