(Foto: Chris de Waard).

'Pas op de plaats' voor Sportpark Haasbroek in Zoeterwoude

De herindeling van Sportpark Haasbroek gaat voorlopig niet door. “Het project maakt een pas op de plaats”, schrijft de Zoeterwoudse burgemeester Fred van Trigt in een brief aan de betrokken verenigingen. Van Trigt is portefeuillehouder van het project.

Volgens de burgemeester zijn er meerdere redenen voor het uitstel. “De eerste reden is stijgende bouwkosten en stijgende rente. De gemeente Zoeterwoude wordt hier op diverse projecten mee geconfronteerd. Er wordt op een rijtje gezet wat dit voor consequenties voor de gemeente heeft.” Ook een tekort aan ambtelijke capaciteit voert Van Trigt op als reden voor de vertraging. “Hier wordt op dit moment een oplossing voor gezocht.”

Oppositiepartij Progressief Zoeterwoude is onaangenaam verrast door de brief en eist uitleg over gang van zaken. “Het besluit tot uitstel is genomen buiten medeweten van de  gemeenteraad. Die heeft in 2019 unaniem besloten dat de herinrichting moet worden uitgevoerd en de Klaverhal moet worden verplaatst”, stelt PZ-fractievoorzitter Myrna van der Poel. De partij voelt zich ‘ernstig gepasseerd’ en heeft schriftelijke vragen ingediend waarin uitleg wordt geëist.

Klaverhal
Het college van burgemeester en wethouders wil het vervolg van het project vanuit het sportbeleid te benaderen. Ook het Zoeterwoudse jeugdbeleid speelt daarbij een rol. Maar dat is nog niet alles. “Natuurlijk zijn op de achtergrond ruimtelijke ordeningsvragen heel belangrijk”, aldus Van Trigt in zijn brief. “De ‘pas op de plaats’ geeft mogelijkheden om verdere optimalisatie te onderzoeken. De herinrichting van Sportpark Haasbroek kan maar een keer goed aangepakt worden.” De extra tijd, die er volgens de burgemeester wel is, wil de gemeente gebruiken om te onderzoeken of en hoe het project Haasbroek financieel en sportinhoudelijk verder geoptimaliseerd kan worden. Ook het betrekken van De Klaverhal bij de herinrichting wordt daarin meegenomen.

Ongepast
Van der Poel: “Het is volkomen ongepast dat het college zo omgaat met dit belangrijke project voor het dorp en de belangen van de gemeenteraad. Het college stuurt een brief aan de  verenigingen met allerlei vaagheden en vergeet gemakshalve dat de raad hier eerst over geïnformeerd had moeten worden. Zo werkt fatsoenlijk bestuur niet.” Volgens de PZ-leider worden niet alleen de sportverenigingen op Haasbroek en de gebruikers van de Klaverhal hierdoor benadeeld, maar heeft het uitstel ook effect op het woningbouwprogramma. “Bovendien staat letterlijk in het coalitieprogramma dat de coalitie inzet op de ontwikkeling van Haasbroek en de verplaatsing van de Klaverhal. Als dat op deze manier ingevuld wordt, maken wij ons ernstige zorgen over de verdere plannen van dit college.”

Schoffering
PZ voelt de werkwijze van het college als een schoffering. “Er wordt volledig voorbij gegaan aan ons als raad”, zegt Van der Poel. “De raad heeft in juli 2019 unaniem besloten dat het verduurzamen en renoveren van de Klaverhal geen begaanbare weg is. De verplaatsing van de Klaverhal en de herontwikkeling van het gebied temporiseren, gaat volgens haar in tegen het raadsbesluit. Ook biedt uitstel volgens PZ zeker geen gunstig perspectief voor de kosten. Die stijgen volgens de partij met de maand en het eind daarvan lijkt nog niet in zicht. “Het kan niet zo zijn dat het college dergelijke besluiten op eigen houtje neemt zonder de raad daarin te kennen. Wij nemen dit zeer zwaar op en verwachten adequate actie van het college.”

Politiek Zoeterwoude Herinrichting Sportpark Haasbroek


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×