Excessen rond Peurbakkentocht: Maat vol voor buurtverenigingen

93

In een gezamenlijke brief aan burgemeester Lenferink uiten de wijkverenigingen Maredorp-De Camp en Pancras-West hun zorgen over een aantal gebeurtenissen tijdens en na de Peurbakkentocht die afgelopen vrijdagavond voor de 34e keer werd gehouden. “We zijn zeer verontrust nu er op de Hooglandse Kerkgracht en de Oude Rijn sprake is geweest van fysiek geweld tegen  onschuldige burgers,” schrijven voorzitters Arthur Elias en Foppe van Rees-Vellinga die de incidenten een direct gevolg van het evenement noemen. “Ook is er midden in de nacht sprake geweest van onaanvaardbaar lawaai gedurende zeker een half uur op een boot die uiteindelijk bij de Kaasmarkt aanlegde.”

Volstrekt onaanvaardbaar
“Primair kan de vraag gesteld worden of een optocht door de wateren van Leiden van boten, waarop vooral hossende en steeds dronken wordende personen staan een vertoning is waar de stad op zit te wachten. Omdat dit voor velen toch een aantrekkelijk schouwspel schijnt te zijn, kunnen we daarmee leven, maar we vinden het wel jammer dat het creatief karakter van dit evenement steeds meer op de achtergrond komt,” aldus de wijkvertegenwoordigers in hun brief. “Maar de gevolgen van dit spektakel zijn naar onze mening volstrekt onaanvaardbaar.”

De twee wijkvoorzitters schuwen er in hun uitgebreide relaas niet voor om met de vinger te wijzen naar de veroorzakers van een deel van de overlast: de opvarenden van de Peurbak van de Planet Group uit Leiderdorp bijvoorbeeld.

“Rond 00.30 kwam de boot van Planet Group terug varen van Annies richting Hooigracht. Op deze boot werd een geluidsniveau geproduceerd van een door de wijkvereniging langs de Oude Rijn gemeten 105 decibel. “Eerder op de route is de heren verzocht het geluid uit te zetten of tenminste te matigen. Daaraan werd geen gehoor gegeven. Zelfs op het midden van de Hooglandse Kerkgracht werd ernstige overlast ondervonden door bewoners thuis. Ook nadat de boot aan de Kaasmarkt kant was aangelegd, was er geen sprake van demping van het geluid.”

Een bewoner van de Oude Rijn die de situatie in het kader van bewijsvoering op de gevoelige plaat vastlegde, kreeg volgens de brievenschrijvers te maken met fysiek geweld. “Dit (het maken van foto’s, red.) bleek zoveel agressie bij de duidelijk bezopen lieden op de boot op te roepen dat enkelen daarvan zijn omgelopen naar de Oude Rijn. Een bewoner, die rustig voor het huis zat, waarvan uit was gefotografeerd, werd door een van de personen afkomstig van de boot fysiek aangevallen. Dankzij de interventie van een van de buren is de man van verder geweld afgehouden. De persoon was duidelijk zo dronken dat hij vervolgens omviel.” Omstanders belden in verband met het uit de hand lopen van de situatie 112. Volgens Elias en Van Rees-Vellinga was de politie er echter vooral op uit om aangifte te voorkomen.

Aanranding op Hooglandse Kerkgracht
Twee andere ernstige incidenten hebben zich voorgedaan op de Hooglandse Kerkgracht. Zo staat in de brief aan de burgemeester. “Recht voor het weeshuis heeft die vrijdagavond een poging tot aanranding plaatsgevonden. Dit is door een van de bewoners geconstateerd, die direct 112 heeft gebeld. Andere bewoners van de Hooglandse Kerkgracht hebben zelf te maken gehad met fysiek geweld, waarbij de politie moest optreden. Nadat een bewoonster een duidelijk dronken voorbijganger erop gewezen had dat hij met zijn handen van op het pad neergezet materiaal moest afblijven, werd zij door deze man aangevallen. Ofschoon zij zich goed heeft kunnen verweren, bleek zij uiteindelijk toch gewond aan haar enkel, waarvoor zij zich in het ziekenhuis heeft moeten laten behandelen. De aanvaller is door de opgeroepen politie aangehouden.”

