Leidse verkamerregels kosten honderden studenten hun kamer

18

Als de gemeenteraad binnenkort instemt met de nieuwe regels die wethouder Spijker heeft opgesteld voor het verkameren van panden in Leiden, dan moeten over een periode van vijf jaar zo’n 400 tot 600 studenten op zoek naar een nieuwe kamer. Dat is het gevolg van de quota waarmee de gemeente wil gaan werken. Daarbij worden maximumpercentages gesteld aan het aantal verkamerde panden in een straat. Het bijbouwen van studentenkamers moet de oplossing vormen voor de afname van het aantal plekken in verkamerde panden.

Maximum percentages verkamerde panden per wijk
De percentages gaan verschillen per wijk. In het centrum mag met vijftien procent het hoogste aantal panden worden verkamerd, in de wijken er omheen acht procent en in de buitenwijken vijf procent. Panden die in het verleden illegaal zijn verkamerd, moeten gelegaliseerd worden. Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat het maximum al is bereikt, dan moet zo’n pand worden ‘ontkamerd’. Als het percentage al wordt overschreden met legaal verkamerde panden, dan blijft de situatie zoals die is. Wel geldt er dan een uitsterfbeleid tot het gewenste percentage is bereikt.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Fleur Spijker over de nieuwe regels voor verkamering die het college aan de raad voorlegt

Inspraak verwerkt
Wethouder Spijker presenteerde haar plannen kort voor de zomer, waarna iedereen erop kon reageren. Er kwamen ruim negentig zienswijzen binnen. Die inspraak is nu verwerkt en het college heeft de regels vastgesteld. Twee belangrijke wijzigingen die het college naar aanleiding van de reacties heeft doorgevoerd, zijn het meerekenen van niet-woningen die worden verkamerd bij het ter plaatse geldende maximum en het toevoegen van een zogeheten ‘hardheidsclausule’ waarmee in bijzondere gevallen kan worden afgeweken van de percentages. Die kunnen in zo’n geval naar boven of naar beneden worden bijgesteld.

Woningvorming meetellen, percentages omlaag
Op 1 oktober buigt de gemeenteraad zich voor het eerst over de nieuwe regels die het college voor verkamering heeft vastgesteld. Daarbij zullen onder andere de voorgestelde percentages onderwerp van discussie worden. Zo vindt de PvdA ze te hoog. Ook panden met kleine zelfstandige woningen, het gaat daarbij om micro-appartementen tussen de 24 m2 en de 40 m2, zouden mee moeten tellen voor het quotum in een straat. In het voorstel van Spijker is dat niet zo, omdat dergelijke woninkjes gelden als zelfstandige woonruimte en niet als kamer. Naast het aantal panden, willen verschillende partijen ook rekening houden met het totaal aantal kamers in de verkamerde panden.

Andere zaken die in nieuwe beleidsregels rond onttrekking en woningvorming worden geregeld, zijn zaken als goed verhuurderschap en meer technische als het voorzien in voldoende stallingsruimte voor fietsen op het eigen terrein van een te verkameren pand. Ook moeten er tussen verkamerde panden steeds ook regulier bewoonde panden zitten.

Verkamerstop stopt
Als de nieuwe regels al dan niet gewijzigd zijn vastgesteld, wordt de verkamerstop opgeheven die het college vorig jaar zomer instelde om te voorkomen dat het probleem van verkamering groter zou worden terwijl de nieuwe regels in de maak waren.

Deze publicatie is onderdeel van een serie artikelen over verkamering in Leiden, mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Leids Mediafonds.

Delen

18 reacties

 1. Hilarische shit. De gemeente wil de schuld van decennia lang niet handhaven van bouw- en gebruiksregels neerleggen bij alle huidige en toekomstige bezitters van vastgoed en de pvda wil zoveel mogelijk kleine maar betaalbare woningen weren.
  Dat laatste snap ik wel want je moet stinkend rijk zijn om je de socialistische ongein van die lui te kunnen veroorloven. Maar voor wat betreft het eerste: ik wens de gemeente veel succes in de rechtbank. Gaan ze nodig hebben.

 2. Een Leids burger op

  Die verkameringsregels en verkameringsstop zijn ingesteld om de wijken waar TE veel verkamering optrad nog enigszins leefbaar te houden. Het gaat niet alleen om kamers voor studenten (met torenhoge prijzen door huisjesmelkers) maar ook om de leefbaarheid.

 3. Brigitte de Jeu

  Dan hebben ze teveel studenten aangenomen voor het aantal studentenwoningen die er zijn.
  Hoop dat ze goed geïsoleerde tenten hebben. En anders…. De treinen rijden door het hele land om naar je studie toe te gaan.

  • Welnee Carla Opdam Mark, jonge academici (en zeker diegenen die single zijn) kunnen niet doorstromen want voor hen zijn de huren ook veel te hoog

  • Hendrika Henneke

   Marion Goedhart moet je toch wel blij mee zijn. Toekomst gericht of niet. Anders gaan wij nog sneller dood. Als. Er alleen maar studente vanuit leiden zouden. Zijn. Blij juist met deze jonge lui die goed hun best doen. Om te studeren. En in leiden. Hebje heel veel keuse v je studie. Strakjes na hun studie gaan zij v zelf hun weg in. Ligt eraan. Wat zij studeren en waar er werk of stage v ze is.

