Het voormalige MEOB-terrein wordt herontwikkeld tot bedrijventerrein De Boeg. (Foto: Consortium A44)

Onderonsje met bedrijventerrein De Boeg gaat Oegstgeest geld kosten

De kosten voor het schoonmaken van de grond van het voormalige MEOB-terrein in Oegstgeest hangen als donkere wolk boven de gemeente. In 2017 trad die als tussenpersoon op bij de verkoop van de grond voor het nieuw op te richten bedrijventerrein De Boeg. De gemeente zou geen enkel risico lopen. Nu blijkt echter dat de verkoop niet volgens het boekje is gegaan waardoor de gemeente met succes aansprakelijk kan worden gesteld voor 250.000 euro aan kosten voor grondsanering.

Het gaat in de kern om een mislukking van de zogenoemde ABC-constructie. Nadat het terrein jarenlang door het Marine Elektronisch Optisch Bedrijf (MEOB) was gebruikt, wilde het Rijksvastgoedbedrijf de grond graag verkopen. De gemeente Oegstgeest had het recht op eerste koop en had ook interesse in de grond. In eerste instantie om het gebied zelf te ontwikkelen maar daar zag de gemeente later vanaf. Vanaf dat moment is er gesproken met een groep bedrijven die zich graag op het terrein zou willen vestigen, verenigd in Consortium A44.

Enthousiast
De gemeente is enthousiast over de plannen en wil graag in zee gaan met de zes bedrijven (tuincentrum De Bosrand, Praxis, WAD depots, Noordman Hout, Transport Keijzer en Deijler Vastgoed). Daarom besluit Oegstgeest om gebruik te maken van haar recht op eerste koop en een deal te maken met het Rijksvastgoedbedrijf. In de ABC-constructie is Oegstgeest op 2 juni 2017 voor een paar minuten eigenaar van het terrein, waarna het direct werd doorverkocht aan de ondernemers van het nieuwe bedrijventerrein. Omdat partij A (het Rijksvastgoedbedrijf) in zo’n constructie feitelijk zaken doet met C (de ondernemers), loopt tussenpersoon Oegstgeest geen risico. Dat is ook wat verantwoordelijk wethouder Wendelien Tönjann destijds aan de gemeenteraad meedeelde.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Peter Glasbeek

Nu blijkt echter dat het niet gaat om de gewenste ABC-constructie, maar dat er via een AB-BC-constructie is gehandeld. Daarvan is sprake wanneer in het eerste koopcontract tussen A en B andere voorwaarden zijn opgenomen dan in tweede contract tussen B en C. Met de kennis van nu is de gemeente Oegstgeest daardoor niet langer een tussenpersoon, maar daadwerkelijk een eigenaar van de grond geweest. “Er zijn wat aspecten aan de wijze waarop die deal toentertijd tot stand is gekomen waardoor je met vraagtekens zit over wie de ultieme verantwoordelijkheid draagt over de vervuiling in de grond”, erkent Peter Glasbeek desgevraagd.

Geheime mededeling
Die constatering is van belang nu er wordt gezocht naar de partij die het schoonmaken van de vervuilde grond van het nieuwe bedrijventerrein moet betalen. Het gaat om zo’n 250.000 euro die een jaar geleden is voorgeschoten door het Consortium A44, die het sindsdien op de gemeente Oegstgeest probeert te verhalen. In de ABC-constructie zou die claim dan één-op-één doorgestuurd kunnen worden gestuurd naar het Rijksvastgoedbedrijf, maar die kans is door het mislukken van die constructie veel kleiner geworden.

In een geheime mededeling heeft wethouder Glasbeek de gemeenteraad onlangs op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken. De inhoud daarvan is niet bekend, maar laat zich wel raden, blijkt uit de woorden van Arjen Pels Rijcken (Consortium A44). “Wij koersen op een schikking van de kosten. Die intentie is er bij de gemeente ook, een gang naar de rechter levert namelijk onzekerheid en hoge kosten op. Maar een schikking is pas zeker als de gemeente daar een handtekening onder heeft gezet.” Zowel Pels Rijcken als Glasbeek geven daarnaast aan dat het om een vervelende kwestie gaat, maar dat die een goede relatie tussen gemeente en bedrijventerrein niet in de weg staat.

Risico begroot
In de begroting voor 2020, die aanstaande dinsdag wordt besproken in de gemeenteraad, is een risico van 225.000 euro opgenomen. “Het gaat juridisch gezien om een complexe situatie waarvan de uitkomst vooraf niet duidelijk is, wij hebben in de begroting dus aangegeven dat daar een potentieel risico zit”, aldus Glasbeek daarover. Het college van b en w laat via een woordvoerder weten de gemeenteraad naar verwachting later deze maand te informeren over de afspraken met het Consortium A44.

Oegstgeest Politiek Voormalige MEOB-terrein


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×