Vuilniszakken vol rommel in de gracht
Naast bovengenoemde incidenten trekken de wijkbestuurders ook aan de bel over de troep die de Lakenfeesten in de wijk veroorzaken. “Ook dit jaar hebben wij tot onze spijt moeten constateren dat na afloop van de tocht massa’s vuil op straat zijn achtergebleven. Een aantal mensen gooit gewoon de rommel in de gracht. Ook op zaterdag bleef veel vuil op straat achter, ondanks de veegbeurt door een schoonmaakwagen van de gemeente.” Een van de buurtbewoners heeft veertig meter Oude Rijn zelf schoongemaakt en twee vuilniszakken met bierblikjes en glazen uit het water gevist.

Maat vol
Voor de buurtverenigingen is de maat nu vol. “Die conclusie trekken de besturen na de afgelopen Peurbakkentocht. “Nu als uitvloeisel van dit evenement buiten het extreme lawaai ook inwoners van onze wijken fysiek worden bedreigd, verzoeken wij u dan ook dringend een aantal maatregelen te nemen die de hierboven genoemde excessen kunnen voorkomen,” zo luidt de dringende oproep aan Lenferink. “Hierbij valt te denken aan een maatregel ter beperking van het alcoholgebruik op de boten, de instructie om na afloop van de tocht de geluidsinstallatie op de boten direct uit te zetten, meer controle op straat en op het water, zowel wat betreft overschrijding van de geluidsnormen, als ter bescherming van de Leidse burger, die op straat van een gezellige zomeravond wenst te genieten.”

Reactie bestuur Lakenfeesten
Voorzitter Nilles Raken van het Lakenfeestenbestuur waar ook de Peurbakkentocht onder valt, reageert geschrokken. “We hebben er dit jaar juist veel meer dan voorheen aan gedaan om alles in goede banen te leiden. Deelnemers hebben we ook op het hart gedrukt om werk te maken van hun Peurbak zodat het vooral voor de toeschouwers een aantrekkelijk plaatje oplevert. Daar hebben we ook veel positieve reacties op gehad. Raken benadrukt dat ook in het reglement voor deelname aan de Peurbakkentocht staat dat het gebruik van alcohol tot een minimum beperkt dient te worden. “Maar alle deelnemende boten controleren kunnen we niet.”

De incidenten waar de buurtverenigingen nu op wijzen, zijn gebeurd na afloop van de Peurbakkentocht. “Dat geldt ook onze vergunning niet meer en moeten mensen zich gewoon aan de normale regels op het water houden,” stelt Raken die nog niet vooruit wil lopen op eventueel te nemen maatregelen door zijn organisatie. “We willen nu eerst even van de politie en de gemeente horen wat er precies is geconstateerd. Pas daarna volgen eventuele stappen.” Het reglement van deelname aan de Peurbakkentocht voorziet overigens wel in de mogelijkheid van een schorsing.

Reactie Planet Group

De eigenaren van Planet Group balen enorm van alle commotie en zeggen zich ook niet te herkennen in de felle kritiek van de buurtverenigingen. “We zijn inderdaad van het jurypodium naar de Kaasmartk gevaren met de muziek aan, maar dat werd langs de kant enthousiast ontvangen door het ook daar nog massaal aanwezige publiek,” zegt een woordvoerder van het bedrijf. “Ook de handhavers die wwe onderweg tegenkwamen zwaaiden vrolijk.”

Bij de Kaasmarkt werd de Peurbak ontmanteld en verdween de kostbare geluidsapparatuur in de vrachtwagens waarmee het bedrijf de spullen kwam ophalen. “Daarbij werden we vanaf de overkant van het water gefilmd en heeft een van de mensen die bij ons aan boord was inderdaad de keus gemaakt om verhaal te gaann halen. Daarbij heeft hij zich niet agressief gedragen, maar kreeg juist zelf meteen een knal voor z’n kop.”

