(Foto: Sleutelstad / Chris de Waard).

Splitsing dreigt voor lokale Partij Sleutelstad: "Onze partij is gekaapt"

“Kersten heeft onze partij gekaapt. Hij gedraagt zich als een dictator.” Wie de woorden van duo-raadslid Anand Siwpersad van Partij Sleutelstad hoort, wordt het duidelijk dat een door de partij ingeschakelde mediator nog een flinke klus te klaren heeft. Achter de schermen wordt inmiddels de vraag gesteld wie de naam Partij Sleutelstad mag blijven gebruiken als het definitief tot een breuk komt.

Sinds enkele maanden rommelt het tussen de oprichters van de partij – veelal Leidenaren met een Hindoestaanse afkomst – en vier later aangehaakte fractieleden, waaronder de huidige fractievoorzitter Maarten Kersten. Anand Siwpersad benadrukt dat zijn partij er voor iedereen is: “We zijn geen Hindoestanenpartij, ook nooit geweest. De oprichters vormden een vriendengroep die zich zorgen maakte over zaken die niet goed gingen in Leiden en daar uit liefde voor de stad iets aan wilden doen. Op vakantie krijg ik na twee weken heimwee naar Leiden!”

De oprichters van de partij voelen zich niet meer vertegenwoordigd door het nieuwe bestuur van de partij. Bij de bestuursverkiezing tijdens de laatste algemene ledenvergadering (ALV) die eind september werd gehouden, zijn alle oprichters uit de partij verdwenen. “Het gaat om een illegale ledenvergadering waar wijzigingen zijn doorgevoerd in de bestuurssamenstelling. We laten nu juridisch uitzoeken of we dat terug kunnen draaien”, aldus Siwpersad.

Machtsstrijd
Het tekent de relaties. De partij was het de afgelopen tijd onderling niet eens over de personen die zitting hadden in het bestuur. “In 2018 is tijdens een ALV een bestuur gekozen,” blikt Siwpersad terug. Sinds die bijeenkomst, die door Kersten geen ALV maar een ‘informele borrel’ wordt genoemd waarbij alleen ‘suggesties zijn gedaan voor een nieuw te vormen bestuur’, ontstond het idee dat een aantal van de oprichters van de partij, waaronder Siwpersad, zitting had genomen in het bestuur. Dat communiceerde de partij ook op haar website, maar werd officieel nooit vastgelegd. De oprichters voelen zich uit hun eigen partij gezet.

Ongeleide projectielen
Zonder het van elkaar te weten, voerden leden van de partij de afgelopen weken gesprekken met journalisten van Sleutelstad. Daarin worden over en weer verwijten gemaakt terwijl er tegelijkertijd nog wel de hoop wordt uitgesproken op een goede afloop. Dat lijkt echter tegen beter weten in. “Sinds september komen Jitan (raadslid, red.) en Anand (duo-raadslid, red.) niet meer op fractievergaderingen”, zegt fractievoorzitter Maarten Kersten. Er worden geen gezamenlijke fractiestandpunten meer bepaald over onderwerpen in de gemeenteraad. “Het zijn ongeleide projectielen in de commissievergaderingen.” Wat Kersten zegt, is in praktijk zichtbaar als bij stemmingen de twee raadsleden zonder overleg allebei een andere keuze maken.

Vriendenclub richt partij op
Om de ijzige sfeer in de partij te kunnen begrijpen, moeten we tien jaar terug in de tijd. Vier Leidenaren met een Hindoestaanse achtergrond, een vriendenclubje met hart voor de stad, richt een partij op. De Partij Sleutelstad (PS) is een feit en het belangrijkste speerpunt is het betrekken van burgers via referenda over zoveel mogelijk zaken. “We geven de (Leidse) sleutels terug aan de stad”, zo heet het in die tijd.

Twee zetels
In 2010 doet de partij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen: Anandkoemar Jitan, Gilberto Panday, Anand Siwpersad en Prem Kalicharan staan op de lijst. De PS haalt de kiesdrempel niet en komt dus niet in de gemeenteraad. Vier jaar later volgt een tweede poging door dezelfde groep mensen met uitzondering van Panday die in 2013 is overleden. In die tijd sluit ook de huidige fractievoorzitter Maarten Kersten zich aan bij de partij, maar ook nu worden er geen zetels behaald. Pas vier jaar later, onder aanvoering van Kersten, behaalt de partij in 2018 twee raadszetels: Maarten Kersten en Anandkoemar Jitan worden raadslid.

