Tarief regiotaxi voor ouderen met Wmo-pas stijgt met ruim 31 procent

15

Het tarief voor mensen van 65 jaar en ouder met een Wmo-pas voor de regiotaxi gaan in het nieuwe jaar 67 eurocent per zone betalen, een stijging van ruim 31 procent met 2019. Het is opmerkelijk dat het tarief voor de meest kwetsbare groep personen het sterkste stijgt in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Alleen in Voorschoten stijgt het tarief met een kleine twee procent van 51 naar 52 cent per zone. Het tarief voor Wmo-pashouders jonger dan 65 jaar gaan 80 cent per zone betalen, dat is 2 cent (2,5 procent) meer dan het tarief in 2019.

De forse stijging van het tarief voor pashouders van 65 jaar en ouder is het gevolg van het beleid van de gemeenten om de tarieven voor alle pashouders op één niveau te krijgen. Dit houdt in dat het tarief einde volgend jaar nogmaals stijgt met vermoedelijk 33 procent.

Met een aandeel van 92 procent zijn personen van 55 jaar en ouder de grootste klantengroep van de Regiotaxi Holland Rijnland. Dat staat te lezen in het recent verschenen klanttevredenheidsonderzoek 2019 gehouden onder de pashouders van de regiotaxi. In Leiden maakt de helft van alle pashouders meerdere malen per maand gebruik van de taxi, in de buurgemeenten ligt dit gebruik op iets meer dan 40 procent. De pashouders gebruiken de regiotaxi het vaakst voor medische bezoeken en in iets mindere mate voor het bezoeken van familie of vrienden.

De regiotaxi is ook voor niet Wmo-pashouders te gebruiken. Het ‘normale’ zone tarief is voor 2020 vastgesteld op 2,95 euro. Dat is een stijging van 5 cent of 1,7 procent ten opzichte van 2019. Elke stijging van het tarief rond de 2,2 procent volgt de trend van de LTI (Landelijke tarievenindex).

Delen

15 reacties

  1. Een stijging van ruim 31 procent? Dat is schandalig. Maar ja, de gemeenteraad heeft te veel bevoegdheden uit handen gegeven en laat college van B en W en Holland Rijnland hun asociale gang gaan. Leidse regelingen in het kader van het minimabeleid zijn dit jaar kapot bezuinigd, dus daar zal voor gedupeerden met een laag inkomen waarschijnlijk geen compensatie te halen zijn.

    • Nou idd heb meerdere malen mee gemaakt dat ze 1 5 uur laten kwamen dan afgesproken was,echt niet normaal,sta je daar dan te wachten voor het revalidatie centrum

  2. Komen ze de mensen dan ook op tijd ophalen .In plaats ze drie kwartier buiten moeten wachten op de taxi. En nog gekker helemaal niet komen. En dan zeggen er is Niet gebeld.

  3. Marian Neuteboom

    Mogen ze ook wel op tijd komen, heb gezien dat een buurvrouw anderhalf uur heeft staan wachten, ze had afspraak op zkh, en da zeggen ze van die taxi dat ze aan deur zijn geweest, schandalig

  4. Er schijnt een tekort aan chauffeurs te zijn. O.a. omdat de lonen erg laag zijn.
    Hoewel de ritindeling vanuit Hillegom gebeurt, zodat de kennis van het stratenplan van Leiden tekort schiet en tot veel fouten leidt.

Over de auteur

Arjen Kennis

Je bent nu offline