Het bedrijf uit Leiderdorp zegt het te betreuren als er overlast door hen is ervaren. “Dat is nooit onze bedoeling geweest. We zijn juist enorm enthousiast over de Peurbakkentocht waar we vorig jaar voor het eerst aan mee hebben gedaan. We zijn negen maanden bezig geweest met onze peurbak. We wilde absoluut geen boot, maar echt een eigen bouwsel. Dat werd een vlot van olievaten en daar kregen we veel vol over toegewuifd.” Of ze volgend jaar weer mee doen, weten ze nog niet. “We gaan dit eerst allemaal eens laten bezinken.”

 

Delen

93 reacties

  • Vanstrater Marieke

   Carla Opdam Mark ik denk dat het een opstapeling is voor deze mensen. Het is én Peurbakkentocht én Leidens Ontzet én nog meer van dat soort dagen/feesten. En dan hebben we het nog niet over de gemiddelde student die lallend door de straten zwalkt iedere donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Ik woon zelf niet in de binnenstad maar zou mij kunnen voorstellen dat het vervelend is

   • José van Breda op

    Tijdens de uitzending werd regelmatig, in positieve zin, het alcoholgebruik genoemd alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat je alleen feest kunt vieren net heel veel alcohol. Jammer dat dit ook de grootste problemen veroorzaakt rondom de feesten.
    Iets doen aan de beeldvorming en alcoholgebruik benoemen in negatieve zin lijkt me gepast. Ik snap de onvrede van de onwonenden.

  • Carla Opdam Mark

   Vanstrater Marieke heb in de binnenstad gewoond, en idd dat is regelmatig lawaai
   Maar daar kies je toch ook voor, mooi historisch wonen in het centrum houd ook in dat je meer lawaai hoort dan in een buitenwijk
   Ze kunnen ook alle pluspunten eens opnoemen 😜

  • Vanstrater Marieke

   Carla Opdam Mark ja dat is waar maar als er een peurbak om half 1 s nachts nog met 105 decibels voor je deur staat te blèren dan snap ik wel dat je het zat bent. En dan heb ik het nog niet eens over de rommel die ze achterlaten en tegen je voordeur aan pissen

  • Carla Opdam Mark

   Vanstrater Marieke oh ze pissen rustig door je brievenbus of je vind een hamburger, maar dat kan elk weekend zo zijn, niet noodzakelijkerwijs op dit soort dagen
   Nou hebben wij honden 😜 dus dat doen ze dan maar 1 x
   Snap wel dat het niet fijn is maar wel een keuze als je vlakbij cafés en midden in een uitgaansgebied woont
   Er zijn nl veel meer voordelen aan het wonen in onze prachtige binnenstad
   Ga je alles afschaffen dan kun je net zo goed in een openluchtmuseum gaan wonen
   Neemt niet weg dat er wel beter gehandhaafd kan worden

   • Lekker afschaffen die peurbakkentocht het is alleen maar een zooitje ook dat feest op het stadhuisplein 1 en al een bende na afloop.

  • Carla Opdam Mark

   Agressie van beide kanten is zeker uit den boze , maar drank van de ene kant(daar zou iets beter op gelet kunnen worden ) en onmacht en die laatste druppel van de andere kant, zijn de ingrediënten
   Reden dus om dit eens te bespreken en betere afspraken maken

  • Fatma Gulsen Dönmez

   Heb ook in de binnenstad gewoond en vanaf woensdag tot zondag altijd herrie gehad van studenten jongeren die naar hun zin had i v m drank en gezelligheid als het teveel werd zei ik er wat van want sliep heel slecht daardoor maar gaan klagen over peurbakken tocht vind ik wel te ver gaan want dat is 1 x per jaar en net als 2 / 3 oktober ook 1 x per jaar daar moet je door heen bijten zou ik zeggen