Enige lokale partij
De Partij Sleutelstad dankte de winst in 2018 mede aan het feit dat er geen andere lokale partijen meer aan de verkiezingen meededen. Volgens een onderzoek van de Universiteit Leiden is 35% van de stemmen op Leefbaar Leiden naar Partij Sleutelstad gegaan. Leefbaar Leiden besloot kort voor de verkiezingen van 2018 niet meer mee te doen, de Stadspartij Leiden Ontzet verdween in 2014 al uit de raad en deed in 2018 niet meer mee.

Kersten wordt de fractievoorzitter in de gemeenteraad en man van het eerste uur Prem Kalicharan is de voorzitter van de achterliggende Partij Sleutelstad. Hij vormt samen met een aantal anderen betrokkenen die er vanaf het begin bij waren het bestuur. Dat is althans waar iedereen vanuit gaat en ook hoe de partij in praktijk wordt bestuurd. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt echter dat Maarten Kersten al sinds 2017 de enige officiële partijbestuurder is en de vermeend voorzitter Kalicharan nooit is ingeschreven bij de KvK.

Administratieve fouten
Net als bij elke andere politieke partij in Nederland is het partijbestuur van PS geregistreerd bij de KvK. Op welke manier dat bestuur verkozen wordt, staat in de statuten die bij de oprichting zijn vastgesteld. Daarin is onder meer vastgelegd dat een bestuurder elke vier jaar opnieuw verkozen moet worden op een rechtsgeldige ALV. In november 2018 blijkt echter dat zo’n ALV al sinds 2013 niet meer heeft plaatsgevonden, waardoor voorzitter Anand Siwpersad, penningmeester Anandkoemar Jitan en secretaris Mieke Siwpersad met terugwerkende kracht worden uitgeschreven als bestuurslid. Op 15 april 2019 krijgt PS een brief van de KvK met die mededeling en is Kersten vanaf dat moment het enige officiële bestuurslid.

Twee maanden later, aan het begin van afgelopen zomer, gaat de partij op zoek naar een nieuw vijfkoppig partijbestuur. Naast Kersten en vertrouweling van de partij Hans van Dam, neemt ook partij-oprichter Kalicharan in een driekoppige sollicitatiecommissie plaats – ‘om evenwicht in de sollicitatiecommissie te brengen’, aldus Kersten. Kalicharan heeft echter last van hartproblemen en is niet altijd aanwezig. Bovendien is Kalicharan het vaak niet eens met zijn commissiegenoten, maar staat alleen in zijn kritiek.

Nieuw bestuur
Tijdens een ALV op 23 september (waar volgens het proces-verbaal van de bijeenkomst 20 van de 32 partijleden aanwezig zijn) presenteert de sollicitatiecommissie de vier kandidaten die hebben gesolliciteerd, waarvan Kersten er drie goed kent en er maar één een Hindoestaanse achtergrond heeft. Langzaam dringt tot de oprichters van de partij door dat ze de grip op ‘hun’ partij aan het verliezen zijn. Er is dan al geen contact meer tussen Kersten en de oprichters van de partij. Ook niet tussen Kersten en Anandkoemar Jitan, het tweede raadslid van de partij.

De enige kandidaat met een Hindoestaanse achtergrond verschijnt uiteindelijk niet op de ALV, waarna de drie andere kandidaten worden verkozen tot het nieuwe bestuur: secretaris Jannie Cambier, penningmeester Patty Verkuylen en algemeen lid Dick Wortel. Kersten neemt voorlopig het voorzitterschap op zich. Zowel Cambier als Verkuylen komen uit het netwerk van Kersten. Het zijn (oud)bestuursleden van huurdersvereniging HOOD, waar Kersten ook lang bestuurslid was. Van een stem in het partijbestuur vanuit de groep oprichters is vanaf dat moment geen sprake meer.

“Dat de kandidaat uit de groep oprichters niet op de vergadering verscheen heeft een logische reden,” vertelt Siwpersad. “Prem heeft als voorzitter van de partij die vergadering vooraf ongeldig verklaard.” Dat Prem Kalicharan bij de Kamer van Koophandel nooit als voorzitter werd ingeschreven doet er volgens Siwpersad niet toe. “De Kamer van Koophandel is een administratief bureau. De statuten van de partij zijn het belangrijkste en daar staat Prem wel als voorzitter genoemd.”

