Wethouder Marcel Cramwinckel te gast in het programma Politiek071. (Foto: Lieuwe van Slooten).

Tekort op Voorschotense meerjarenbegroting, maar wel geld voor het zwembad

Waar het op politiek vlak in veel delen van het land al zomervakantie is, staat voor de gemeente Voorschoten donderdag misschien wel de belangrijkste vergadering van het jaar op het programma. De gemeenteraad neemt besluiten over de uitgaven voor de komende jaren. Blijft het zwembad open? En komen er meer BOA’s bij? Het zijn dikke knopen die doorgehakt moeten worden. De gemeenteraad doet dat op basis van de kadernota die zorgvuldig is opgesteld door de wethouder van financiën Marcel Cramwinckel. “Maar we zijn er nog niet”, zegt de wethouder tijdens de laatste uitzending voor het zomerreces van Politiek071.

De kadernota is de eerste echte meerjarenbegroting van het nieuwe college na de verkiezingen van 2018. Toch is die niet sluitend en is er nog een gat van 300.000 euro. “Wij komen uit een moeilijke situatie hier in Voorschoten. We zijn weliswaar uit de gevarenzone, maar we houden nog steeds elk jaar heel weinig geld over”, legt Cramwinckel uit. Daarnaast zijn er externe factoren die de kadernota beïnvloeden. Zo heeft Voorschoten te maken met forse kosten voor de jeugdzorg, zijn er stijgende salarissen en pensioenpremies en zit de gemeente verstrengeld in steeds duurder wordende gemeenschappelijke regelingen. “Dat is het verschil met 2017, toen lag het aan onszelf. De enige overeenkomst is dat we het tekort ook nu moeten oplossen”, aldus de wethouder.


Wethouder Marcel Cramwinckel in gesprek met Lieuwe van Slooten tijdens Politiek071 over de kadernota en geld voor het zwembad

Openhouden zwembad
In de begroting voor de komende jaren is geld vrijgemaakt voor het openhouden van zwembad Het Wedde dat lang een heet hangijzer was. Verschillende pogingen werden ondernomen om financiering voor het zwembad te vinden, maar het ei van Columbus leek toch echt onvindbaar. Totdat de onderzoekers Keizers en Vissers op geld van Sportfondsen Voorschoten stuitten. “Dat is geld dat op hun rekening staat, maar eigenlijk van ons is”, vertelt Cramwinckel. Niemand wist van het bestaan ervan omdat het nooit officieel in de stukken heeft gestaan. “We gaan dat inzetten voor de exploitatie van het zwembad”, zegt de wethouder van financiën.

Hoe werkt de rekensom?
Om het zwembad open te houden is zo’n 400.000 euro per jaar nodig vanuit de gemeente Voorschoten. Nadat er is uitgezocht door de taskforce ‘Zwemmen in Voorschoten‘ dat dat bedrag niet omlaag kan omdat het zwembad al heel efficiënt werkt is er gezocht naar die vier ton per jaar. Die is er nu omdat Voorschoten de 975.000 euro uit het Sportfonds gebruikt. Dat geld wordt over tien jaar uitgesmeerd. Dan pompt de gemeente eenmalig 1 miljoen euro in het onderhoud van het zwembad dat afkomstig is uit de reserves. Ook dat geld is er omdat Voorschoten de laatste jaren veel onroerend goed heeft verkocht. Dan is er tot slot nog een jaarlijkse bijdrage van 85.000 nodig om de rest van de kosten te dekken. Uiteindelijk komt Voorschoten op een bijdrage van 285.000 euro per jaar uit. Dat is aanzienlijk minder dan de eerdere 400.000, maar vanwege de eenmalige onderhoudskosten gaat het jaarlijkse bedrag ook omlaag.

De nieuwe manier van financiering betekent overigens niet dat zwembad Het Wedde voor altijd open blijft. De oplossing is voor de komende tien jaar en over vijf jaar wordt al een evaluatiemoment gehouden. “Wat meespeelt is de vraag wat er in Leiden gebeurt”, zegt Cramwinckel. “Dat kunnen we over een aantal jaar pas beoordelen.” Of het zwembad definitief verdwijnt na tien jaar durft de wethouder niet te zeggen. “We hebben door de onderzoeken wel gemerkt dat er behoefte aan is, maar dat hangt af van de behoefte van de gemeente.”

Extra BOA’s
Een ander opvallend punt in de begroting is dat er extra capaciteit voor BOA’s (Buitengewoon Opsporing Ambtenaar) komt. Daar is zo’n 150.000 voor vrijgemaakt wat neer komt op iets meer dan twee fulltime BOA’s. Aan de extra handhavers was grote behoefte. Zo klaagde een aantal ouderen over de situatie (linkje). “We hebben vergelijkend onderzoek gedaan naar de capaciteit van andere gemeenten. De controle moet beter”, zegt Cramwinckel.

Vertrek Nanning Mol
Cramwinckel ging ook nog even in op het aanstaande vertrek van wethouder Nanning Mol uit Voorschoten die in september benoemd wordt als burgemeester van Laren. “Hij heeft het heel goed geheim gehouden, ik wist van niks”, zegt Cramwinckel die er een dubbel gevoel aan over houdt. “Hij is een van de architecten van het coalitieakkoord. Het is erg jammer dat hij weggaat, maar de gemeente Laren krijgt er een hele goede bestuurder bij.” De VVD denkt nu na over een opvolger van Mol. De nieuwe wethouder zal vervolgens ingestemd moeten worden door de Voorschotense gemeenteraad.

Voor wie trouwens nog vragen heeft over de meerjarenbegroting van Voorschoten organiseert het college dinsdag 9 juli een informatieavond in het Ambachts en Baljuwhuis. Donderdag 11 juli is de behandeling van de kadernota door de raad.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×