  • Saskia Saskia

   Carla Opdam Mark Hm ik ben een van deze buurtbewoners en inderdaad van het type ‘hoort erbij, had ik maar niet in de binnenstad moeten wonen’. Maar ik zie ook dat de Peurbakkentocht de laatste jaren steeds minder leuk wordt. Dit zit in 3 dingen:
   – het absurd harde geluid, tijdens maar vooral ook ‘s nachts na de tocht (even: als je ‘s nachts je geluid op vol zet ben je gewoon een aso, laten we niet doen of dat ‘erbij hoort’)
   – de troep die wordt achtergelaten en in de gracht gesmeten. Ik doe na evenementen met mijn dochtertje meestal even een rondje afvalruimen op ‘ons’ stukje gracht maar na de Peurbakkentocht is dat echt een kluif. Overal glas, blikjes, plastic.. Als mensen het mee kunnen nemen kunnen ze het ook mee terug nemen vind ik maar he, kennelijk niet. Ik blijf met plezier het rondje doen maar de Peurbakkentocht is echt het vieste evenement van het jaar.
   – het vele alcohol drinken waardoor er steeds meer opstootjes komen en ook meer ‘aso’ gedrag.
   Mijn dochtertje gaf dit jaar aan eigenlijk niet meer te willen kijken. Ze had oordopjes ingedaan tegen de herrie en miste ‘leuke’ boten (“mama wat vinden die mensen hier leuk aan?” 😳). Gelukkig zijn er nog boten als die van de Stamgasten, de drijvende auto van Autoschade en eeehm.. diep denken nu. Ik vind de Peurbakkentocht een fantastisch evenement EN hij is dringend toe aan een upgrade!

  • Nee tocht mag blijven. Maar alle. Remmen hoeven niet los hoor. Dat heet sociaal zijn..de drank moet weg als men zich niet kan beheersen..

 1. Rogier Lieftinck op

  Wij stonden op de Kippenbrug het verschijnsel “Peurbakkentocht” te aanschouwen. Het is een gelegaliseerd drankgelag en een aanslag op onze gehoororganen (en vooral die van de opvarenden). Het is ronduit stuitend hoe hard de “muziek” staat. Het brugdek dreunde mee in de maat, nooit eerder zoiets ervaren. Als we zien hoe de opvarenden bezig zijn met drank en herrie, moet ik vaststellen dat er écht veel grenzen worden overschreden. Waar gaat het over ? Daarom stel ik voor: een geheel alcoholverbod voor de varenden, en alleen maar live muziek, en dan wel zónder versterking. Het is een verademing om een blaaskapel LIVE te horen spelen !

 2. Kathy Bamborough

  wonen in die …dure huizen … langs de grachten meestal geen leidenaren vandaar , je kan wel met een lijstje en een vergrootglas door de stad gaan lopen ..oh kijk daar gebeurt wat en oh daar ook snel opschrijven stel muggenzifters zeg , verhuizen naar buiten de randstad mischien een optie ??

 3. Fred van der Hoek

  Kom op wat is dit voor onzin 😠 er is 3 okt en dit dat er feest is en dat je een beetje buiten je boekje mag gaan ….. pffff kom op zeg . Leiden andere vereniging 👍

 4. Allert Goossens

  Wat een reacties! Duidelijk dat we in een tijdperk leven dat je schijt aan elkaar moet hebben. Bewoners hebben ook gewoon hun rechten, of niet soms?!

 5. Ik heb gekeken op de Herengracht.
  De eerste 30 boten was een stevig volume, maar nog goed te doen.
  Vanaf nummer 30 was het bijna pijnlijk om te horen.
  Dat veel boten aan de Herengracht gaan aanleggen voor een sanitaire stop en daarbij de muziek laten doorspelen maakt het niet prettig om daar te blijven kijken. Op het laatst lagen er drie te stampen naast elkaar.

 6. Loes Swerts-Mentink

  sorry ik snap het wel. Leiden wordt steeds drukker. En waarom al die nare reacties. De bewoners mogen het toch vervelend vinden. Snap al die haat reacties niet zo goed. Die mensen hebben zoveel herrie en bende voor hun deur van iedere keer weer een ander evenement dat je op een gegeven moment denkt nu even niet.. .

