(Foto en artist Impression: Kuijpers).

Duurzame renovatie provinciehuis start na de zomer

Het hoofdgebouw van de Provincie Zuid-Holland wordt de komende jaren gerenoveerd en verduurzaamd. Het gebouw vraagt om modernisering en de renovatie moet leiden tot een energieneutraal gebouw. “Met het project geven we invulling aan de ambitie van de provincie om al haar gebouwen klimaatneutraal te maken,”laat verantwoordelijk gedeputeerde Jeanette Baljeu weten.

De renovatie en verduurzaming van het hoofdgebouw van het Provinciehuis is gegund aan het consortium ‘Hollands Licht’. Het door architect Peutz ontworpen gebouw is beschermd stadsgezicht en huisvest al ruim vijftig jaar de Statenzaal, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. “Ik heb het vertrouwen dat we na de renovatie een mooi gebouw voor Provinciale Staten en medewerkers terug krijgen, waar we onze inwoners en partners weer mogen ontvangen”, aldus Baljeu.

Gunning aanbesteding
De renovatie, inclusief vijftien jaar onderhoud, is gegund aan het consortium ‘Hollands Licht’. Een samenwerking onder leiding van hoofdaannemer Kuijpers, samen met Kraaijvanger Architects, DGMR en Valstar Simonis. Het nieuwe ontwerp beoogt een meer logische indeling van het gebouw en een visuele verbinding van de Statenzaal met de stad Den Haag, middels een glazen gevel richting het Malieveld.

Gisteren presenteerde Kuijpers de plannen in het provinciehuis.

“We zijn vereerd dat Provincie Zuid-Holland Kuijpers als partner heeft gekozen voor de verduurzaming van het hoofdgebouw. Een mooie opgave die goed past in onze ambitie om alleen nog energieneutrale en gezonde gebouwen te realiseren”, aldus algemeen directeur Aukje Kuypers.

Duurzaam en energieneutraal
Bij de duurzame renovatie van het provinciehuis wordt de derde verdieping vervangen door een duurzame dakopbouw, die natuurlijk licht het gebouw in filtert, maar direct zonlicht buiten houdt. Isolatie van de bestaande gevels en drievoudige beglazing helpen opwarming tegen te gaan en dragen bij aan vermindering van de koellast. Daarnaast zorgen zonnepanelen op het dak, in combinatie met energieopslag in de bodem (WKO) ervoor dat de gebouwgebonden energie duurzaam en lokaal wordt opgewekt. Verder worden materialen zo veel mogelijk hergebruikt en eventuele nieuwe materialen hebben een verantwoorde (circulaire) herkomst.

Planning
Het casco-ontwerp wordt het komende jaar uitgewerkt, waarbij ook het interieurontwerp wordt geïntegreerd. De renovatie start na de zomer starten en wordt begin 2022 afgerond. Naast het ontwerp voor het hoofdgebouw van het provinciehuis werkt het consortium de komende periode ook een plan voor de verduurzaming van de overige panden van het complex uit.

Duurzaamheid Politiek Regio Renovatie Provinciehuis


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×