Het college van b en w bij de presentatie van de begroting voor 2020. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Restafval flink duurder in Oegstgeest, belasting in 2020 omhoog

De kosten voor het verwerken van restafval zijn dit jaar zo hard gestegen dat een belastingverhoging van gemiddeld bijna 8 procent voor 2020 onvermijdelijk is. Dat concludeert de gemeente Oegstgeest bij de presentatie van de begroting voor aankomend jaar. Daarin wordt verder geld gereserveerd voor extra ambtenaren en is een nieuwe schatting gemaakt van de kosten voor een nieuwe Leo Kannerschool, die vijf miljoen duurder wordt dan eerder werd ingeschat.

Hoewel wethouder Matthijs Huizing (FinanciĆ«n) tevreden is over de begroting die hij aan de gemeenteraad heeft verstuurd (pdf), moest hij alle zeilen bijzetten om onderaan de streep geen tekort over te houden. Dat heeft vooral te maken met een flinke stijging in de kosten van de verwerking van restafval. Die zijn gemiddeld met 18% gestegen, waarbij Huizing als voorbeeld noemt dat voor de verwerking van een kilo hout door de gemeentewerf eerder 1,20 euro betaald moest worden en nu 80 euro. “Er is geen vraag meer naar hout omdat verbranding ervan voor het opwekken van energie, CO2 uitstoot. Het hout moet dus op een andere manier worden verwerkt.”

Afvalbeleid
Inwoners van Oegstgeest gaan daarom meer belasting betalen. Naast de afvalstoffenheffing wordt ook de ozb voor pandeigenaren met 100.000 euro verhoogd, een afspraak die VVD, CDA en Progressief Oegstgeest noteerden in het coalitieakkoord. Van de toen begrootte daling van de rioolbelasting – die die extra stijging moest compenseren – is in 2020 echter nog geen sprake. In het totaal gaat een huishouden jaarlijks tussen de 55 en 75 euro meer belasting betalen. Een belangrijk deel van die stijging gaat naar de afvalverwerking. “De belasting daarop geldt voor restafval. Dus hoe minder je daarvan produceert, hoe lager de lasten zullen worden”, probeert Huizing mensen te overtuigen tot het beter scheiden van afval, waarover binnenkort ook in de gemeenteraad gesproken zal worden.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Matthijs Huizing (Financiƫn)

Uit de begroting wordt verder duidelijk hoe de gemeente de 700.000 euro voor extra ambtenaren in gaat zetten. Een deel daarvan is voor de tijdelijke uitbreiding (500.000 euro in 2020 en 2021), maar er is ook structurele uitbreiding van het ambtenarenapparaat nodig. Dat komt door de groei van de gemeente in omvang en aantal inwoners en doordat die inwoners ook meer meldingen doen over bijvoorbeeld zwerfvuil op straat. “Doordat het nu digitaal mogelijk is om een melding te doen, is het makkelijker toegankelijk”, verklaart burgemeester Emile Jaensch die stijging. “Het kost onze BOA’s flink wat moeite om al die meldingen af te handelen.”

Meer ambtenaren
En dus krijgt Oegstgeest er structureel 0,5 fte (1 fte is een full time werkweek) Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) bij. Ook structureel is 0,5 fte voor communicatie met inwoners en 1 fte om de juridische afdeling te versterken, die onder meer over het verlenen van vergunning en het behandelen van wob-verzoeken gaat. Ook de afdeling die over ruimtelijke plannen gaat, krijgt extra ondersteuning (1,5 fte). Tijdelijke uitbreiding van het gemeentelijk apparaat vindt plaats bij de jeugdzorg (om te werken aan een nieuw, betaalbaarder beleid) en voor het digitaliseren van de gemeentelijke archieven.

In de begroting wordt ook gekeken naar de veel langere termijn. Daarin zal de gemeente Oegstgeest rekening moeten houden met investeringen in de vernieuwing van schoolgebouwen. Dat was al duidelijk, maar mondjesmaat wordt duidelijk hoe groot die investeringen zullen zijn. Voor de Leo Kannerschool, waar eerst nog een bedrag van 10 miljoen voor werd gereserveerd, staat inmiddels 15 miljoen in de boeken. Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan de plannen voor investeringen vanaf 2023. “De kosten daarvan zullen in ieder geval aanzienlijk hoger zijn dan bij de vorige kostenraming”, is het enige dat Huizing daar nu over kan melden.

Lange leningen
Voor alle investeringen op de lange termijn geldt overigens dat Huizing die probeert te lenen met een vaste rente voor de afschrijvingsperiode van de investering. De nieuwbouw van de Leo Kannerschool heeft financieel gezien bijvoorbeeld een levensduur van veertig jaar. Door nu een lening af te sluiten met een looptijd van dezelfde duur staat nu al voor de gehele looptijd vast hoeveel rente er over het geleende geld betaald moet worden. “Daarmee wil ik voorkomen dat mijn opvolger over 20 jaar een herfinanciering moet doen tegen 3% rente, terwijl ik het nu voor 0% kon. Dat wil ik de volgende generatie niet aandoen”, aldus Huizing.

Maatschappij Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×