 7. Tijd voor een goede evaluatie van dit event!
  Wat gaat goed en wat kan verbeterd worden.
  De organisatoren zullen dit vast oppikken.

  • Een inwoner van Leiden op

   Voor al diegenen die vinden dat binnenstadbewoners te veel klagen:
   Vele binnenstadbewoners wonen hier al heel veel jaren en in de loop van die jaren is de overlast in welke vorm dan ook alleen maar erger en erger geworden. Echt tot niveau ‘helemaal niet leuk meer’, zacht uitgedrukt. En het zijn echt niet alleen de vele feesten waar de binnenstad mee opgezadeld wordt die zulke vreselijke overlast veroorzaken. Vergeleken met jaren geleden is de peurbakkentocht inderdaad gezonken tot niveau nul met al die boten die niks voorstellen en met al die straalbezopen lui aan boord of pissend tegen huizen en bomen. Aan de recreatieve boten moet de gemeente sowieso ook eens wat doen: velen varen met mooi weer ook met enorme herrie door de grachten. Overdag nog te doen ( hoewel ook verboden in de APV meen ik) maar ’s nachts echt niet leuk. Voor al diegenen die dus vinden dat binnenstadbewoners niet zo moeten zeuren: ik raad jullie aan een brief te sturen naar B&W met de vraag of álle feesten de komende jaren bij jullie in de buurt/straat kunnen plaatsvinden. Eens kijken hoe jullie dan gaan reageren!

 8. José Van Het Veld

  Tijdens de uitzending werd regelmatig, in positieve zin, het alcoholgebruik genoemd alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat je alleen feest kunt vieren met heel veel alcohol. Jammer dat dit ook de grootste problemen veroorzaakt rondom de feesten.
  Iets doen aan de beeldvorming en alcoholgebruik benoemen in negatieve zin lijkt me gepast. Ik snap de onvrede van de onwonenden.

 9. Charles Verwer

  Tjonge jonge, sommige mensen moeten altijd wat te zeiken hebben!… als je rust wil ga dan lekker buiten de stad wonen!… heb zelf 20 jaar in hartje centrum gewoond, je weet nou eenmaal dat je met dit soort evenementen wat geluid kan verwachten!..

  • Een inwoner van Leiden op

   @Charles Verwer: voor uw informatie; er is een duidelijk verschil tussen ‘wat geluid’ en ‘enorme geluidsoverlast’. En agressie tegenover binnenstadbewoners kan toch ook echt niet.

  • Een inwoner van Leiden op

   @Elly Heeren-Schipper: waarom krijg ik gezien uw reactie de indruk dat u zelf meedoet aan overlast veroorzaken? Overlast in de binnenstad is trouwens niet 1× per jaar hoor. Staat u er wel eens bij stil dat evenementen voor iedereen leuk moeten zijn? O nee, moet natuurlijk alleen leuk zijn voor bierzuipers, geluidsoverlast veroorzakers en ladderzatte lui. In mijn ogen lui die alleen met dit soort dingen een feestje kunnen laten slagen. Zielig!

  • Saskia Saskia

   Elly Heeren-schipper Knetterharde muziek middenin de nacht, dronkemansgeweld en aanranding zijn niet meer ‘zo gezellig’. Dat was vroeger niet met de Peurbakkentocht, nu wel. Laten we niet doen of dat normaal is, goed om daar iets aan te doen!

 10. Cees Mentink op

  Peurbakken, altijd leuk.
  Mooi weer, even de stad in.
  We dachten een paar gezellige uurtjes te hebben,
  met onze kleindochter op de schouders.
  Boten kijken, terrasje pikken, praatje hier, praatje daar.
  Niks van dat alles, helaas.
  Het lawaai was niet te harden
  Wegwezen.
  Zou dit onder Aad van de Luit ook zo gegaan zijn?

