Sleutelstad toegelaten tot pilot journalistieke versterking lokale omroep

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) heeft de stichting Lokale Omroep Regio Leiden (Lorelei/Sleutelstad) toegelaten tot de pilot ‘professionalisering lokale omroepen’. Sleutelstad is daarmee een van de twintig lokale omroepen in Nederland die aan de twee jaar durende proef kan meedoen. De omroep krijgt het komende jaar 121.000 euro voor het betalen van journalisten.

“Het plan is beoordeeld als helder en relevant, ambitieus maar met concrete doelen en haalbare suggesties voor het meten daarvan,” zo oordeelde het fonds.na het bestuderen van het ingediende plan.

In totaal heeft het SvdJ twintig plannen goedgekeurd. Een aantal plannen is ingediend door zelfstandige omroepen, in meer dan de helft van de gevallen gaat het om een samenwerkingsverband waarbij meerdere lokale publieke omroepen gezamenlijk optrekken. Dat heeft onder meer te maken met de randvoorwaarden van de pilot. Een omroep moet tenminste 80.000 euro aan inkomsten hebben om een aanvraag in te kunnen dienen. Veel kleinere omroepen voldoen daar niet aan en konden door samen op te trekken toch een aanvraag indienen.

Voor de regeling zijn in totaal 53 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er twaalf afgewezen omdat ze niet voldeden aan de (rand-)voorwaarden van de regeling. De 41 overgebleven projecten zijn door het bureau van de SvdJ en twee externe deskundigen beoordeeld en hun advies heeft uiteindelijk geleid tot de lijst van twintig omroepen die door het bestuur van het Fonds is vastgesteld.

In onze regio is ook de aanvraag van Bollenstreek Omroep (Bo) goedgekeurd, Die omroep kan rekenen op 165.000 euro voor het versterken van de nieuwsredactie.

Kamerlid Sneller van D66 diende eind 2018 een motie in, waarin de regering wordt gevraagd om ‘te onderzoeken hoeveel het verzorgen van een lokaal toereikend media- aanbod kost en op welke wijze dit het beste georganiseerd en gefinancierd kan worden.’ Een Kamermeerderheid ondersteunde de motie.

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegde daarop in zijn visiebrief over de toekomst van het publieke omroepbestel van 14 juni 2019 middelen toe voor de uitvoering van een pilot, waarbij het doel van de pilot is het vaststellen in hoeverre lokale omroepen dankzij extra middelen in staat zijn journalistieke professionalisering te realiseren. Hij verzocht het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek de regeling vorm te geven en uit te voeren en stelde daarvoor zes miljoen euro (over twee pilotjaren) beschikbaar.

De regeling is primair gericht op projecten voor het versterken van de journalistieke kwaliteit en capaciteit van lokale publieke omroepen. Een project dient in zijn geheel te zijn gericht op verbetering van de lokale journalistieke infrastructuur. Met de subsidieregeling wil het Stimuleringsfonds niet alleen lokale journalistiek als zodanig bevorderen, maar ook bruikbare gegevens verzamelen die van belang zijn om vast te stellen onder welke omstandigheden en tegen welke kosten lokale omroepen in staat zijn op volwaardige wijze bij te dragen aan een goed journalistiek aanbod.

Er is voor deze pilot (die loopt van 1 maart 2020 tot 28 februari 2021) in totaal 2,85 miljoen aan subsidiegeld beschikbaar.

Leiden Maatschappij Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×