Excessen rond Peurbakkentocht: Maat vol voor buurtverenigingen

In een gezamenlijke brief aan burgemeester Lenferink uiten de wijkverenigingen Maredorp-De Camp en Pancras-West hun zorgen over een aantal gebeurtenissen tijdens en na de Peurbakkentocht die afgelopen vrijdagavond voor de 34e keer werd gehouden. “We zijn zeer verontrust nu er op de Hooglandse Kerkgracht en de Oude Rijn sprake is geweest van fysiek geweld tegen  onschuldige burgers,” schrijven voorzitters Arthur Elias en Foppe van Rees-Vellinga die de incidenten een direct gevolg van het evenement noemen. “Ook is er midden in de nacht sprake geweest van onaanvaardbaar lawaai gedurende zeker een half uur op een boot die uiteindelijk bij de Kaasmarkt aanlegde.”

Volstrekt onaanvaardbaar
“Primair kan de vraag gesteld worden of een optocht door de wateren van Leiden van boten, waarop vooral hossende en steeds dronken wordende personen staan een vertoning is waar de stad op zit te wachten. Omdat dit voor velen toch een aantrekkelijk schouwspel schijnt te zijn, kunnen we daarmee leven, maar we vinden het wel jammer dat het creatief karakter van dit evenement steeds meer op de achtergrond komt,” aldus de wijkvertegenwoordigers in hun brief. “Maar de gevolgen van dit spektakel zijn naar onze mening volstrekt onaanvaardbaar.”

De twee wijkvoorzitters schuwen er in hun uitgebreide relaas niet voor om met de vinger te wijzen naar de veroorzakers van een deel van de overlast: de opvarenden van de Peurbak van de Planet Group uit Leiderdorp bijvoorbeeld.

“Rond 00.30 kwam de boot van Planet Group terug varen van Annies richting Hooigracht. Op deze boot werd een geluidsniveau geproduceerd van een door de wijkvereniging langs de Oude Rijn gemeten 105 decibel. “Eerder op de route is de heren verzocht het geluid uit te zetten of tenminste te matigen. Daaraan werd geen gehoor gegeven. Zelfs op het midden van de Hooglandse Kerkgracht werd ernstige overlast ondervonden door bewoners thuis. Ook nadat de boot aan de Kaasmarkt kant was aangelegd, was er geen sprake van demping van het geluid.”

Een bewoner van de Oude Rijn die de situatie in het kader van bewijsvoering op de gevoelige plaat vastlegde, kreeg volgens de brievenschrijvers te maken met fysiek geweld. “Dit (het maken van foto’s, red.) bleek zoveel agressie bij de duidelijk bezopen lieden op de boot op te roepen dat enkelen daarvan zijn omgelopen naar de Oude Rijn. Een bewoner, die rustig voor het huis zat, waarvan uit was gefotografeerd, werd door een van de personen afkomstig van de boot fysiek aangevallen. Dankzij de interventie van een van de buren is de man van verder geweld afgehouden. De persoon was duidelijk zo dronken dat hij vervolgens omviel.” Omstanders belden in verband met het uit de hand lopen van de situatie 112. Volgens Elias en Van Rees-Vellinga was de politie er echter vooral op uit om aangifte te voorkomen.

Aanranding op Hooglandse Kerkgracht
Twee andere ernstige incidenten hebben zich voorgedaan op de Hooglandse Kerkgracht. Zo staat in de brief aan de burgemeester. “Recht voor het weeshuis heeft die vrijdagavond een poging tot aanranding plaatsgevonden. Dit is door een van de bewoners geconstateerd, die direct 112 heeft gebeld. Andere bewoners van de Hooglandse Kerkgracht hebben zelf te maken gehad met fysiek geweld, waarbij de politie moest optreden. Nadat een bewoonster een duidelijk dronken voorbijganger erop gewezen had dat hij met zijn handen van op het pad neergezet materiaal moest afblijven, werd zij door deze man aangevallen. Ofschoon zij zich goed heeft kunnen verweren, bleek zij uiteindelijk toch gewond aan haar enkel, waarvoor zij zich in het ziekenhuis heeft moeten laten behandelen. De aanvaller is door de opgeroepen politie aangehouden.”

