Verder dan deze impressie uit 2013 zal de ontwikkeling van IKEA Leiderdorp niet komen.

IKEA-locatie in Leiderdorp mogelijk bedrijventerrein

Wat er gaat gebeuren met de grond van IKEA in de Leiderdorpse Bospoort is formeel nog niet bekend, maar de kans lijkt groot dat het in de toekomst gebruikt zal worden als bedrijventerrein. VVD-wethouder Willem Joosten ziet dat tenminste als logische invulling nu IKEA definitief heeft besloten zich niet op de plek langs de snelweg te vestigen. In een brief aan de raad informeert Joosten de gemeenteraad over de laatste stand van zaken.

Chris de Waard in gesprek met de Leiderdorpse wethouder Willem Joosten over de IKEA-locatie in Bospoort.

Begin vorig jaar verwierf IKEA de grond in het gebied, maar liet al kort daarna weten dat er geen woonwarenhuis zou komen. Het bedrijf zet uit strategische overwegingen in op binnenstedelijke winkels, maar ook daarvoor komt de plek in Leiderdorp niet in aanmerking.

Contractueel hebben de gemeente Leiderdorp en IKEA zich al in 2017 verplicht om met elkaar in overleg te treden als er niet binnen 24 maanden zou zijn begonnen met de bouw van de grootschalige woonwinkel en die termijn verloopt eind dit jaar. Omdat nu al duidelijk is dat IKEA de grond zelf niet zal gaan gebruiken, wordt niet tot december gewacht met het maken van afspraken over de toekomst van het gebied en gaan gemeente en IKEA snel met elkaar om tafel om te praten over de beste invulling voor het gebied.

Geen tijdelijke invulling
De afgelopen periode zijn er ook verschillende opties onderzocht voor een tijdelijke invulling van de ontwikkelplek in Bospoort. Zo is gekeken of er een zonnepark kon komen, maar dat bleek niet haalbaar, zo werd eerder al duidelijk. De afgelopen periode is bekeken of het gebied ingezaaid kan worden met Olifantsgras. Dat kan verwerkt worden tot biobrandstof of verpakkingsmateriaal, maar ook dat blijkt niet op een rendabele manier te kunnen. Omdat nu wordt toegewerkt naar een definitieve bestemming, worden andere opties voor een tijdelijke invulling niet meer overwogen.

Advertentie

Economie Leiderdorp Politiek Ikea-locatie Leiderdorp


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×