Het park moet een centrale rol krijgen in het gebied volgens de plannen van Buurtenergie. (Beeld: Buurtenergie / PosadMaxwam Den Haag).

Buurt wil aan zet blijven bij ontwikkeling Energiepark en presenteert eigen plan

Een groot, biodivers park met ruimte voor ontspanning. Zo ziet de toekomst van het Energiepark tussen de Maresingel en de Langegracht er volgens buurtbewoners uit. Zij hebben, geïnspireerd door een uitgebreid participatietraject, een eigen toekomstplan ontwikkeld. De buurt doet daarmee een beroep op de ambitie van de gemeente Leiden om bewoners meer inspraak te geven in de ontwikkeling van hun buurt.

Onder de naam ‘Buurtenergie’ ging een viertal buurtbewoners onlangs de samenwerking aan met gebiedsontwikkelaar BPD, zelfbouwer Steenvlinder en woningbouwcorporatie De Sleutels. Samen met andere inwoners van het gebied werd er vervolgens aan een plan gewerkt dat als de volgende fase van actiegroep Nieuw Leids Bolwerk kan worden gezien. Daarin stond nog vooral het verzet tegen de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep centraal, maar die focus heeft de groep nu achter zich gelaten.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met initiatiefnemer Rutger Engelhard

Vooruitlopend op de gebiedsvisie van de gemeente Leiden presenteerde Buurtenergie, geïnspireerd door het participatietraject dat er na hun aandringen kwam, afgelopen donderdag alvast hun plannen voor het gebied. Initiatiefnemer Rutger Engelhard wijst daarbij op een passage uit het coalitieakkoord 2018-2022 (‘Samen maken we de stad’), waarin is opgenomen dat ‘we initiatieven verwelkomen om mensen meer zeggenschap te geven over ontwikkelingen die relevant zijn voor hun leven en leefomgeving’. “Er is hier een initiatief gaande op basis van de nieuwe Omgevingswet en we hopen dat de gemeente dit omarmt”, aldus Engelhard.

Woningbouw
In het plan van Buurtenergie staat een rustig park met ruimte voor (experimentele) activiteiten centraal. Het gaat daarbij om onder meer om landbouw, cultuur en sport. Interessant is het idee van kleine uiterwaarden in de singel. Als het veel regent zullen die water uit het gebied kunnen herbergen, terwijl ze in droge tijden droogvallen. Die zogenoemde Waddi’s moeten het gebied een ruig karakter geven en zorgen voor de nodige biodiversiteit.


Het idee van Waddi’s in de plannen van Buurtenergie (©Stijlgroep Rotterdam)

Verder wordt er gesproken over ambachtelijke bedrijfjes en woningbouw. De appartementencomplexen hebben een hoogte van zo’n 15 meter met tussen de 300 en 400 appartementen. “Dat is afhankelijk van het aantal vierkante meter dat we per huis rekenen”, zegt Engelhard, wetend dat zulke gebiedsontwikkeling gebaat is bij een hoge opbrengst uit woningbouw. Sociale woningen zijn er – afgezien van 33 woningen die het verdwijnen van het Doelencomplex moeten gaan compenseren – nog niet opgenomen in de plannen. “Daar willen we graag eerst de wensen van de gemeente over horen.”

Kritiek
Kritiek vanuit de eigen buurt is er ook, voornamelijk vanuit de wijken aan de overkant van de Maresingel. Daar vreest men extra parkeerdruk als er woningen komen in het Energiepark en ook de manier waarop het Marepark door Buurtenergie bij het gebied zal worden betrokken is nog onderwerp van gesprek. “Zoals we dat nu hebben voorgesteld vinden de mensen daar dat minder leuk”, is alles wat Engelhard daar nu over wil zeggen. Daar verder op ingaan zou de gesprekken schaden, denkt hij.

De gemeente Leiden is enthousiast over de manier waarop de buurt te werk gaat, laat een woordvoerster aan Sleutelstad weten. “Buurtenergie heeft ons qua kwaliteit en aanpak verrast. Dit plan inspireert ons bij de vorming van de gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving.” Inhoudelijk wil de gemeente overigens pas reageren zodra die toekomstvisie voor het gebied (de gebiedsvisie) dit najaar door de gemeenteraad is vastgesteld. Vanaf dat moment gaat de gemeente op zoek naar partners om het gebied te ontwikkelen.

Andere partijen
In aanloop naar het vaststellen van die gebiedsvisie voert de gemeente al wel ‘wederzijds vrijblijvende’ gesprekken met verschillende ontwikkelaars. Het gaat naast BPD en Steenvlinder (verbonden aan Buurtenergie) om ERA Contour (bekend van o.a. Skyline Next), Synchroon (o.a. stationsgebied Leiden), ABC (o.a. Nieuweroord) en Lingotto. Ook de MeijerBergman Erfgoed Groep, die ruim twee jaar geleden op eigen initiatief met een plan voor het Energiepark kwam, is nog geïnteresseerd en voert gesprekken met de gemeente.

Het gaat overigens niet perse om ontwikkelaars die het hele gebied willen ontwikkelen. De gemeente voert gesprekken met iedereen die zich voor het gebied heeft gemeld, ook partijen die maar een deel van het gebied willen ontwikkelen. Zo is kunstenaarscollectief EST, van de Leidse kunstenaars Iemke van Dijk en Guido Winkler, met de gemeente in gesprek over het inrichten van een cultuurkwartier in het gebied. Afhankelijk van de wensen en eisen van verschillende ontwikkelaars en de gemeente is het mogelijk dat er meerdere partijen aan de slag gaan in het gebied.

17 juli
Maar zover is het voorlopig nog niet. Eerst staat de presentatie van de gebiedsvisie van de gemeente op het programma. Dat zal gebeuren op 17 juli. Dan zal per stukje van het gebied worden aangegeven welke functie de gemeente daar – op basis van bewonersparticipatie en gesprekken met andere betrokkenen uit de stad – het beste voor zich ziet. Die visie zal naar verwachting in oktober van dit jaar door de gemeenteraad worden besproken. Pas als de gebiedsvisie daar is goedgekeurd gaat de gemeente op zoek naar de meest geschikte partij(en) om het gebied te ontwikkelen.

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Leids Mediafonds.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek Toekomst Energiepark Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×