Een verkamerd pand aan de Haagweg, gezien vanaf de Morsweg. (Foto: Chris de Waard).

Leidse verkamerregels kosten honderden studenten hun kamer

Als de gemeenteraad binnenkort instemt met de nieuwe regels die wethouder Spijker heeft opgesteld voor het verkameren van panden in Leiden, dan moeten over een periode van vijf jaar zo’n 400 tot 600 studenten op zoek naar een nieuwe kamer. Dat is het gevolg van de quota waarmee de gemeente wil gaan werken. Daarbij worden maximumpercentages gesteld aan het aantal verkamerde panden in een straat. Het bijbouwen van studentenkamers moet de oplossing vormen voor de afname van het aantal plekken in verkamerde panden.

Maximum percentages verkamerde panden per wijk
De percentages gaan verschillen per wijk. In het centrum mag met vijftien procent het hoogste aantal panden worden verkamerd, in de wijken er omheen acht procent en in de buitenwijken vijf procent. Panden die in het verleden illegaal zijn verkamerd, moeten gelegaliseerd worden. Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat het maximum al is bereikt, dan moet zo’n pand worden ‘ontkamerd’. Als het percentage al wordt overschreden met legaal verkamerde panden, dan blijft de situatie zoals die is. Wel geldt er dan een uitsterfbeleid tot het gewenste percentage is bereikt.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Fleur Spijker over de nieuwe regels voor verkamering die het college aan de raad voorlegt

Inspraak verwerkt
Wethouder Spijker presenteerde haar plannen kort voor de zomer, waarna iedereen erop kon reageren. Er kwamen ruim negentig zienswijzen binnen. Die inspraak is nu verwerkt en het college heeft de regels vastgesteld. Twee belangrijke wijzigingen die het college naar aanleiding van de reacties heeft doorgevoerd, zijn het meerekenen van niet-woningen die worden verkamerd bij het ter plaatse geldende maximum en het toevoegen van een zogeheten ‘hardheidsclausule’ waarmee in bijzondere gevallen kan worden afgeweken van de percentages. Die kunnen in zo’n geval naar boven of naar beneden worden bijgesteld.

Woningvorming meetellen, percentages omlaag
Op 1 oktober buigt de gemeenteraad zich voor het eerst over de nieuwe regels die het college voor verkamering heeft vastgesteld. Daarbij zullen onder andere de voorgestelde percentages onderwerp van discussie worden. Zo vindt de PvdA ze te hoog. Ook panden met kleine zelfstandige woningen, het gaat daarbij om micro-appartementen tussen de 24 m2 en de 40 m2, zouden mee moeten tellen voor het quotum in een straat. In het voorstel van Spijker is dat niet zo, omdat dergelijke woninkjes gelden als zelfstandige woonruimte en niet als kamer. Naast het aantal panden, willen verschillende partijen ook rekening houden met het totaal aantal kamers in de verkamerde panden.

Andere zaken die in nieuwe beleidsregels rond onttrekking en woningvorming worden geregeld, zijn zaken als goed verhuurderschap en meer technische als het voorzien in voldoende stallingsruimte voor fietsen op het eigen terrein van een te verkameren pand. Ook moeten er tussen verkamerde panden steeds ook regulier bewoonde panden zitten.

Verkamerstop stopt
Als de nieuwe regels al dan niet gewijzigd zijn vastgesteld, wordt de verkamerstop opgeheven die het college vorig jaar zomer instelde om te voorkomen dat het probleem van verkamering groter zou worden terwijl de nieuwe regels in de maak waren.

Deze publicatie is onderdeel van een serie artikelen over verkamering in Leiden, mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Leids Mediafonds.

Leiden Politiek Verkamering


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×