  • Marion Goedhart

   Hendrika Henneke eens maar het zijn er wel heel veel. Dat levert de universiteit geld op maar de stad/gemeente moet ze vervolgens wel ergens huisvesten en dat wordt echt wel een probleem

 4. Eric van 't Groenewout op

  De kop boven deze mededeling klopt niet helemaal. Er geldt een overgangsperiode van 5 jaar. Voordat de nieuwe regelgeving is aangenomen en gepubliceerd, zijn we mogelijk een jaar verder, waarna die periode van 5 jaar ingaat. Tegen die tijd zijn de 400 tot 600 studenten in die illegaal verkamerde panden allang afgestudeerd.
  Stel dat het hier om illegale bordelen ging, die op last van de burgemeester (niet dat die ooit iets handhaaft, maar dat terzijde) werden gesloten: dan gaan we toch ook niet klagen over het verlies van werkgelegenheid? Het gaat hier om illegaal verkamerde panden en elk verkamerd pand, gaat ten koste van starters, gezinnen etc. Doorstroming van scheefhuurders: in Leiden kan dat niet meer, er zijn immers tientallen panden (en nog waarschijnlijker: een veelvoud daarvan) illegaal verkamerd.
  Achteraf moet je concluderen dat het schrappen van de bouwplannen voor letterlijk duizenden studentenwoningen (zie elders op sleutelstad), nog maar een paar jaar geleden, een misrekening van jewelste is geweest. Ook moet worden geconcludeerd dat de universiteit door blijft groeien, maar de nadelige gevolgen van die bijna ongebreidelde groei geheel en al op de Leidse woningmarkt afwentelt, met als resultaat dat studenten noodgedwongen exorbitante huurbedragen moeten betalen aan huisjesmelkers die profiteren van de schaarste op de woningmarkt. Met als effect dat de gemiddelde huurprijzen in Leiden jaar in jaar uit bovengemiddeld stijgen. Leiden moet de universiteit dwingen om meer universitaire grond beschikbaar te stellen voor studentenhuisvesting.
  Het is te triest voor woorden dat Spijker blijft grossieren in wanbeleid. Vorig jaar sprak ik 3 D66 raadsleden die alle 3 aangaven geen heil in quota te zien, en nu wordt voetstoots geaccepteerd dat Spijker met onhoudbare quota als tovermiddel komt. Onhoudbaar omdat de gemeentelijke administratie een puinhoop is (zoals blijkt op de Haagweg: daar zijn veel meer verkamerde panden dan de gemeente denkt dat er zijn, dit nog los van de vele gesplitste panden. Als je niet over juiste cijfers beschikt, kun je geen beleid voeren dat stoelt op een cijfermatige onderbouwing), onhoudbaar omdat er inmiddels allang een vluchtroute is gevonden door huisjesmelkers (“zelfstandige wooneenheden”, “studio’s”) en onhoudbaar omdat er lange tijd een vrijstelling heeft gegolden: probeer dat maar eens terug te draaien.
  Spijker wil woningen waarin 2 kamerbewoners zitten, niet eens meetellen voor het quotum. Daarop wordt nu al ingezet door huisjesmelkers: een bovenwoninkje wordt gesplitst in 2 studio’s en per studio zet je er 2 kamerhuurders in. Dat geeft dan ook nog eens een vertekend beeld voor het quotum: langs die weg kun je het aantal ‘zelfstandige woningen’ in een straat meer dan verdubbelen, waardoor het aantal te verkameren woningen mee kan stijgen: 15% van 200 is immers meer dan 15% van 100. Dankzij Spijker kan heel Leiden worden verkamerd. Dat is geen beleid maar wanbeleid. En dat wanbeleid van Spijker wordt verergerd doordat zij ook nog eens weigert het aantal kamerbewoners per woning mee te wegen, met als gevolg dat in theoretisch opzicht een adres waar 1.000 studenten of Polen in kamers verblijven, net zo zwaar wordt gewogen als een woning waarin 3 kamerhuurders zitten. Ik vertrouw erop dat de gemeenteraad zich tegen Spijkers voorgestelde wanbeleid uitspreekt. Uiteindelijk is dat beleid desastreus voor gezinnen, starters én studenten, maar ook voor senioren: het prijsopdrijvend effect ráákt en ontwricht de samenleving.

  • Chris de Waard
   Chris de Waard op

   “De kop boven deze mededeling klopt niet helemaal. Er geldt een overgangsperiode van 5 jaar”

   Het is in het radio interview het antwoord van de wethouder op een vraag van mij.

   • Eric van 't Groenewout op

    Jij hebt gelijk, Chris, maar de wethouder niet. Geen van de 400 tot 600 studenten in illegaal verkamerde panden hoeft voor het einde van hun studie (binnen n.a.w. 4 jaar) uit hun kamer. Er wordt stemmingmakerij gemaakt. Ik vermoed dat de wethouder eigenlijk helemaal niets tegen de doorgeschoten verkamering in Leiden wil doen. Graag verwijs ik naar een interview met Spijker wat op internet nog is terug te vinden: “Stel, iemand wil een nieuwe bioscoop opzetten, maar op de plek waar die moet komen, is dat in strijd met het bestemmingsplan. Hoe zorg je er nu voor dat de gemeentelijke besluitvorming over die bioscoop snel rond komt?”
    Dat is exact wat deze vastgoedjurist o.a. op Haagweg 47 voor elkaar probeert te krijgen. Buurtbewoners moeten maar buigen voor haar dienstverlenende activiteiten aan vastgoedondernemers. Het is stuitend hoe het vastgoed besluitvorming in Leiden weet te beïnvloeden, dwars tegen het algemeen belang in.

 5. Petra-wendy Wink

  Waarom niet studentenflats bouwen bij het gorleuslab enzo? Daar liggen wat stukjes grond die nu gebruikt worden voor feestjes af en toe. (Eigenlijk geen idee wat het bestemmingsplan hiervoor is…)

 6. Matthijs Hendrix op

  Heel goed om macht van de zakken vullende huisjesmelkers in te perken. Anders neemt die vent met die grote bril en die oranje sokken ook Leiden nog over!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline