VVD-fractievoorzitter Mathieu Paardekooper diende een tegenvoorstel in voor de verhoging van de OZB. (Foto en video: Robbert Beurse).

Gemeenteraad Zoeterwoude stemt in met plan VVD voor verhoging OZB

Na een pittig debat, waarbij de raadsvergadering meerdere keren is gestaakt, heeft de gemeenteraad van Zoeterwoude donderdag met een krappe meerderheid ingestemd met het tegenvoorstel van de VVD-fractie over de verhoging van de OZB (Onroerendezaakbelasting) in 2020. De CDA-fractie stemde met de VVD mee. Progressief Zoeterwoude en Senioren Belangen Zoeterwoude stemden tegen. Door de afwezigheid van twee PZ-raadsleden vormden CDA en VVD donderdag een meerderheid in de raad en werd het voorstel dus aangenomen.

Robbert Beurse in gesprek met de fractievoorzitters van PZ, VVD en CDA over de OZB verhoging.

Om de bouw van een nieuwe Klaverhal, vervanging van de Bernardusschool en een maatschappelijk centrum op de plek van de Eendenkooi te kunnen betalen zal de OZB omhoog moeten, daarover zijn alle partijen het eens. In het oorspronkelijke voorstel van het college van B&W zouden ondernemers en inwoners van Zoeterwoude gelijkwaardig de extra lasten dragen. Juist de vraag wie de verhoging het hardst in de portemonnee moet voelen leidde tot onenigheid tussen de fracties. VVD en CDA willen voorkomen dat inwoners van Zoeterwoude die ook ondernemer zijn in het dorp dubbel moeten betalen. Zij zijn voor een lagere belasting voor ondernemers. Progressief Zoeterwoude grijpt terug op het gelijkheidsprincipe van de partij: “ons uitgangspunt is gelijkheid en solidariteit. Ondernemers dienen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en mogen best iets bijdragen aan het leefklimaat waarin ze ondernemen”, aldus PZ-duofractievoorzitter Pieter Goosen. Met een door CDA gesteund amendement diende fractievoorzitter Mathieu Paardekooper een tegenvoorstel voor de verhoging in waarin de verhoging van de OZB voor Zoeterwoudse ondernemers lager uitvalt.

Zoeterwoude is niet de enige gemeente in de regio die de OZB verhoogt. “Toch zijn we anders, wij gebruiken de verhoging niet om financiĆ«le tekorten te dekken zoals veel andere gemeenten dat doen. Maar wij willen de inwoners iets nieuws geven: een nieuwe Klaverhal en een maatschappelijk centrum aan de Rijndijk”, verklaarde Goossen.

Volgens CDA-fractievoorzitter Arjan Bakx zorgen de verschillen in achterban van VVD, CDA en Progressief Zoeterwoude ervoor dat er niet tot overeenstemming kon worden gekomen. “Dat vind ik jammer, want dit is een belangrijk besluit dat gedragen moet worden door alle partijen”, verklaarde Bakx na afloop van de vergadering.

Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×