  • Een inwoner van Leiden op

   @Cees Mentink: Nee, dat zou dan zeker niet gebeurd zijn. Maar wat wil je met een burgemeester die dit alles ook oké schijnt te vinden.

 11. Ja mensen, dat heet in Leiden een “bruisende binnenstad” voor “echte Leienaren”: oorverdovend lawaai, deurpissen, straatvervuiling, herrieschoppen, bedreigingen, mateloos alcohol zuipen en pillen slikken, en meer van dergelijk leuks. Wie dat niet gezellig en feestelijk vindt is geen “echte Leienaar” en moet niet in en om de Leidse binnenstad gaan wonen. Misschien ook niet in wijken verderop waar de herrie ook nog gehoord kon worden.
  Leiden is nu eenmaal geen stad van kunst, cultuur en wetenschap, maar een oord van bonkend dreunlawaai, onbeschoftheid, luid geschreeuw, zuippartijen, deurpissen en straatvervuiling. Zo willen gemeenteraad, college van B&W en sommige horecaffers de stad nu eenmaal op de kaart zetten. Wen er maar aan.

  • Een Leids burger op

   Deurpissen geeft zeker een ¨bruisende¨ binnenstad hoor , maar laat ze dat dan maar lekker bij het college van B&W en de gemeenteraadsleden doen…… 🙂
   Bijna elk evenement veroorzaakt wel ergens overlast maar het moet nu ook weer niet de spuitgaten uitlopen. Ook een beetje geluidsoverlast is niet te voorkomen bij dat soort evenementen maar 105dB is toch wel TE hard, zeker gedurende langere tijd.

 12. Het bezwaar is terecht. Vele bewoners wonen al jaren in deze omgeving er zijn panden die al meet dan 70jaar in het bezit zijn van generatie op generatie. Naar mijn mening hebben deze rasechte trouwe bewoners en Leidenaren alle recht van spreken om aan te geven dat de maat vol is. En iedereen die zegt het is maar 1x per jaar. Het is 2 en 3 oktober met daarbij de dagen ervoor al problemen met betrekking tot bereikbaarheid opbouwen en vervolgens ook afbreken. Vervolgens peurbakkentocht wat meer een (foute) reclametocht is. Waarbij al ruim voorafgaand aan het evenement bezoekers langs de kade staan. En pas na een tijdjes iedereen weer weg is. Dus degene die vinden dat het zeuren is dat zijn de buitensingelse mensen die komen en gaan en dan is het klaar. Veel te kortzichtig om te reageren dat het azijnzeikers zijn of “dat hadden geweten bij het gaan wonen in het centrum. Er wonen mensen al op die plekken van voor dat Aad met het idee van de peurbakkentocht was gekomen. Dus tja…. denk na en lekker als je in de social media met naam en toenaam van je bedrijf genoemd wordt dat het aso gedrag was…

  • R. de Bruijn op

   Fijn dat hier de gehele brief te lezen valt met alle nuances. Blijkt een zeldzaamheid. Peurbakken ja! Graag zonder extreme excessen.

 13. Een Leids burger op

  ¨…als ter bescherming van de Leidse burger, die op straat van een gezellige zomeravond wenst te genieten.¨

  Prima, zo mag ik het graag horen. Nogmaals : een evenement veroorzaakt altijd wat overlast, maar ook daaraan mogen best grenzen gesteld worden. Niet ALLES zou maar moeten mogen.

 14. Carla Ouwerkerk

  Heb zelf op de Hooglandse Kerkgracht gewoond met toen nog de markt voor mijn ramen
  Kon op zaterdag niet eens naar buiten kijken of mijn raam open doen
  Lege kratten stonden op mijn stoep maar ik heb nooit geklaagd.
  Die ene dag in de week ach de andere 6 dagen was het meestal rustig.
  Enige wat ik jammer vindt aan de peurbakkentoch is dat er niet veel leuke versierde/verbouwde boten meer zijn.
  Het is alleen muziek en dans.
  Waar zijn de leuke bootjes gebleven?
  De man in een Ton of de man die over water liep.
  De leuk verbouwde boten zie ik nergens meer.
  Jammer.

