Wethouder Marleen Damen te gast in Politiek071. (Foto: Gerry van Bakel).

Zorgwethouder hoopt op extra geld van Rijk: "Maar we rekenen nergens op"

Sinds het aantreden van de wethouder Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn in Leiden zo’n anderhalf jaar geleden, krijgen mensen met een laag inkomen slecht nieuws op slecht nieuws. De gemeente kijkt aan tegen flinke tekorten op het zogenoemde sociaal domein waaruit onder meer de jeugdzorg wordt betaald, maar ook een bijdrage in de zorgverzekering en maatschappelijke ondersteuning. Wethouder Marleen Damen vertelt regelmatig over de bezuinigen. Maar waarom zijn er geen alternatieven? En wat gaat de toekomst nog brengen?

De afgelopen tijd heeft de Leidse gemeenteraad zich meerdere malen gebogen over bezuinigingen op zorgtaken van de gemeente. Die lopen uiteen van de jeugdzorg tot het ondersteunen van mensen met de laagste inkomens, waarvoor de gemeente jaarlijks zo’n 180 miljoen euro beschikbaar heeft. “Dat is een derde van de gemeentelijke begroting”, aldus verantwoordelijk wethouder Marleen Damen in Politiek071. Sinds 2015 zijn veel taken op dat gebied van de landelijke overheid naar gemeenten verschoven, maar veel gemeenten kunnen die taken niet binnen het gestelde budget in de praktijk brengen.


Wethouder Marleen Damen in gesprek met Politiek071-presentator IJsbrand Terpstra

Omdat Leiden aan zag komen dat er niet genoeg geld zou zijn om alle taken uit te voeren, werd aan het begin van deze bestuursperiode (2018-2022) eenmalig 15 miljoen extra gereserveerd om tegenslagen op te kunnen vangen. “Maar dat geld is anderhalf jaar na dato al bijna op”, constateert Damen, die de rest van deze periode daarom flink moet bezuinigen. Toch vindt ze niet dat er een verkeerde inschatting is gemaakt in de afgelopen jaren door een relatief (ten opzichte van andere gemeenten) ruimhartig sociaal beleid te voeren. “In de vorige periode waren de tekorten minder groot.”

Keuzes maken
Damen benadrukt dat het voortdurend gaat om het maken van keuzes. “Als we een aantal maatregelen niet hadden getroffen, dan hadden we bijvoorbeeld miljoenen minder kunnen besteden in het duurzamer maken van de stad. Daar hebben we ook ambities.” Daarbij speelt ook een rol dat Leiden een nieuwe visie heeft op het verlenen van hulp aan mensen in de stad. “Als we ons geld inzetten, zorgen we ervoor dat het de situatie van mensen structureel beter maakt”, legt Damen het nieuwe beleid uit.

Extra bezuinigingen
De vraag is hoeveel geld daarvoor in de toekomst beschikbaar is. “In het voorjaar weten we meer”, aldus Damen, die daarmee doelt op een bericht in mei over het geld dat gemeenten krijgen. “We hopen op extra geld van de Rijksoverheid, maar we moeten nu even nergens op rekenen.” Naast op extra geld uit Den Haag heeft Damen haar peilen ook gericht op investeringen in de jeugdzorg die het aantal jongeren dat daar gebruik van maakt, terug moet dringen. Als geldstromen in het voorjaar niet tot een sluitende begroting leiden, dan moet Damen opnieuw naar de raad om bezuinigingen te bespreken. “Ik weet nog niet of dat nodig is. Ik hoop het niet, maar als het wel zo is moeten we dat gesprek inderdaad opnieuw voeren.”

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×