Vuilniszakken vol rommel in de gracht
Naast bovengenoemde incidenten trekken de wijkbestuurders ook aan de bel over de troep die de Lakenfeesten in de wijk veroorzaken. “Ook dit jaar hebben wij tot onze spijt moeten constateren dat na afloop van de tocht massa’s vuil op straat zijn achtergebleven. Een aantal mensen gooit gewoon de rommel in de gracht. Ook op zaterdag bleef veel vuil op straat achter, ondanks de veegbeurt door een schoonmaakwagen van de gemeente.” Een van de buurtbewoners heeft veertig meter Oude Rijn zelf schoongemaakt en twee vuilniszakken met bierblikjes en glazen uit het water gevist.

Maat vol
Voor de buurtverenigingen is de maat nu vol. “Die conclusie trekken de besturen na de afgelopen Peurbakkentocht. “Nu als uitvloeisel van dit evenement buiten het extreme lawaai ook inwoners van onze wijken fysiek worden bedreigd, verzoeken wij u dan ook dringend een aantal maatregelen te nemen die de hierboven genoemde excessen kunnen voorkomen,” zo luidt de dringende oproep aan Lenferink. “Hierbij valt te denken aan een maatregel ter beperking van het alcoholgebruik op de boten, de instructie om na afloop van de tocht de geluidsinstallatie op de boten direct uit te zetten, meer controle op straat en op het water, zowel wat betreft overschrijding van de geluidsnormen, als ter bescherming van de Leidse burger, die op straat van een gezellige zomeravond wenst te genieten.”

Reactie bestuur Lakenfeesten
Voorzitter Nilles Raken van het Lakenfeestenbestuur waar ook de Peurbakkentocht onder valt, reageert geschrokken. “We hebben er dit jaar juist veel meer dan voorheen aan gedaan om alles in goede banen te leiden. Deelnemers hebben we ook op het hart gedrukt om werk te maken van hun Peurbak zodat het vooral voor de toeschouwers een aantrekkelijk plaatje oplevert. Daar hebben we ook veel positieve reacties op gehad. Raken benadrukt dat ook in het reglement voor deelname aan de Peurbakkentocht staat dat het gebruik van alcohol tot een minimum beperkt dient te worden. “Maar alle deelnemende boten controleren kunnen we niet.”

De incidenten waar de buurtverenigingen nu op wijzen, zijn gebeurd na afloop van de Peurbakkentocht. “Dat geldt ook onze vergunning niet meer en moeten mensen zich gewoon aan de normale regels op het water houden,” stelt Raken die nog niet vooruit wil lopen op eventueel te nemen maatregelen door zijn organisatie. “We willen nu eerst even van de politie en de gemeente horen wat er precies is geconstateerd. Pas daarna volgen eventuele stappen.” Het reglement van deelname aan de Peurbakkentocht voorziet overigens wel in de mogelijkheid van een schorsing.

Reactie Planet Group

De eigenaren van Planet Group balen enorm van alle commotie en zeggen zich ook niet te herkennen in de felle kritiek van de buurtverenigingen. “We zijn inderdaad van het jurypodium naar de Kaasmartk gevaren met de muziek aan, maar dat werd langs de kant enthousiast ontvangen door het ook daar nog massaal aanwezige publiek,” zegt een woordvoerder van het bedrijf. “Ook de handhavers die wwe onderweg tegenkwamen zwaaiden vrolijk.”

Bij de Kaasmarkt werd de Peurbak ontmanteld en verdween de kostbare geluidsapparatuur in de vrachtwagens waarmee het bedrijf de spullen kwam ophalen. “Daarbij werden we vanaf de overkant van het water gefilmd en heeft een van de mensen die bij ons aan boord was inderdaad de keus gemaakt om verhaal te gaann halen. Daarbij heeft hij zich niet agressief gedragen, maar kreeg juist zelf meteen een knal voor z’n kop.”

Het bedrijf uit Leiderdorp zegt het te betreuren als er overlast door hen is ervaren. “Dat is nooit onze bedoeling geweest. We zijn juist enorm enthousiast over de Peurbakkentocht waar we vorig jaar voor het eerst aan mee hebben gedaan. We zijn negen maanden bezig geweest met onze peurbak. We wilde absoluut geen boot, maar echt een eigen bouwsel. Dat werd een vlot van olievaten en daar kregen we veel vol over toegewuifd.” Of ze volgend jaar weer mee doen, weten ze nog niet. “We gaan dit eerst allemaal eens laten bezinken.”

 

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek peurbakkentocht


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×