Raad zoekt geld voor Leids Mediafonds buiten 'potje cultuur'

Hoewel het Leidse college van burgemeester en wethouders de subsidie voor het Leids Mediafonds de komende twee jaar wil terugschroeven naar 100.000 euro, lijkt een meerderheid van de gemeenteraad dat bedrag liever op 250.000 euro te laten staan. Waar dat geld vandaan moet komen is nog niet helemaal duidelijk. Een aantal partijen vindt dat er gezocht moet worden naar cofinanciering, anderen dat de gemeente het geld zelf moet aanvullen totdat het evaluatiemoment in de tweede helft van 2020 is geweest. Wel is zeker dat het ‘potje cultuur’ hiervoor niet aangewend kan worden.


Reanne van Kleef in gesprek met D66-Raadslid Susannah Herman en CU-fractievoorzitter Pieter Krol over geld voor Leids Mediafonds.

In het potje cultuur is geen ruimte meer. Daar is niets aan ruimte,” zegt D66-raadslid Susannah Herman. “Ik ben zelf van mening dat de waarde van het Mediafonds veel verder gaat dan alleen cultuur en ook de producties zijn veel breder dan cultuur. De waarde van zo’n mediafonds draagt ook bij aan burgerschap en bijvoorbeeld de opkomst bij lokale verkiezingen. Wat mij betreft hoeft dit geld niet alleen maar uit het potje cultuur te komen. We gaan hard op zoek”

In 2017 werd besloten het Leids Mediafonds op te starten. Daar werd toen tweeëneenhalve ton ingestopt en het jaar daarop nog eens. De Leidse ChristenUnie vindt het net als D66 geen goed plan dat het bedrag nu nog maar één ton is. CU-fractievoorzitter Pieter Krol: “We hebben in 2017 met elkaar afgesproken om pas in 2020 of 2021 te evalueren wat het Mediafonds dan heeft gedaan. Een belangrijk principe dat daar achter zit, is dat goede onafhankelijke journalistiek niet iets is wat je tijdelijk doet, maar dat je dat structureel moet regelen. Het is zonde om nu tussentijds te zeggen dat we de bijdrage fors verminderen.”

Raadsmeerderheid
Partij Sleutelstad en de Partij voor de Dieren ondersteunen de visie van D66 en CU en vinden dat de gemeente het geld moet aanvullen tot 250.000 euro. Ook SP en PvdA staan positief tegenover een goed gevuld Mediafonds. Laatst genoemde partij laat weten positief tegenover het Mediafonds te staan en dat ze het voorstel van D66 en CU steunen als er dekking wordt gevonden voor die twee jaar. Al ligt het er wel aan waar het geld dan vandaan moet komen.

Mocht er dus dekking voor de ontbrekende 150.000 per jaar worden gevonden en zowel D66, CU, Partij Sleutelstad, Partij voor de Dieren, SP en PvdA het voorstel steunen, dan krijgt het voorstel met 22 stemmen een meerderheid.

Kritisch
GroenLinks liet bij monde van raadslid Walter van Peijpe weten het absoluut niet eens te zijn met D66 en CU. “Er stond voor twee jaar 250.00 ingepland. Het feit dat er nu weer voor twee jaar 100.000 wordt gereserveerd, betekent dat het fonds dus al twee ton extra krijgt.” CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie sloot zich bij deze mening aan. De VVD hielt zich buiten de discussie. Het standpunt van de partij is dan ook al lang en breed duidelijk. Ze staan niet achter het financieren van media door de gemeente en zien het liefst geen euro meer richting het Leids Mediafonds gaan.

Cofinanciering
Wat GroenLinks en CDA betreft moet het fonds op zoek naar cofinanciering. Ook de andere partijen vonden dat, zij het wellicht pas voor op de langere termijn, een goed idee. Voorzitter Bob Nieman van het Leids Mediafonds liet weten daar al mee bezig te zijn en richt zijn pijlen nu op de provincie Zuid-Holland, waar men ook met Mediafondsen bezig is. Hij hoopt daarin samen met de gemeente Leiden op te kunnen trekken.

Voorzitter Bob Nieman van Leids Mediafonds over het voortbestaan van het fonds en de financiering ervan.

Opmerkelijke nominatie Galjaardprijs
Opmerkelijk in de discussie is dat de gemeente Leiden, ondanks het beoogde korten van de subsidie, het Leids Mediafonds wel heeft voorgedragen voor de Galjaardprijs voor overheidscommunicatie. De prijs wordt uitgereikt door de Logeion beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals.

Cultuurwethouder Yvonne van Delft liet dan ook weten dat de hoogte van de subsidie niets te maken heeft met het functioneren van het fonds, want daar is men tot nu toe zeer tevreden over. “Het was puur een financiële afweging.” Het is inmiddels algemeen bekend dat de gemeente Leiden door de vele ambities veel geld aan het uitgeven is, de belastingen verhoogt en extra schulden maakt. Daardoor is er weinig financiële ruimte en ligt er een bezuinigingsronde van zo’n 12 miljoen in het verschiet.

Cultuur Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×