Aangetekende brieven
Wat volgt is een tijd van koude oorlog, waar de partij op dit moment nog middenin zit. Het nieuwe bestuur probeert volgens eigen zeggen te bemiddelen waar mogelijk en het contact met de oprichters te herstellen. Brieven aan Anandkoemar Jitan en Anand Siwpersad blijven echter onbeantwoord, waarop Kersten de volgende brief aan zijn fractiegenoten aangetekend verstuurd. Het bestuur ontvangt daarop later als antwoord dat ‘dit bestuur niet wordt erkend’.

Jitan en Siwpersad verlaten de fractie-whatsappgroep waardoor ook op die manier geen contact meer mogelijk is. In het stadhuis ontlopen Kersten en Jitan elkaar waar mogelijk. Er worden weinig woorden meer gewisseld en het onderlinge vertrouwen is heel laag. “Je moet als zo’n kleine partij niet verder willen in twee fracties”, zegt Kersten. “Maar,” zo erkent hij: “De kans dat het goedkomt wordt wel steeds kleiner.”

Groep Kersten
Achter de schermen wordt inmiddels de vraag gesteld wie de naam Partij Sleutelstad mag blijven gebruiken als het tot een breuk komt. Daar wordt van beide kanten op geaasd en een eenduidig antwoord op die vraag is er nog niet. Wel is duidelijk dat de oprichters van de partij een stevig beroep doen op ‘hun’ raadslid Anandkoemar Jitan om te breken met Kersten. Duo-raadslid en mede-oprichter van de partij Anand Siwpersad werkt aan een verklaring waarmee hij binnenkort naar buiten treedt.

De partijnaam, maar ook het partijprogramma, wordt in elk geval door de oprichters geclaimd. “Wij zijn de echte Partij Sleutelstad. Maarten moet maar Groep Kersten gaan heten als we er niet uitkomen,” zegt Anand Siwpersad die ook op de inhoud terug wil naar de basis van de partij. “We hebben een paar punten die we belangrijk vinden. We willen helemaal niet over alles meepraten (zoals de partij in de gemeenteraad wel probeert te doen, red.), maar onderwerpen vooral aan onze kiezers voorleggen: “De sleutels van de stad teruggeven.”

Reactie fractievoorzitter Maarten Kersten op dit artikel:
Anand, Gilberto en Jitan hebben destijds de partij opgericht, maar Maarten heeft de partij in 2016 uit de modder getrokken na de verkiezingsnederlaag in 2014. Dit vertaalde zich bij de verkiezingen in 2018 in twee zetels. Jitan, Siwpersad en Kalicharan hebben toen gezamenlijk slechts 5% van de stemmen op de partij gehaald. De kiezers van PS hebben in ons het vertrouwen gesteld.

Het idee dat Anand en Jitan eruit worden gewerkt heeft zich in hun hoofd vastgezet, maar is zeker niet iets waar wij op uit waren. De stap van raadslid Anandkoemar Jitan en duo-raadslid Anand Siwpersad om te breken met Partij Sleutelstad en onze fractie beschadigt de partij en gaat ten koste van de kiezers (belastingbetalers) die hun vertrouwen in ons gesteld hebben. Wij betreuren dit; wij gaan door als Partij Sleutelstad en zullen ons ondanks deze terugslag onverminderd in blijven zetten voor sociale rechtvaardigheid en meer zeggenschap voor de Leidse burgers.


Reactie namens de groep oprichters van de Partij Sleutelstad:
Anand Siwpersad en de andere oprichters hebben zich sinds 2009 hard gemaakt en met hun eigen financiële middelen Partij Sleutelstad opgericht. Met het besef dat je een partij moet opbouwen om uiteindelijk dienstbaar naar de Leidenaren te zijn en hun stem te laten horen in de raad.

Maarten Kersten is in 2014 op een al rijdende trein gestapt en heeft zich in het begin hard gemaakt voor de partij. Dat Maarten vandaag met vrienden de partij wil kapen, is ongekend en druist in tegen alle normen en waarden van Partij Sleutelstad. Een partij die de oprichters steen voor steen sinds 2009 hebben opgebouwd. Hart voor Leiden is het grondbeginsel en de oprichters zullen de partij herstellen.

Advertentie

Leiden Politiek Strijd om Partij Sleutelstad


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×