De Klaverhal is aan vervanging toe. (Archieffoto: Robbert Beurse).

Gemeenteraad Zoeterwoude verdeeld over plannen Klaverhal

Nadat vertegenwoordigers van brede school Het Avontuur (voor optie 2) en voetbalvereniging SJZ (voor optie 1) hun voorkeur voor een van de twee plannen voor de vervanging van de Klaverhal in Zoeterwoude hadden uitgesproken, was het donderdag de beurt aan gemeenteraad.

In beide voorstellen wordt er een nieuwe Klaverhal gebouwd op sportpark Haasbroek. Bij optie 1 zullen de gymlessen van Het Avontuur mee verhuizen. Optie 2 stelt voor om een gymzaaltje naast de school te bouwen zodat de kinderen niet ver hoeven te lopen naar de gymles. De fracties gingen met elkaar in debat over de twee voorstellen. Op donderdag 11 juli vraagt het college de raadsleden om hun voorkeur uit te spreken. De optie die dan gekozen wordt, zal verder worden uitgewerkt.

Verdeeldheid
Progressief Zoeterwoude wil niet langer wachten. “Er moet absoluut een nieuwe sporthal komen, en zo snel mogelijk”, stelt duo-fractievoorzitter Pieter Goossen.

CDA en VVD maken zich zorgen over de kosten van een nieuwe hal. Zij kijken naar de andere twee grote projecten die gepland staan (de vervanging van de Bernardusschool en het maatschappelijke centrum in Zoeterwoude-Rijndijk) en betwijfelen of er voldoende budget is om alles uit te voeren. Beiden kiezen liever niet voor optie 1 of 2, maar zijn voor uitstel van de nieuwe Klaverhal. “De huidige Klaverhal valt nog niet om”, vindt VVD-raadslid Roel Onderwater.

Thea van der Kooi (Senioren Belangen Zoeterwoude) verwijst naar een onderzoek in de regio waaruit blijkt dat 27 van de 30 onderzochte scholen geen eigen gymzaal hebben en dus reizen van en naar de gymles. “In Zoeterwoude moet dat ook kunnen”, concludeert van der Kooi die daarmee een voorkeur voor optie 1 lijkt te hebben.

Financiering
Volgens sportwethouder Ruud Bouter komen de zorgen over de financiering op een verkeerd moment en zijn ze bovendien onterecht. “Het geld is op dit moment niet aan de orde. Er moet nu een keuze gemaakt worden voor een van de opties, als we het daar over eens zijn, gaan we een projectplan opstellen en pas dan komen de centen aan de orde, maar er zijn zeker mogelijkheden om het te financieren”, stelt Bouter CDA en VVD gerust.

Politiek Sport Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×