Ook duurzaam: zonne-energie. (Foto: archief Sleutelstad)

Infomarkt energietransitie in Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude organiseert op woensdag 27 november en woensdag 4 december informatiemarkten over Duurzaamheid en Energietransitie in Zoeterwoude. Inwoners kunnen vrij inlopen en vragen stellen over onderwerpen zoals Energiebesparing, van gas los en opwekking van duurzame energie. Daarnaast geven medewerkers van de gemeente en andere organisaties informatie over lopende en komende projecten.

Energietransitie
De overgang van het gebruik van fossiele brandstof (zoals gas, steenkool en olie) naar duurzame energie (zoals, zon- en windenergie) wordt ‘de energietransitie’ genoemd. De komende jaren gaan we in Nederland over van het gebruik van gas naar elektriciteit uit duurzame bronnen. Nieuwe woningen worden nu al niet meer opgeleverd met een gasaansluiting en ook bestaande woningen worden op termijn van het gas losgekoppeld. Voor alle huishoudens is straks energie nodig uit duurzame bronnen, daarvan zijn er nu nog niet genoeg. Dus er moet meer duurzame energie worden opgewekt. Op de informatiemarkt wordt stilgestaan bij de vragen: “Wat zijn de mogelijkheden van energietransitie in Zoeterwoude? Wat, waar en hoe gaan we dat doen?” en “Wat betekent de energietransitie voor de toekomst van Zoeterwoude?”

De gemeente wil inwoners graag actief betrekken bij energiebesparing en de overgang naar duurzame energie in Zoeterwoude. Iedereen, die dat wil kan meedenken en meedoen.

Informatiemarkt Duurzaamheid en Energietransitie
Datum: woensdag 27 november 2019
Locatie: Swetterhage, Blankaartweg 2, Zoeterwoude
Tijd inloop van 19.30 uur tot 22.00 uur

Datum: woensdag 4 december 2019
Locatie: De Eendenkooi, Kooikersplein 1, Zoeterwoude
Tijd inloop van 19.30 uur tot 22.00 uur

Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×