Impressie van het nieuwe Indoor Sportcentrum dat Leiden gaat bouwen.

Blijvende zorgen bij Indoor sportcentrum over aanbesteding, capaciteit, verenigingsruimtes en verkeer

Zoveel mensen, zoveel wensen. Dat bleek deze week ook maar weer eens bij de bespreking van het uitvoeringsbesluit voor het Indoor Sportcentrum door de Leidse raadscommissie Onderwijs en Samenleving. Het college nam dat besluit kort voor het zomerreces en binnenkort heeft de raad het finale woord over de plannen voor de dubbele sporthal de de verouderde 3 Octoberhal en de Vijf Meihal gaat vervangen.

Chris de Waard sprak met na de beraadslagingen met PvdA-raadslid Martijn Otten, CDA-duoraadslid Julius Terpstra en met sportwethouder Dirkse over de bouw van de nieuwe Leidse sporthal.

Verenigingsruimtes
Hoewel iedereen wel blij is dat de realisatie van de nieuwe sportfaciliteit nu de laatste besluitvormingsfase ingaat, zijn er bij de verschillende fracties ook nog wel wensen en zorgen. Zo blijft de VVD hameren op eigen ruimtes voor de verenigingen die van de hal gebruik gaan maken, zodat ze het eigen clubgevoel kunnen beleven. Andere partijen onderschrijven dat, maar vinden niet dat dat allemaal een plek moet krijgen in het nieuwe complex. Dat kan volgens wethouder Dirkse ook niet, omdat de hal dan niet meer exploitabel is zonder veel extra gemeentegeld. “En daar hoor ik dan weer geen voorstellen voor,” aldus de sportwethouder die daarom onverkort vasthoudt aan de eerder geformuleerde uitgangspunten. De VVD wil in elk geval dat er stevige afspraken worden gemaakt met de aan te trekken pachter van de horeca in het nieuwe complex. Verenigingen zouden mogelijkheden moeten houden om zelf bijvoorbeeld koffie te zetten of limonade te schenken buiten zo’n pachter om.

Capaciteit
De PvdA maakt zich, overigens net als de Leidse Sportfederatie, nog steeds zorgen over de capaciteit van het nieuwe sportcentrum. Omdat dit in plaats komt van twee bestaande hallen neemt de totale capaciteit in Leiden maar beperkt toe, terwijl de stad en daarmee het aantal sporters groeit. Voor de komende jaren voorziet de nieuwe hal echter in de behoefte, weet Dirkse die daar onderzoek naar heeft laten doen. Hij erkent wel dat ook straks niet alles mogelijk is: “Veel verenigingen willen graag tussen 19.00 en 21.00 uur sporten en je kunt zo’n hal ook niet bouwen voor de piekmomenten, want dan zou hij veel te vaak leeg staan.

Topsportevenementen
Om leegstand van de topsporthal te voorkomen, komt de PvdA nog met een motie bij de besluitvormende discussie in de gemeenteraad. Raadslid Martijn Otten is bang dat er onvoldoende aandacht is voor het naar Leiden halen van grote sportevenementen. “Dat is eerder in Almere gebeurd. Daar is ook een prachtige hal gebouwd en die stond het eerste jaar altijd leeg omdat ze niet hadden nagedacht over topsportevenementen.”

Parkeren en verkeer
Met name het CDA maakt zich zorgen over het aantal parkeerplaatsen dat bij de hal wordt gerealiseerd. Dat zijn er 210, maar duoraadslid Julius Terpstra vreest dat dat niet voldoende zal zijn. “Zeker niet met zo’n voorstel van de PvdA om meer topsportevenementen naar de hal te halen. Dan zijn die plekken snel vol en gaan mensen in de wijk parkeren.” Wethouder Dirkse is daar niet zo bang voor. “We hebben een parkeernorm en die passen we ook toe. Bovendien is ons beleid er ook opgericht om mensen meer gebruik te laten maken van de fiets of het openbaar vervoer.” Het CDA is r niet gerust op en wil meer zekerheden voor de wijkbewoners. “Die mogen geen extra overlast krijgen.”

Aanbesteding
De eerstvolgende stap nadat de Leidse raad binnenkort definitief groen licht heeft gegeven voor het Indoor Sportcentrum is de aanbesteding. Dat is een onzekere factor. Eerder dit jaar mislukte immers de aanbesteding van zwembad De Vliet en de nieuwe ijshal. Volgens wethouder Dirkse die naast sport ook financiën in zijn portefeuille heeft, is de kans van slagen hier wel groter, maar zijn er ook nu zeker risico’s. “Een sporthal is een makkelijker project dan een zwembad in combinatie met een ijshal. Voor de inschrijvers zijn er dus minder risico’s.” Daar staat tegenover dat de bouwmarkt zo overspannen is dat aannemers de projecten voor het uitzoeken hebben en de krenten uit de pap kiezen. Om zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen, laat Dirkse het ministerie van Binnenlandse Zaken naar de aanbesteding kijken. Die doen een review en komen dan met adviezen. Die worden half oktober verwacht.

Leiden Politiek Sport Topsporthal


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×