In Nieuwe Energie kwam gisteravond een groep van ongeveer vijftig omwonenden bij elkaar om te starten met Buurtenergie. (Foto's: IJsbrand Terpstra).

Gebiedsontwikkelaar BPD en 'Buurtenergie' gaan plannen maken voor Energiepark

Burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk is gisteren begonnen aan een nieuw proces om de toekomst van het Energiepark aan de Langegracht te ontwerpen. Onder de naam Buurtenenergie werkt de groep bewoners aan een plan dat een volwaardig alternatief moet worden voor andere plannen voor het gebied. Om dat vorm te geven hebben de bewoners de grootste gebiedsontwikkelaar van Nederland BPD (Bouwfonds Property Development), zelfbouwer Steenvlinder en woningcorporatie De Sleutels in de arm genomen.

Onder leiding van de gemeente Leiden is er de afgelopen maanden al hard gewerkt aan de toekomst van het gebied in een speciaal daarvoor opgetuigd participatieproces. De laatste bijeenkomst daarvan vond enkele weken geleden plaats. Dat er zich gisteravond – ondanks de flinke tijdsinvestering die het participatieproces al heeft gevraagd – wederom een groep van ongeveer vijftig omwonenden meldde in Nieuwe Energie laat de grote betrokkenheid van omwonenden zien. In twee uur werd het participatieproces nog eens dunnetjes overgedaan en gaven de bewoners nog maar eens aan hoe hun ideale woonomgeving eruit moet gaan zien.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met voorzitter van het Nieuw Leids Bolwerk Rutger Engelhard

Doortimmerd plan
Doel van Buurtenergie is om uit die toekomstbeelden van bewoners een plan voor ontwikkeling van het gebied te presenteren, zonder dat de keuzes van de gemeente daarin leidend zijn. “Wij vragen ons namelijk af waar de gemeente de nadruk legt, of er politieke instructies zijn meegegeven aan de opstellers van de gebiedsvisie en waarom de gemeente maar blijft hameren op de komst van evenementen naar het Energiepark”, zei voorzitter van het Nieuw Leids Bolwerk Rutger Engelhard ter introductie. “Wij willen zelf een goed doortimmerd plan opstellen dat de gemeente uiteindelijk niet kan weigeren.”


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met Hans Sparreboom van Steenvlinder

Om op dat punt te komen wordt er de komende weken in twee werkgroepen aan de ontwikkeling van het plan gewerkt. De bewoners krijgen daarbij steun van architect Stefan Witteman, o.a. betrokken bij de ontwikkeling van Nieuw Leyden, en zelfbouwer Steenvlinder, die binnenkort ook aan de Toussaintkade aan de slag gaat. Ook gebiedsontwikkelaar BPD is benaderd en gaat met de bewoners aan de slag. “Ik vind het leuk om met bewoners te werken, want de identiteit van een gebied wordt niet bepaald door wat er staat, maar door wie er woont”, aldus Ontwikkelingsmanager van BPD Rosalie de Boer.

Marktpartijen
Dat Nieuw Leids Bolwerk een grote speler als BPD, dat in 2018 een omzet had van 1,8 miljard euro, in de arm heeft genomen, heeft bij de gemeente wel tot gefronste wenkbrauwen geleid. In een bericht aan de deelnemers van het participatietraject schrijft de gemeente dat ze ‘merkt dat er veel interesse is vanuit (markt)partijen’ voor het gebied en ‘dat een deel van deze partijen nu contact zoekt met omwonenden’. Alhoewel de gemeente ‘de interesse in het Energiepark enorm toejuicht’, neemt die wel contact op met de partijen ‘om te zorgen dat er geen verwachtingen worden gewekt die niet mogelijk zijn’.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met Rosalie de Boer van gebiedsontwikkelaar BPD

BPD zegt in een reactie dat het door de bewoners is gevraagd en dat de gebiedsontwikkelaar daarbij alleen ondersteunend is. “We zijn natuurlijk wel gewoon een commercieel bedrijf dat ook winst moet maken. Alle ambities die we vanavond hebben gehoord zijn ontzettend mooi, maar we moeten ook kijken hoe die gerealiseerd kunnen worden. Daar hebben wij dan weer heel veel verstand van”, aldus De Boer. Volgens haar is deze manier van werken, waarin bewoners het voortouw nemen, relatief nieuw voor de gemeente Leiden, waardoor het belangrijk is om goed in gesprek te blijven. De Boer geeft aan inderdaad op eigen verantwoordelijkheid aan dit plan te werken.

Gebiedsvisie
Op 6 juni presenteren de bewoners hun twee of drie toekomstscenario’s voor het gebied. In diezelfde periode presenteert de gemeente Leiden de uitkomsten van het participatietraject in een gebiedsvisie voor het Energiepark. Die gebiedsvisie zal, eenmaal aangenomen door de gemeenteraad, de basis vormen voor de verdere ontwikkeling van het Energiepark. “Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de manier marktpartijen betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van dit gebied”, aldus de gemeente. Naast de groep bewoners met ontwikkelaars BPD en Steenvlinder, is ook erfgoedontwikkelaar MeyerBergman Erfgoed namelijk nog steeds geïnteresseerd om de herontwikkeling van het gebied voor haar rekening te nemen.

Advertentie

Leiden Maatschappij Toekomst Energiepark Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×