Afvalscheiding en ja-ja-sticker moeten afvalberg Oegstgeest drastisch verkleinen

Een lijstje met zeven maatregelen moet ervoor gaan zorgen dat 75% van het Oegstgeester afval gescheiden wordt verwerkt. Ook moet de hoeveelheid restafval per huishouden in 2023 tot onder de honderd kilo zijn gedaald. Om dat te bereiken heeft de gemeenteraad afgelopen week ingestemd met het idee voor onder meer een grote communicatiecampagne en de invoering van de Ja-Ja-sticker voor huis-aan-huis drukwerk.

De Oegstgeester gemeenteraad stemde ruim twee jaar geleden in met het behalen van de twee afvaldoelen in 2023. Om dat te bereiken is er nu gekozen voor zeven stappen, die zowel na elkaar als tegelijkertijd uitgevoerd zullen worden: (1) overstappen op nascheiding van de plastic, metaal en drankkarton (PMD), (2) een algemene communicatiecampagne, (3) stimuleren van gescheiden inzameling GFT, (4) invoeren van de Ja-Ja sticker, (5) apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal, (6) een lobby voor statiegeld op blikjes en kleine plastic flesjes door de landelijke overheid en (7) ook in de toekomst blijven inzetten op nascheiding bij de afvalverwerker.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Matthijs Huizing

“We denken dat we met deze zeven stappen een heel eind in de richting gaan komen”, aldus Huizing. De eerste grote verandering voor Oegstgeest vindt plaats op 1 april: vanaf dat moment wordt het restafval bij de afvalverwerker in Rotterdam na inzameling nog gescheiden en hoeven plastic, metaal en drankverpakkingen niet meer apart te worden aangeboden in Oegstgeest. Huizing: “Dat lijkt heel tegenstrijdig met het halen van de scheidings-doelstellingen, maar met de huidige techniek kan de afvalverwerker het beter scheiden dan inwoners dat nu doen.”

Groente en fruit
Een ander speerpunt is het scheiden van GFT. Meer dan een derde van het restafval (in 2017 totaal 173 kilo per huishouden per jaar) bestaat volgens Huizing uit groente- en fruitafval. “Dat moet gewoon uit dat restafval. We zamelen dat nu al apart in en toch blijven mensen dat in de grijze bak stoppen.” Huizing zet daarom flink in op de de communicatie over het scheiden van afval en gaat ook kleine afvalbakjes uitdelen waarin mensen hun GFT tijdelijk kunnen verzamelen, om het daarna in de bruine bak te stoppen. “Dat maakt het gewoon makkelijker voor mensen.”

Resultaten
Om te zien wat de maatregelen opleveren, gaat de gemeente meer onderzoek in het restafval. Tot noch toe onderzocht de gemeente eenmaal per twee jaar uit welk soort afval het restafval bestond. Vanaf nu wordt zo’n steekproef twee keer per jaar gehouden. “Ik wil er gewoon kort op zitten en zien wat onze maatregelen nu daadwerkelijk opleveren”, aldus Huizing. “Als blijkt dat we niet de resultaten behalen die we dachten te bereiken met onze maatregelen, dan sturen we bij of ondernemen we nieuwe acties. Alle ogen blijven gericht op het doel van die honderd kilo restafval per huishouden in 2023.”

Duurzaamheid Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×