In december 2018 trokken de 37 studenten in het pand Haaagweg 47. (Foto: Chris de Waard).

Haagweg 47 toch ten onrechte verkamerd

Wethouder Spijker (duurzame verstedelijking) geeft in een brief aan de gemeenteraad toe dat het vorig jaar verkamerde pand Haagweg 47 toch niet past binnen de nieuwe verkamerregels waar de gemeenteraad binnenkort een oordeel over moet vellen. Vooruitlopend op die besluitvorming gaf Spijker, tegen het advies van de regionale commissie bezwaar in, een omgevingsvergunning af om in het voormalige kantoorpand 37 onzelfstandige woonruimtes te realiseren. Ze blijft overigens wel achter dat besluit staan.

Daarbij speelde mee dat er geen sprake was van het onttrekken van woonruimte. Het pand was eerder immers ook geen woning. Ook zou het passen binnen de nieuwe regels, waarbij, als de raad ze onveranderd overneemt, voor de Haagweg een quotum zou gaan gelden van acht procent. Volgens een telling van de gemeente zou Haagweg 47 het 13e verkamerde pand in de straat worden en daarmee binnen dat nieuwe maximum vallen. “Er is gezien het aantal verkamerde panden aan de Haagweg geen sprake van een reeds behoorlijke belaste wijk,” vond Spijker toen.

De buurt trok in mei van dit jaar aan de bel en stelde dat de telling van de gemeente niet klopt. Volgens de omwonenden zijn er aan de Haagweg geen elf, maar 28 verkamerde panden. Fors boven de acht procent (vijftien panden). Naar aanleiding van de signalen uit de straat heeft de gemeente nader onderzoek gedaan en komt nu ook tot de conclusie dat het aantal panden aan de Haagweg inderdaad boven het quotum uitkomt.

Uit de brief van Spijker aan de gemeenteraad:

Het verschil van vijftien panden tussen de eerste inventarisatie van de gemeente en de tellingen van de omwonenden wordt op een drietal manieren verklaard:

  1. Bij zes van de vijftien panden die de buurt hebben aangemerkt als verkamerd blijkt – mede na fysieke controle(s) – sprake te zijn van (meerdere) zelfstandige appartementen en deze panden betreffen derhalve geen verkamerde panden;

  2. In drie van de vijftien panden die de buurt hebben aangemerkt als verkamerd blijkt – mede na fysieke controle(s) – gezinnen woonachtig te zijn, of minder dan drie personen woonachtig te zijn en ook deze panden betreffen derhalve geen verkamerde panden;

  3. De overige zes van de vijftien panden die door de buurt als verkamerd zijn aangewezen, zijn in eerste instantie niet naar voren gekomen bij de gemeente op basis van de BAG* en BRP** gegevens, omdat – mede na fysieke controle(s) – bleek dat de bewoners niet staan c.q. stonden ingeschreven bij de gemeente, hier is dus sprake van woonfraude. Na fysieke controle van deze zes panden is bij vijf panden ook daadwerkelijk verkamering geconstateerd. * Basisregistratie Adressen en gebouwen  ** Basisregistratie Personen

Spijker komt nu weliswaar niet tot 28 verkamerde panden, maar telt er bij nader inzien wel achttien. Dat is het totaal van alle legaal en illegaal verkamerde panden inclusief twee panden waarvan de gemeente nog niet zeker weet of ze zijn verkamerd. Haagweg 47 is in de nieuwe telling het 19e verkamerde pand in de straat en had dus niet verkamerd mogen worden.

Zes verkamerde panden Haagweg moeten ontkameren
Of, en zo ja welke gevolgen dit heeft voor de verkamering van het betreffende pand zal op korte termijn wel duidelijk worden als de raad de degens kruist met wethouder Spijker. Die gaat in ieder geval niet uit eigen beweging de verkamering van Haagweg 47 terugdraaien.

In de Haagwegflat hebben de ambtenaren van Spijker vijf illegaal verkamerde appartementen aangetroffen die niet in aanmerking komen voor legalisatie. Tegen het illegaal verkamerde pand Haagweg 29 loopt al een handhavingstraject, waardoor het strijdige gebruik daar volgens wethouder Spijker binnenkort stopt. “Als die zes panden ontkamerd zijn, zal het aantal legaal verkamerde panden, inclusief Haagweg 47, weer binnen het voorgestelde quotum van acht procent uitkomen,” meldt Spijker in haar brief aan de raad.

Fractievoorzitter Gijs Holla van de PvdA Leiden wil opheldering van het college en gaat schriftelijke vragen stellen over de kwestie.

Deze publicatie is onderdeel van een serie artikelen over verkamering in Leiden, mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Leids Mediafonds.

Leiden Politiek Verkamering


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×