 15. Patricia Hoogkamer

  Ze mogen zeker wel is er wat aan doen net als vroeger een leuk thema bouwen ook leuk voor de Kids nu zijn het alleen maar een tocht van dronkenensen op die boten

 16. Sonja Prins-Gerichhausen

  Men heeft het over 1 x Per jaar. Was dat maar waar.
  We hebben het dan nog niet met mooi weer al die boten tot ’s avonds/nacht laat harde muziek en drank.
  Het gaat niet om 1 evenement maar alles bij elkaar. Als je dat niet begrijpt zou ik zeggen ga is een jaartje in de binnen stad wonen.
  Ik ben na 6 jaar gelukkig weg uit de binnenstad.
  Weg van alle lallende en bezopen studenten en uitgaansgangers. Ik kan weer nomaal slapen

   • Binnenstadsbewoner op

    Tja, langdurig en excessief lawaai van 105 decibellen ruim na middernacht. Vernielingen, fysiek geweld, opstootjes, wildplassers, een AANRANDING, bewoners die naar het ziekenhuis moeten omdat ze mensen aanspreken die de boel aan het vernielen zijn en een enorme berg afval op straat en in de gracht die niet door organisatie of gemeente wordt opgeruimd. Nee, da’s gezellig en daar moet je maar tegen kunnen.
    De Leidse binnenstad is geen feestterrein waar iedereen naar goeddunken na te veel alcohol maar kan doen waar ie zin in heeft. En ja, er wonen ook gewoon mensen, en gezinnen, en ouderen.
    De Peurbakkentocht kan best ook zonder versterkt geluid en minder alcohol en met veel meer creativiteit worden uitgevoerd. Dat lijkt me leuker en gezelliger.

   • Een inwoner van Leiden op

    Jenny Zwart wat ben jij een triest figuur zeg. Niet iedereen die in de binnenstad woont heeft een dikke portomonnee. Bovendien veel mensen die al heel lang geleden in de gulden tijd een huis hebben gekocht dus heus niet allemaal rijke lui. Jij doet zeker mee met dat bierzuipen en al die andere dingen? Beter dat jij dan naar de hei vertrekt.

 17. Jenny Zwart

  Ach je woont in het centrum. Zo wie zo moet je daar voor geld voor neer leggen. Duss. Voor dat geld heb je een heel groot huis op de hei.

 18. Het is een greep naar de macht van de vermaledijde middenstand.
  De bieromzet is belangrijker dan het welzijn en rust van de burgerij.

 19. Erik Stolk op

  Inderdaad als je in de stad woont, zoals ik ook, hoort dit er gewoon bij, dus niet zeuren.
  Overigens was er dit jaar weinig leuks te zien bij de peurbakkentocht. Het was voornamelijk bier en lawaai.
  Die auto, de boot met zonnepanelen en de boot met zingende bruiden waren de enige die ik mij nog herinner.

 20. Een feestje is leuk, maar sommige mensen lijken te vinden dat in de binnenstad alles maar moet kunnen. Ik woon gelukkig in een rustig hoekje, maar je kunt ze hier in het weekend om drie uur ’s nachts horen schreeuwen, twee straten verderop. Elk weekend. Ga in je eigen wijk gillen, zul je zien hoe snel je klappen krijgt.
  Rumoer hoort erbij in de binnenstad, en extra rumoer van een leuk feest ook. Maar er zijn grenzen.

 21. De overlast wordt veroorzaakt door het Leidse gemeentebestuur. Daar ligt het probleem. Bestuurders worden in NL enorm onder druk gezet om medewerking te verlenen aan festivals. Ook in Leiden. Ze durven geen maatregelen te nemen of een vergunning aan te scherpen. Allemaal bang. Inwoners moeten dan procederen en soms worden bezwaarmakers zelfs bedreigd. Zo werkt dat. Nederland tolereert zich kapot. En wat die peurbakkentocht betreft, wat een primitieve gelukzaligheid de laatste jaren.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline