Leiden ruilt welzijnssubsidies in voor opdrachten via aanbesteding

10

De gemeente Leiden voert volgend jaar een grote wijziging door in de bekostiging binnen het Leidse zorg- en welzijnswerk. De professionele organisaties zoals bijvoorbeeld Libertas Leiden en Radius Welzijn krijgen geen subsidie meer, maar moeten inschrijven op een Europese aanbesteding. Doel is volgens PvdA-wethouder Marleen Damen geen bezuiniging, maar een efficiëntere werkwijze.

“Het budget blijft hetzelfde, maar we willen beter kunnen sturen,” zegt Damen die haar plannen heeft opgeschreven in de nota ‘Op weg naar de toekomstige Sterke Sociale Basis’ die afgelopen week door het college is vastgesteld. Die weg heeft nog wel de nodige hobbels. Om te beginnen wordt 1 januari 2020 niet gehaald als startdatum en trekt Damen noodgedwongen drie maanden extra uit voor het proces.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Marleen Damen over de andere werkwijze, waarbij de gemeente geen subsidie meer geeft, maar een opdracht vertrekt op basis van de uitkomst van een Europese aanbesteding.

Onzekere toekomst
Voor de zorg- en welzijnsinstellingen in Leiden en hun personeel is 2019 geen fijn jaar. Er is grote onzekerheid over de toekomst, omdat er komend najaar door de bestaande organisaties moet worden ingeschreven op het werk dat ze nu nog doen en die klus dus ook naar een ander kan gaan. Als dat gebeurt zijn onder meer personele gevolgen onvermijdelijk.

In de nieuwe werkwijze zijn drie kernopdrachten benoemd: Opgroeien, Samen Meedoen en Basiskracht. Met de nieuwe ‘themagerichte benadering’ aanpak wil het stadsbestuur de versnippering die in de loop der tijd is ontstaan in de toekomst voorkomen. Ook kan er bij het verstrekken van een opdracht meer gestuurd worden dan bij een uitvoeringsovereenkomst (UVOK) binnen een subsidierelatie. De exercitie moet volgens Damen een samenhangend geheel aan activiteiten en voorzieningen opleveren dat bovendien overzichtelijk en toegankelijk is en bijdraagt aan het welzijn van de inwoners.

Mogelijk enorme verschuivingen in welzijnswerk
“We zijn door de gemeente in een vroeg stadium bij deze operatie betrokken,” zegt directeur Frank van Rooij van Radius Welzijn. “De wethouder had een probleem. Ze kwam niet meer uit met het budget. Daar hebben we begrip voor getoond en alle organisaties hebben constructief meegedacht. Maar niemand wist dat de vorm die wethouder Damen zou gaan kiezen een aanbesteding zou worden. Toen die aap onlangs uit de mouw kwam, konden we allemaal aan de beademing.”

Of Radius nog kan blijven bestaan als de organisatie die zich met name richt op ouderen in Leiden en Oegstgeest de aanbesteding verliest, is zeer de vraag. De Rooij: “We bestaan vijftig jaar en hebben allerlei diensten. Sommige eigen diensten zijn kostendekkend, maar wat er gebeurt als de 1,2 miljoen euro subsidie van onze grootste klant Leiden wegvalt, durft ik nog niet met zekerheid te zeggen. Misschien bestaan we volgend jaar wel niet meer. Dan word ik een vereveningsbestuurder die het licht hier uit mag doen.”

De Rooij weet zeker dat Radius mee gaat doen aan de aanbesteding, maar zegt ook dat zijn organisatie daarbij zal aanhaken bij een of meer andere organisaties om een gezamenlijk voorstel te maken. “Alleen zijn wij daarvoor te klein,” denkt de directeur die op zich best overtuigd is van de goede bedoelingen van de gemeente. “Maar de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.”

De zorgen die leven bij Radius en andere Leidse organisaties zijn begrijpelijk. Er zijn bij een Europese aanbesteding veel kapers op de kust. Niet alleen worden sommige lokale organisaties in dat proces elkaars concurrenten, ook zijn er talloze organisaties van buiten die waarschijnlijk een gooi zullen doen naar de Leidse opdrachten. Incluzio bijvoorbeeld die dit jaar in Leiderdorp de activiteiten van Pluspunt overnam (linkje) of Kwadraat uit Gouda, waar de Leidse oud-wethouder Roos van Gelderen onlangs in dienst trad.

Vrijwilligersorganisaties houden subsidies
De nieuwe manier van het verstrekken van de opdrachten is alleen van toepassing op professionele organisaties. Taken die worden uitgevoerd door vrijwilligersorganisaties houden hun subsidie.

Delen

10 reacties

 1. Wat verdrietig voor de medewerkers van die organisaties die juist zo goed werk hebben gedaan voor de stad en nu een soort van trap na krijgen. Ook voor de mensen die baat hadden van hun goede werk een hele nare ontwikkeling.

 2. Ik had gehoopt dat dergelijk pervers marktdenken wat betreft het sociale domein zo langzamerhand aan z’n retour was begonnen. Maar blijkbaar nog niet in Leiden, waar nota bene een PvdA-wethouder nog steeds het neoliberale gedachtengoed omarmt, ondanks electorale afstraffingen van haar partij(tje). Kan ze niet beter naar de VVD of D66 overstappen? Aan de andere kant, zo’n Europese aanbesteding heeft natuurlijk wel exotische charmes. Want aangewezen zijn op pakweg Kroatische, Roemeense of Litouwse welzijnsorganisaties is vast heel spannennd en natuurlijk veel goedkoper.

  • Europese aanbesteding. Niet te overzien. Wens alle organisaties sterkte. Werknemers succes.
   Ook voor de velen vrijwilligers die heel actief de kop wordt ingedrukt.
   Hoe hou je die groep enthousiast?
   Harde dobber

 3. Een Leids burger op

  Bij zo’n aanbesteding moeten partijen dan goed duidelijk moeten maken waarom de gemeente juist voor hen zou moeten kiezen.
  Maar bij martktwerking in de welzijnssector gaat de prijs vaak voor goede zorg(kwaliteit).
  Voor de diverse welzijnsorganisaties brengt het wel onzekerheid met zich mee en moeten ze nog maar afwachten of ze ook dan weer in de prijzen zullen vallen of zoals iemand het hierboven spottend opmerkte door goedkopere oost-europese welzijnsorganisaties zullen worden vervangen.
  .
  Ook moeten , mijns inziens, de regels voor het aanbesteden goed duidelijk zijn.

 4. wat betekent dit voor de continuïteit van zorg voor ouderen en kwetsbaren? dat ze straks elke paar jaar een andere aanbestede hulpverlener krijgen, aan wie ze alles weer opnieuw moeten uitleggen? Ik zie de verbetering voor de mensen niet.

 5. Martin van de Wardt op

  Aanbestedingen zijn prima, maar maak ze dan ook bereikbaar voor meerdere partijen. Gemeenten zijn vaak geneigd om te grote brokken aan te besteden, waardoor enkel een paar partijen overblijven die het kunnen, en die nemen dan uiteindelijk de gemeente in de tang.

 6. Een Leids burger op

  Een citaat:“De wethouder had een probleem. Ze kwam niet meer uit met het budget. Daar hebben we begrip voor getoond en alle organisaties hebben constructief meegedacht. Maar niemand wist dat de vorm die wethouder Damen zou gaan kiezen een aanbesteding zou worden. Toen die aap onlangs uit de mouw kwam, konden we allemaal aan de beademing.”
  .
  Vooral het zinnetje¨ Ze kwam niet meer uit met het budget¨ maakt duidelijk waarom er nu een koerswijziging is.

 7. DeHeerGroen op

  Dit College is echt van God los en gaat waar het maar kan tegen de wensen en behoeften van de bevolking in. Eenzelfde reorganisatie heeft in Leiderdorp (onder leiding van dezelfde deskundige à € 100.000 per jaar) tot een grote chaos en ontevredenheid geleid. Ronduit schandalig wat hier gebeurt.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline